Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
13891Fortbildungilerletme eğitimi
13892voranbringenilerletmek
13893fortschreitendilerleyen
13894Vormarschilerleyiş
13895Transmissioneniletim
13896Sendegebietiletim alanı
13897Übertragungsfehleriletim hatası
13898Übertragungsgeschwindigkeitiletim hızı
13899Sendemastiletim kulesi
13900Übertragungssystemiletim sistemi
13901Übertragungswegiletim yolu
13902Kommunikationiletişim
13903Kontaktadresseiletişim adresi
13904Kommunikationsnetziletişim ağı
13905Kommunikationsmitteliletişim aracı
13906Kommunikationsfähigkeitiletişim becerisi
13907Kommunikationswissenschaftiletişim bilimi
13908Kommunikationszentrumiletişim merkezi
13909Kommunikationssystemiletişim sistemi
13910Kommunikationstechnikiletişim teknolojisi
13911kommunikativiletişimsel
13912leitfähigiletken
13913Stromschieneiletken ray
13914Leitfähigkeitiletkenlik
13915Übertragungiletme
13916weiterleiteniletmek
13917überbringeniletmek teslim etmek
13918Präpositionenilgeç edat
13919Zusammenhängeilgi
13920Relativpronomenilgi adılı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir