Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
1021Alternativvorschlagalternatif öneri
1022Ersatzterminalternatif tarih
1023Heilpraktikeralternatif tedavi uzmanı
1024Alternativmedizinalternatif tıp
1025Unterführungaltgeçit
1026sechsaltı
1027Hexameteraltı ayaklı dize
1028sechsmaligaltı defa
1029Sechseckigaltı köşeli
1030sechsfachaltı misli
1031sechsseitigaltı taraflı
1032Sechseckaltıgen
1033hexagonalaltıgen şeklinde
1034goldenaltın
1035Goldgräberaltın arayıcısı
1036Blütezeitaltın çağ
1037goldene Beerenaltın çilek
1038Goldzahnaltın diş
1039vergoldenaltın kaplamak
1040Goldmedaillealtın madalya
1041Sand-Strohblumealtın otu
1042Goldstückaltın parça
1043Goldmarkaltın pazarı
1044Goldreservealtın rezervi
1045goldgelbaltın sarısı
1046Goldmünzealtın sikke
1047Goldstandardaltın standardı
1048Goldwaagealtın terazisi
1049Blattgoldaltın yaprak
1050darunteraltına

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir