Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
23461Polizeifunkpolis telsiz
23462polizeilichpolisçe
23463Krimipolisiye
23464Kriminalliteraturpolisiye edebiyat
23465Kriminalfilmpolisiye film
23466Detektivgeschichtepolisiye hikâye
23467Kriminalromanpolisiye roman
23468polytechnischpoliteknik
23469politischpolitik
23470unpolitischpolitik olmayan
23471dıe Politikpolitika
23472politisierenpolitika hakkında konuşmak
23473Politikerpolitikacı
23474Entpolitisierungpolitiksizleştirme
23475Politikwissenschaftpolitoloji
23476Polyurethanpoliüretan
23477Polopolo
23478Polohemdpolo gömlek
23479PolenPolonya
23480polnischPolonyalı
23481Poloniumpolonyum
23482Polyesterpolyester
23483Pomadenpomat
23484PommerPomeranyalı
23485Pumpenpompa
23486Pumpspeicherkraftwerkpompaj depolama santrali
23487Pumpspeicherwerkpompaj depolama tesisi
23488Pumpenpompalamak
23489ausgepumptpompalanan
23490Pumpgunpompalı tüfek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir