Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
4351weglegenbir kenara bırakmak
4352zurücklegenbir kenara koymak
4353malbir kere
4354ein mal einsbir kere bir
4355nochmalbir kere daha
4356Einwegverpackungbir kere kullanılıp atılan paket
4357ausnahmsweisebir kerelik
4358einmalbir kez
4359noch einmalbir kez daha
4360Einmalzahlungbir kez ödeme
4361jemandbir kimse
4362Personalienbir kişiye ait bilgiler
4363abhörenbir konuşmayı dinlemek
4364Fahrzeitbir mesafe için harcanan zaman
4365eine Millionbir milyon
4366AprilscherzBir Nisan Şakası
4367Konzentrationbir noktaya toplama
4368konzentrierenbir noktaya toplamak
4369einstellenbir noktaya yönelmek
4370ansatzweisebir ölçüde
4371Vortagbir önceki gün
4372anal fistelbir organ veya boşluğun diğer bir organ veya vücut yüzeyi ile patolojik geçit yapması
4373amputierenbir organı kesmek
4374Amputationenbir organın kesilmesi
4375bißchenbir parça
4376In einer StundeBir saat içinde
4377In einer StundeBir saat sonra
4378Stundenkilometerbir saatte yapılan kilometre sayısı
4379Rieslingbir şarap çeşidi
4380einigesbir şey

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir