Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
22171daorada
22172dastehenorada durmak
22173Wie lange arbeiten Sie schon dort?Orada ne zamandan beri çalışıyorsunuz?
22174Daseinorada olmak
22175dortigoradaki
22176dortheroradan
22177Sichelorak
22178sichelförmigorak şekilli
22179Mäherorakçı
22180mähenoraklamak
22181Schluckimpfungoral aşılama
22182Verhältnisseoran
22183Orang Utanorangutan
22184dortigoranın
22185gegenoranla
22186proportioniertoranlı
22187anteiliger Beitragoranlı aidat
22188Rationale Zahloranlı sayılar
22189unverhältnismäßigoransız
22190überproportionaloransız olarak
22191Irrationale Zahloransız sayılar
22192Proportionorantı
22193anteilmäßigorantılı
22194unausgeglichenorantısız
22195Brimboriumorantısız israf
22196Ort daorası
22197Oratoriumoratoryo
22198Autarkieoratsi
22199hinoraya
22200Militärordu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir