Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
2341Müllatık
2342Abfallentsorgungatık arıtma
2343Abfallrohratık borusu
2344Abfallberateratık danışmanı
2345Entsorgungswirtschaftatık ekonomisi
2346Abgasatık gaz
2347Abfallverwertungatık geri dönüşümü
2348Müllentsorgungatık imha
2349Entsorgungsanlageatık imha tesisi
2350Abfallbeseitigungatık imhası
2351Abwärmeatık ısı
2352Altpapieratık kağıt
2353Altpapiersammlungatık kağıt toplama
2354Abfallstoffatık madde
2355Abfallrechtatık madde hukuku
2356Klärwerkatık su arıtma tesisi
2357Abflussrohratık su borusu
2358Abwasserleitungatık su hattı
2359Abwasserrechtatık su hukuku
2360Abwasserkanalatık su kanalı
2361Abwasseranlageatık su tesisi
2362Abwassergebühratık su ücreti
2363Abfallgebühratık ücreti
2364Abfallproduktatık ürün
2365Altölatık yağ
2366Abfallgesetzatık yasası
2367Entsorgungsunternehmenatık yönetim şirketi
2368Abwasserreinigungatıksu arıtma
2369Kläranlageatıksu arıtma tesisi
2370Abwasserverbandatıksu derneği

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir