Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
23641Programmablaufprogram akışı
23642Programmfehlerprogram hatası
23643Programmheftprogram kitapçığı
23644Programmpunktprogram noktası
23645Programmpaketprogram paketi
23646Programmgestaltungprogram tasarımı
23647Programmstrukturprogram yapısı
23648programmgemäßprograma göre
23649Programmiererprogramcı
23650Programmierungprogramlama
23651Assemblerprogramlama dili
23652Programmierspracheprogramlama dilleri
23653programmierenprogramlamak
23654programmierbarprogramlanabilir
23655Linienflugprogramlı uçuş
23656programmatischprogramsal
23657Projekteproje
23658Projektphaseproje aşaması
23659Projektarbeitproje çalışması
23660Projektträgerproje destekçisi
23661Projektteamproje ekibi
23662Projektgruppeproje grubu
23663Projekttagproje günü
23664Projektwocheproje haftası
23665Projektpartnerproje ortağı
23666Projektplanproje planı
23667Projektplanungproje planlaması
23668Projektleiterinproje yöneticisi
23669Projektleitungproje yönetimi
23670Projektionenprojeksiyon

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir