Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
11611Kraftprobegüç provası
11612Kraftanstrengunggüç sarfiyatı
11613Leistungsstufegüç seviyesi
11614Leistungsspektrumgüç spektrumu
11615Machtmonopolgüç tekeli
11616Machtübergabegüç transferi
11617machtbesessengüç tutkunu
11618Machtvakuumgüç vakumu
11619Leistungsdichtegüç yoğunluğu
11620machthungriggüce aç
11621Kränkunggücendirme
11622verärgerngücendirmek
11623verletzengücenmek
11624verletztgücenmiş
11625eingeschnappt seingücenmiş olmak
11626eindringlichgüçiü
11627Kräftigunggüçlendirilme
11628gestärktgüçlendirilmiş
11629Bekräftigunggüçlendirme
11630stählengüçlendirmek
11631erstarkengüçlenmek
11632Mächtegüçler
11633Gewaltentrennunggüçler ayrılığı
11634komplizierengüçleştirmek
11635starkgüçlü
11636Mühegüçlük
11637kaumgüçlükle
11638Mächtigkeitgüçlülük
11639hinfälliggüçsüz
11640entkräftetgüçsüzlenmiş

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir