Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
28321Technokratteknokrat
28322technokratischteknokratik
28323Technologieteknoloji
28324Technikgeschichteteknoloji tarihi
28325Technologietransferteknoloji transferi
28326technologischteknolojik
28327wiedertekrar
28328Wahlwiederholungtekrar arama
28329Wiederauflagetekrar baskı
28330Wiederauflebentekrar canlanma
28331wiedergeborentekrar doğma
28332Umdenkentekrar düşünme
28333mehrmaligtekrar edilen
28334wiederholttekrar edilmiş
28335Wiederbeschaffungtekrar elde etme
28336wiederholentekrar etmek
28337Wiedereintritttekrar giriş
28338Wiedersehentekrar görmek
28339sich wiedersehentekrar görüşmek
28340Nachbearbeitungtekrar işleme
28341Wiedergewinnungtekrar kazanma
28342wiedergewinnentekrar kazanmak
28343wiederverwendentekrar kulanma
28344Wiederverwendungtekrar kullanım
28345Wiederinbetriebnahmetekrar kullanma
28346nachmessentekrar ölçme
28347wiederauftauchentekrar ortaya çıkmak
28348wiedererlangentekrar sahib olmak
28349Wiederaufführungtekrar sahneleme
28350Wiedereinstellungtekrar seçilme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir