Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
22051Zehn GeboteOn Emir
22052zwölfon iki
22053zehnfachon kat
22054zehnmalon kez
22055achtzehnon sekiz
22056zehnjährigon yaşında
22057ihmona
22058verzehnfachenona katlamak
22059geschieht ihm rechtona oh olsun
22060sechzehnonaltı
22061Ratifikationenonama
22062ratifizierenonamak
22063irreparabelonarılamaz
22064Instandsetzungonarım
22065reparaturbedürftigonarım ihtiyacı
22066Sanierungsprojektonarım projesi
22067Erneuerungonarma
22068instandonarmak
22069Beifallonay
22070Bewilligungsbescheidonay bildirgesi
22071Genehmigungsbehördeonay makamı
22072Gütesiegelonay mührü
22073Zulassungsverfahrenonay prosedürü
22074Genehmigungsverfahrenonay süreci
22075genehmigungspflichtigonayına tabi
22076Ratifikationonaylama
22077bestätigenonaylamak
22078bestätigtonaylandı
22079Gefreiteonbaşı
22080fünfzehnonbeş

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir