Mineraller
Minerallerin bileşimleri ve özellikleri


Kassiterit

ID : 61
Mineral : Kassiterit
Bileşimi : SnO2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, masif, tanesel İkizlenme, {011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizlenmesi olağan Sertlik, 6 - 7 Özgül Ağırlık, 6.99 Dilinim, {100} zayıf Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak Çizgi Rengi, Siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Masif olduğunda yumuşaklığı, rengi ayırıcı özellikleridir. Bulunuşu, Kassiterit, başlıca kalay mineralidir. Orta-yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda yada metasomatik yataklarda oluşur. Granitik pegmatitlerde, kontakt metamorfik yataklarda, riyolitlerde ve alüvyonlarda yer alabilir. Volframit, arsenopirit, bizmutinit, topaz, kuvars, turmalin ve mika mineralleri ile birlikte bulunabilir.

Kemererit

ID : 62
Mineral : Kemererit
Bileşimi : (Mg, Cr)6(AlSi3)O10(OH)8
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Kristalleri hegzagonal, altı yüzlü piramitler şeklinde Sertlik, 2 – 2.5 Özgül Ağırlık, 2.645 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kırmızı - morumsu kırmızı; şeffaf - yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal biçimi Bulunuşu, Kromit yataklarında uvarovit ile birlikte bulunur.

Klorit

ID : 63
Mineral : Klorit
Bileşimi : (Mg,Fe,Al,)6 (Si,Al)4O10 (OH)8
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal, bazen prizmatik; masif, toprağımsı Sertlik, 2 - 3 Özgül Ağırlık, 2.6 - 3.3 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Yeşil; sarı, kahverengi Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Tipik yeşil rengi, dilinimi, elastik olmayan yapraklanması Bulunuşu, Klorit, magmatik kayalarda, piroksen, amfibol ve mika minerallerinin alterasyonu ile olusur. Metamorfik kayalarda yaygın olarak bulunan ve yesil-şist fasiyesini karakterize eden bir mineraldir.

Kloritoyid

ID : 64
Mineral : Kloritoyid
Bileşimi : (Mg,Fe+2)2Al4Si2O10(OH)4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik, monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal nadir; masif, yapraklanmalı. İkizlenme, {100} yüzeyinde yaygın Sertlik, 6.5 Özgül Ağırlık, 3.56 - 3.61 Dilinim, {100} mükemmel, {100} belirgin Renk ve Şeffaflık, Koyu gri, yeşilimsi gri, yeşilimsi siyah; Yarı şeffaf Parlaklık, İnci parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği, dilinimi Bulunuşu, Mika şist, fillit ve kuvarsit gibi metamorfik kayalarda oluşur. Muskovit, klorit, stavrolit ve distenle birlikte bulunur.

Kobaltin

ID : 65
Mineral : Kobaltin
Bileşimi : CoAsS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle kübik kristalli, masif, kompakt, tanesel İkizlenme, {011} yüzeyinde olağan, {111}'de nadir Sertlik, 5.5 Özgül Ağırlık, 6.33 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Gümüş beyazı, gri, soluk kırmızımsı Çizgi Rengi, Gri-siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Daha düşük sertliği, dilinimi, gümüş beyazı rengi ile piritten ayrılır. Bulunuşu, Skutterudit, arsenopirit ve nikelin ile birlikte yüksek sıcaklıktaki hidrotermal damarlarda oluşur. Kontakt metasomatik yataklarda dissemine olarak bulunur.

Kolemanit

ID : 66
Mineral : Kolemanit
Bileşimi : CaB3O4 (OH)3 H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Çoğunlukla eşboyutlu ve kısa prizmatik kristalli; masif, kompakt, tanesel Sertlik, 4.5 Özgül Ağırlık, 2.42 Dilinim, {010} Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, mükemmel dilinimi, diğer boratlardan daha sert olması Bulunuşu, Kurak iklim bölgelerindeki playa ve tuz göllerinde boraks ile birlikte oluşur.

Konnellit

ID : 67
Mineral : Konnellit
Bileşimi : Cu19Cl4SO4(OH)32 . 3H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, İğnemsi kristallerin oluşturduğu ışınsal demetler halinde Sertlik, 3 Özgül Ağırlık, 3.39 - 3.41 Dilinim, Belirlenememiştir. Renk ve Şeffaflık, Çivit mavisi, mavimsi yeşil; yarı şeffaf Çizgi Rengi, Soluk yeşilimsi mavi Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Çivit mavisi rengi, kristal şekli ile diğer minerallerden ayrılır. Bulunuşu, Bakır içeren maden yataklarının oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur.

Kordiyerit

ID : 68
Mineral : Kordiyerit
Bileşimi : (Mg,Fe+3)2Al2Si5O18
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri kısa prizmatik; çoğunlukla masif, kompakt, tanesel. İkizlenme, {110} ve {130} üzerinde yaygın, {021} ve {101} 'de nadir Sertlik, 7-7.5 Özgül Ağırlık, 2.53 - 2.78 Dilinim, {101} belirgin Renk ve Şeffaflık, Lacivert, mavi ve mavimsi morun değişik tonları, dumanlı mavi; nadiren yeşilimsi gri; sarımsı kahverengi; Şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Lacivert rengi ve sertliği Bulunuşu, Alüminyum zengin kayaların orta-yüksek mertebeli kontakt ve bölgesel metamorfizması ile oluşur. Hornfelslerde, şist ve gnayslarda andaluzit, spinel, kuvars ve biyotitlerle birlikte bulunur.

Korund

ID : 69
Mineral : Korund
Bileşimi : Al2O3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Çok iyi gelişmiş kristallerine rastlanır. Piramidal, prizmatik, levhamsı, rombohedral kristalli, masif İkizlenme, {10-11} yüzeyinde yaygın penetrasyon ikizi Sertlik, 9 Özgül Ağırlık, 4.0 - 4.1 Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla gri, kahverengi ve mavimsi; nadiren kırmızı (yakut), yeşil, mavi (safir), turuncu, mor renklerde, bazen renksiz. Şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçine, elmas parlaklığı Ayırıcı Özellikleri, Sertlik, yoğunluk ve kristal şekli Bulunuşu, Nefelin siyenitlerde, nefelin siyenit pegmatitlerde; mermer, gnays ve şist gibi bölgesel metamorfik kayalarda bulunabilir.

Kovellin

ID : 70
Mineral : Kovellin
Bileşimi : CuS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, İnce, levhamsı, hegzagonal kristalleri nadir, genellikle masif ve yapraklanmalı Sertlik , 1.5 - 2.0, Özgül Ağırlık, 4. 681 - 4.76. Dilinim, {0001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Açık-çok koyu çivit mavisi; opak Çizgi Rengi, Koyu parlak gri-siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kalkozinden rengi ile, bornitten mükemmel dilinim göstermesi ile ayrılır. Bulunuşu, Bakır yataklarında sülfit zenginleşmesi sonucu olarak oluşur.

Krizoberil

ID : 71
Mineral : Krizoberil
Bileşimi : BeAl2O4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı kristalli İkizlenme, {130} yüzeyinde yaygın kontakt ve interpenetrasyon ikizleri Sertlik, 8.5 - 9 Özgül Ağırlık, 3.65 - 3.80 Dilinim, {110} zayıf Renk ve Şeffaflık, Sarımsı yeşilin değişik tonları, sarı, gri, kahverengi, mavi-yeşil, zümrüt yeşili; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği ve kristal şekli Bulunuşu, Granitik kayalarda, pegmatitlerde ve mikaşistlerde oluşur. Ayrıca, dolomitik mermerlerde ve alüvyonlarda da rastlanılabilir.

Krizokol

ID : 72
Mineral : Krizokol
Bileşimi : Cu2H2Si2O5(OH)4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik (Genellikle masif) Kristal Biçimi, İğnemsi, mikroskobik, ışınsal gruplar halinde; kriptokristalin; opal görünümlü Sertlik, 2 - 4 Özgül Ağırlık, 2.0 - 2.4 Renk ve Şeffaflık, Mavinin değişik tonları; mavimsi yeşil, yeşil; Yarı şeffaf - opağa yakın Parlaklık, Camsı, toprağımsı Bulunuşu, Bakır yataklarının oksidasyon zonlarında yaygın olarak oluşan bir mineraldir.

Krizotil

ID : 73
Mineral : Krizotil
Bileşimi : Mg3Si2O5 (OH)4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Masif, uç kısımlarında lifsi İkizlenme, [112] yüzeyinde olağan Sertlik, 2,5 Özgül Ağırlık, 2,55 Dilinim, Liflere paralel uzanımlı Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, sarı, yeşil, kahverengi; yarı şeffaf Parlaklık, İpeksi Ayırıcı Özellikleri, Lifsi kristal formu ve rengi Bulunuşu, Serpantinitlerdeki damarlarda oluşur.

Kromit

ID : 74
Mineral : Kromit
Bileşimi : FeCr2O4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çok nadir bulunan kristalleri oktahedral;masif, tanesel Sertlik, 5.5 Özgül Ağırlık, 4.5 - 4.8 Renk ve Şeffaflık, Siyah; opak Çizgi Rengi, Kahverengi Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Çizgi rengi ve zayıf manyetiklik özelliği Bulunuşu, Kromit, peridotit ve diğer ultrabazik kayalar ile serpantinitlerde yaygın olarak bulunur. Magmatik fiferansiyasyon sonucu, magmadan itibaren soğumasırasında, kromit'in ilkolarak ayrılması ile zengin kromit yatakları oluşur.

Ksenotim

ID : 75
Mineral : Ksenotim
Bileşimi : YPO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli; rozet şekilli İkizlenme, {111} yüzeyinde nadir Sertlik, 4 - 5 Özgül Ağırlık, 4.4 - 5.1 Dilinim, {100} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Sarımsı kahverengi, kahverengi, gri, sarı, yeşilimsi, kırmızımsı; şeffaf-opak Parlaklık, Camsı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Zirkondan sertliğinin daha az olması ile ayrılır. Bulunuşu, Ksenotim, granitik ve alkali magmatik kayaların aksesuar mineralidir. Bazı pegmatit ve gnayslarda da bulunur.

Kükürt

ID : 76
Mineral : Kükürt
Bileşimi : S
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Çubuksu veya bipramidal kristalleri nadir, kristal yüzeyleri düzensiz gelitim gösterir İkizlenme, {011}, {101} ve {110} yüzeylerinde nadir. Sertlik, 1.5 - 2.5 Özgül Ağırlık, 2.07 - 2.1 Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı, sarımsı, kahverengimsi sarımsı gri. Kırmızımsı, yeşilimsi; Şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Renk, düşük sertlik, düşük erime noktası, suda ve derişik hidroklorik asitte çözünmesi. Bulunuşu, Volkanik süreçlerde ve hidrotermal yataklarda, jips içeren sedimentar kayaçlarda, tuz domlarında ve cevher yataklarında ikincil olarak bulunur.

Kuprit

ID : 77
Mineral : Kuprit
Bileşimi : Cu2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kübik ve oktahedral kristalli; masif, tanesel, iğnemsi Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 6.14 - 6.15 Dilinim, {001} yüzeyinde nadir Renk ve Şeffaflık, Kahverengimsi kırmızı, kırmızı ve morumsu kırmızının değişik tonları; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Kahverengimsi kırmızı Parlaklık, Yarı metalik, elmas parlaklığında Ayırıcı Özellikleri, Hematit ve sinobar'a benzerlik gösteren kuprit, hematit'den yumuşak, sinobar'dan sert olması ve çizgi rengiyle ayrılır. Bulunuşu, Bakır yataklarının oksidasyon zonlarında ikincil mineral olarak oluşur. Genellikle azurit, malahit ve kalkozin ile birlikte bulunur.

Kuvars

ID : 78
Mineral : Kuvars
Bileşimi : SiO2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Altıgen prizmalar şeklinde kristalli; prizma yüzeyleri kristalin uzun kenarlarına dik yönde çizikli İkizlenme, Dauphin, Brezilya ve Japon ikizleri çok yaygındır. Sertlik, 7 Özgül Ağırlık, 2.65 Renk ve Şeffaflık, Genellikle renksiz, bazen beyaz; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, camsı görünümü, sertliği, konkoidal kırılması Türleri; Sagenit (rutil iğnecikleri içeren kuvars), ametist (mor, eflatun), süt kuvarsı (beyaz), gül kuvarsı (gül pembesi), sitrin (sarı), dumanlı kuvars (duman renkli, bulanık görünümlü) Bulunuşu, Doğada yaygın olarak rastlanan minerallerin başında gelir. Magmatik, metamorfik, özellikle granit ve gnaysların, sedimanter kayaların olağan bileşenidir. Kuvarsitlerin ana bileseni olan kuvars, birçok cevherlesmenin de gang minerali olarak bulunur.

Karnotit

ID : 79
Mineral : Karnotit
Bileşimi : K2(UO2)2(VO4)2.1-3H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Çoğunlukla toz halde; nadiren ince levhamsı kristaller halinde Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 4.70-4.95 Dilinim, { 001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı, yeşilimsi sarı Parlaklık, Toprağımsı, donuk, mat Ayırıcı Özellikleri, Rengi, X-Ray ile diğer minerallerden ayrılır. Pudramsı oluşu ve fluoresans özelliğinin olmaması ile autinitten ayrılır. Bulunuşu, Karnotit, birincil uranyum ve vanadyum mineralleri ile kontakt halindeki sular tarafından sedimanter ortamda depolanmış, ikincil bir uranyum mineralidir.

Lepidolit

ID : 80
Mineral : Lepidolit
Bileşimi : K(Li,Al)3 (Si,Al)4 O10 (F,OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik, hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal; ince, saçınımlı pulcuklar şeklinde İkizlenme, {001} yüzeyinde nadir Sertlik, 2.5 - 3 Özgül Ağırlık, 2.8 - 3.3 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Soluk leylak, pembe, mor; bazen renksiz, beyaz, grimsi, sarımsı; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İnci parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Leylak rengi, mükemmel dilinimi Bulunuşu, Granitik pegmatitlerde oluşur. Lityum içeren turmalin ve spodümen ile birlikte bulunur. Daha ziyade muskovit ile paralel pozisyonda iç içe büyür.

Lömontit

ID : 81
Mineral : Lömontit
Bileşimi : CaAl2Si4O12 . 4H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri kare prizmalar halinde; lifsi, sütunsal, ışınsal İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan Sertlik, 3 - 4 Özgül Ağırlık, 2.20 - 2.41 Dilinim, {010}, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz; bazen kırmızımsı, sarımsı, pembe, gri, kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, İnci parıltılı, camsı Ayırıcı Özellikleri, Hava ile temas ettiğinde suyunu kaybedip toz haline dönüşür ve tebeşirimsi bir görüntü alır. Bulunuşu, Bazı sedimanter kayaların ve tüflerin çok düşük dereceli metamorfizması ile oluşabilir. Diğer zeolitlerle birlikte magmatik kayalarda ve damarlarda bulunur.

Lösit

ID : 82
Mineral : Lösit
Bileşimi : KAlSi2O6
Özellikleri : Kristal Sistemi, Normal oluşum sıcaklığında Tetragonal (Pseudo-kübik); 625oC'nin üzerinde kristalli Kristal Biçimi, İkositetraedr (yirmidört yüzeyli) ve izometrik kristallidir. Özgül Ağırlık, 2.47-2.50 Dilinim, {110} kötü Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, bej, şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu Bulunuşu, Tipik olarak, potasyumca zengin ve silis bakımından fakir bazik lavlarla oluşur. Kuvars ile kesinlikle birlikte bulunmaz. Yüksek basınç altında duyarsızdır. Potasyumca zengin, silisce fakir olan trakitik kayalarda bulunur. Plütonik yada metamorfik kayalarda lösite raslanmaz.

Lapislazuli

ID : 83
Mineral : Lapislazuli
Bileşimi :
Özellikleri : Kireçtaşlarının kontakt metamorfizmasıyla oluşan kalsit, piroksen ve diğer silikatlarla birlikte bol miktarda Lazurit (Na,Ca)8 (AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 mineralini içeren mavi renkli, yarışeffaf-opak nitelikli kıymetli bir taştır.

Malahit

ID : 84
Mineral : Malahit
Bileşimi : Cu2CO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 4 - 4.05 Dilinim, {-201} Renk ve Seffaflık, Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak Çizgi Rengi, Soluk yeşil Parlaklık, İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, böbreğimsi formu ve HCl'de çözünülürlüğü Bulunuşu, Malahit, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Azurit, kuprit ve bakır ile birlikte bulunur. Topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonit dir.

Manganit

ID : 85
Mineral : Manganit
Bileşimi : MnO(OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli; düşey yönde çizikli, paketler halinde, masif, lifsi, sütunsal ve tanesel İkizlenme, { 011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizleri olağan Sertlik, 4 Özgül Ağırlık, 4.30 - 4.33 Dilinim, { 010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Siyah-koyu çelik grisi; opak Çizgi Rengi, Kırmızımsı kahverengi-siyah Parlaklık, Yarımetalik-mat Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, çizgi rengi ve konsantre HCl'de çözünebilirlik. Bulunuşu, Manganit, piroluzit, barit ve götit mineralleri gibi, oksidasyon koşulları altında meydana gelen yataklarda oluşur. Ayrıca, düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda da bulunabilir.

Manyezit

ID : 86
Mineral : Manyezit
Bileşimi : MgCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri yaygın değildir; genellikle rombohedral; nadiren prizmatik; levhamsı, masif, kompakt, orta-ince taneli, tebeşirimsi, bazen lamelli yada lifsi Sertlik, 3.5 - 4.5 Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.1 Dilinim, { 10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı-donuk-mat Ayırıcı Özellikleri, Kalsitte olduğu gibi, soğuk seyreltik HCl' den etkilenir ve köpürerek çözünür. Bulunuşu, Manyezit, kalsite göre daha az bulunur ve genellikle sedimanter kayalarda oluşur. Magnezyumca zengin metamorfik ve magmatik kayaların karbonik asit içeren sularla altere edilmesi sonucu meydana gelir. Serpantinleşmiş kaya kütlelerinde sıkça rastlanır. Talkşist gibi magnezyumca zengin metamorfik kayalardaki damarlarda da oluşur.

Margarit

ID : 87
Mineral : Margarit
Bileşimi : CaAl4Si2O10 (OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Diğer mikalara benzer şekilde levhamsı; çoğunlukla yapraklanmış agregatlar halinde İkizlenme, { 001} yüzeyinde olağan Sertlik, 3.5 - 4.5 Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.1 Dilinim, { 001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Grimsi pembe, pembe, mat sarı, yeşil; yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İnci parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Tipik mika dilinimi göstermesi, rengi, korund ile birlikte bulunması Bulunuşu, Daima korund ve diaspor mineralleri ile birlikte olusur. Özellikle metamorfiklerde zümrüt ile birlikte, klorit sist ve mika sistlerde stavrolit ve turmalin ile birlikte bulunur.

Markazit

ID : 88
Mineral : Markazit
Bileşimi : FeS2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Çoğunlukla levhamsı kristalli, masif, ışınsal lifler şeklinde İkizlenme, { 101} yüzeyinde olağan Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 4.87 - 4.92 Dilinim, { 101} yüzeyinde belirsiz Renk ve Şeffaflık, Soluk bronz sarısı, opak Çizgi Rengi, Grimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Pirite çok benzer ancak, yoğunluğu daha düşük ve rengi daha soluktur. Bulunuşu, Markazit, 450 oC'den düşük sıcaklıklarda, çinko-kurşun içeren hidrotermal damarlarda oluşur. Tebeşir ve kireçtaşı gibi sedimanter çökellerde de oluşabilir.

Ortoklaz, Sanidin, Mikroklin

ID : 89
Mineral : Ortoklaz, Sanidin, Mikroklin
Bileşimi : KAlSi3O8
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik (ortoklaz ve sanidin), Triklinik (mikroklin) Kristal Biçimi, Sanidin kristalleri genellikle levhamsı veya prizmatik; ortoklaz ve mikroklin kristalleri bazen prizmatik, kare şekillidir. Çoğunlukla masif ve taneseldirler. İkizlenme, Çok yaygın, basit, Karlsbad, Baveno, Manebach ikizlerine rastlanır. Mikroklin, albit ve periklin yasasına göre kombine ikizler gösterir. Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 2.55 - 2.63 Dilinim, {001} ve {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Sanidin, renksiz, gri; şeffaf; Ortoklaz, beyaz-açık pembe, bazen kırmızı; yarışeffaf; Mikroklin, beyaz, yeşil (amazonit); yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri Ortoklaz ve mikroklin, renkleri, dilinimleri, sertlikleri; Sanidin, renksiz olması, şeffaflığı, kristal formu ile diğer minerallerden ayrılırlar. Bulunuşu, Magmatik kayalar, pegmatitler, granitler, siyenitler, riyolitler ve trakitlerin; birçok metamorfik kayaların, gnayslar ve şistlerin; bazı cevher oluşumlarının; arkozik sedimanter kayaların yaygın olarak bulunan minerallerindendir. Sanidin, yüksek sıcaklıkta oluşarak, trakit ve riyolit gibi volkanik kayalarda fenokristaller halinde bulunur. Ortoklaz, magmatik ve metamorfik kayaların yaygın olarak içerdiği potasyum feldspat mineralidir. Mikroklin, düşük sıcaklıkta oluşur ve granitlerde, pegmatitik granitlerde, hidrotermal damarlarda, şist ve gnayslarda bulunur. Tüm bu minerallere, sedimanter kayalar içinde detritik taneler halinde de rastlanabilir. Yeşil renkli mikrokline, amazonit veya amazon taşı adı verilir.

Manyetit

ID : 90
Mineral : Manyetit
Bileşimi : Fe3O4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çoğunlukla oktahedral kristalli; masif, tanesel İkizlenme, { 111} yüzeyinde olağan Sertlik, 5.5 - 6.5 Özgül Ağırlık, 5.175 - 5.197 Renk ve Şeffaflık, Demir siyahı, grimsi siyah; opak Çizgi Rengi, Siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kuvvetli manyetiklik (mıknatıs) özelliği, rengi ve çizgi rengi ile ayrılır. Bulunuşu; Sülfit yataklarında, metamorfik kayalarda, pegmatitlerde ve değişik magmatik kayalarda oluşabilen bir demir mineralidir. Kontakt ve rejyonal metamorfik kayalarla, yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda sıkça rastlanır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir