Mineraller
Minerallerin bileşimleri ve özellikleri


Minium

ID : 91
Mineral : Minium
Bileşimi : Pb3O4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Masif, pudramsı Sertlik, 2.5 Özgül Ağırlık, 8.9 - 9.2 Dilinim, { 001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kırmızı-kahverengimsi kırmızı; opak Çizgi Rengi; Turuncu-sarı Parlaklık; Donuk-mat, yağımsı Ayırıcı Özellikleri; Yüksek yoğunluğu, rengi ve çizgi rengi ile ayrılır. Bulunuşu; Galenit ve diğer kurşun minerallerinin oksidasyonu ile oluşur. Galenit, seruzit ve limonit ile birlikte bulunur.

Molibdenit

ID : 92
Mineral : Molibdenit
Bileşimi : MoS2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı, yapraksı kristalli, masif Sertlik, 1 - 1.5 Özgül Ağırlık, 4.62 - 5.06 Dilinim, { 0001} yüzeyinde mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, opak Çizgi Rengi, Kağıt üzerinde mavimsi gri, yeşilimsi gri Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Grafit ile aynı sertliktedir, fakat özgül ağırlığı daha yüksektir. Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan bir molibden mineralidir. Yüksek sıcaklıkta, damarlarda, kontakt metamorfik yataklarda, granitlerde, pegmatitlerde ve aplitlerde bulunur.

Monazit

ID : 93
Mineral : Monazit
Bileşimi : (Ce, La, Y, Th) PO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri genellikle levhamsı, c-ekseni boyunca uzamış, kısa prizmatik Sertlik, 5 - 5.5 Özgül Ağırlık, 4.6 - 5.4 Dilinim, {100} Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi, kahverengi, sarımsı kahverengi, pembe, sarı, yeşilimsi grimsi beyaz; şeffaf-yarı şeffaf. Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Zirkondan daha yumuşak olması ile ayrılır. Bulunuşu, Granitlerin ve pegmatitlerin aksesuar mineralidir. Gnayslarda ve karbonatitlerde de bulunabilir.

Muskovit

ID : 94
Mineral : Muskovit
Bileşimi : KAl3Si3O10 (OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri daima yapraksı; çoğunlukla lamelli İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan Sertlik, 2.5 {001} yüzeyine paralel 4 {001} yüzeyine dik Özgül Ağırlık, 2.77 - 2.88 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz; bazen açık gri, yeşil, sarı, kahverengi ve eflatun'un değişik tonlarında; gül kırmızısı, koyu yakut kırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İnci parıltılı, camsı, ipeksi Ayırıcı Özellikleri, Yapraksı, levhamsı kristal formu, rengi ve parlaklığı Bulunuşu, Birçok jeolojik ortamda yaygın ve bol olarak bulunur. Özellikle granitik kayalarda, pegmatitlerde; fillitlerde, şistlerde ve gnayslarda; detritik olarak da otijenik sedimanter kayalarda oluşur. Feldspatların çözünmesi sonucu ikincil olarak da meydana gelebilir.

Natrolit

ID : 95
Mineral : Natrolit
Bileşimi : Na2Al2Si3O10 2H2O 
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, İğnemsi, prizmatik; çoğunlukla lifsi, ışınsal agregatlar halinde; masif, tanesel, kompakt İkizlenme, {110}, {011} yüzeylerinde olağan Sertlik, 5 - 5.5 Özgül Ağırlık, 2.20 - 2.26 Dilinim, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, İnci parlaklığında veya camsı Ayırıcı Özellikleri, Lifsi yapısı Bulunuşu, Tipik olarak bazalt veya diğer magmatik kayaların boşluklarında oluşur.

Nikelin

ID : 96
Mineral : Nikelin
Bileşimi : Ni As
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri nadir, genellikle masif, böbreğimsi, sütunumsu yapıda dissemine İkizlenme, {1011} yüzeyinde olağan Sertlik, 5.0 - 5.5 Özgül Ağırlık, 7.784 - 7.834 Renk ve Şeffaflık, Soluk bakır kırmızısı, kirlenince gri-siyah; Opak. Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah Parlaklık , Metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği, özgül ağırlığı Bulunuşu, Norit ve gabro gibi magmatik kayaçlarda pirotin ile birlikte oluşur. Nikelin, kalkopirit ve nikel sülfürler, gümüş ve kobalt mineralleri ile birlikte hidrotermal damarlarda bulunur.

Olivin

ID : 97
Mineral : Olivin
Bileşimi : (Mg,Fe)2SiO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Magmatik kayalarda izole tanesel agregatlar şeklindedir. Kristalleri üç ayrı prizmanın kombinasyonundan oluşur. İkizlenme, Gözlenebilir. Sertlik, 6.5 - 7 Özgül Ağırlık, 3.3 - 3.4 Dilinim, Zayıf Renk ve Şeffaflık, Yeşil, sarımsı, kahverengimsi siyah; kırmızımsı; şeffaf - yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu, sertliği Bulunuşu, Olivin, silis bakımından fakir dünit, bazalt, gabro, traktolit, ve peridotit gibi magmatik kayaların ana bileşenlerindendir. Ayrıca magnezyumlu sedimanların, silisli dolomitlerin metamorfizması ile de oluşur.

Orpiment

ID : 98
Mineral : Orpiment
Bileşimi : As2S3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kısa prizmatik, c-ekseni yönünde uzunlamasına gelişmiş, genellikle yapraklanmalı, birbirine paralel dizilmiş kristal demetleri halindedir. Tanesel yada toz agregatlar halinde de bulunur. İkizlenme, {100} düzlemi üzerinde olağan Sertlik, 1.5 - 2 Özgül Ağırlık, 3.49 - 3.52 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı-turuncudan limon sarısına yada kahverengimsi sarıya kadar değişir. Şeffaf-yarı şeffaftır. Çizgi Rengi, Soluk sarı Parlaklık, Sakızımsı, reçinemsi, dilinim yüzeyleri boyunca inci parlaklığında Ayırıcı Özellikleri, Sarı rengi, mükemmel dilinimi, dilinim yüzeyleri boyunca gözlenen inci parlaklığı Bulunuşu, Düşük sıcaklıklarda hidrotermal damarlarda ve sıcak su kaynaklarında oluşur. Genellikle realgar ve stibnit ile birlikte bulunur.

Otinit (Autinit)

ID : 99
Mineral : Otinit (Autinit)
Bileşimi : Ca(UO2)2(PO4)2 10-12H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Kristal şekli torbernite benzer. Kare şekilli levhamsı ve yapraklara ayrılabilir kristallere sahiptir. Sertlik, 2 - 2.5 Özgül Ağırlık, 3.05 - 3.2 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kükürt sarısı, limon sarısı, yeşilimsi sarı, yeşil-koyu yeşil; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Sarı Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, dilinimi, kristal şekli. Diğer ikincil uranyum minerallerinden X-Ray veya kimyasal metotlar ile ayrılabilir. Bulunuşu, Autinit minerali de torbenit gibi uranyum minerallerini içeren pegmatitlerde ve diğer damarlarda ikincil olarak oluşur. Autinit, suyunu kaybederek metaautinite dönüşebilir.

Obsidiyen

ID : 100
Mineral : Obsidiyen
Bileşimi :
Özellikleri : Volkanik cama verilen eski bir addır. Siyah, kahverengi, bazen yeşil renklerde olabilir. Genellikle riyolitik bileşimli bir kayaç olup konkoidal(midye kabuğu şeklinde) kırınım gösterir. Geçmişte mızrak ucu, okbaşı ve diğer keskin aletlerde, ayrıca mücevherat ya da sanatsal objelerin yapımında kullanılmıştır. Günümüzde yarı değerli süstaşı olarak önemini sürdürmektedir.

Pandermit

ID : 101
Mineral : Pandermit
Bileşimi : Ca4B10O19 . 7H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Nodüler yada düzensiz kütleler halinde; yumuşak-sert tebesirimsi ve kompakt Sertlik, 3 - 3.5 Özgül Ağırlık, 2.42 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz Parlaklık, Toprağımsı Ayırıcı Özellikleri, şekli, mükemmel dilinimi Bulunuşu, Aragonit ile birlikte, sıcak su kaynaklarının meydana getirdiği çökellerde oluşur. Kil ve jips yataklarında da bulunur.

Pektolit

ID : 102
Mineral : Pektolit
Bileşimi : NaCa2Si3O8OH
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, İğnemsi yada lifsi kristallerin meydana getirdiği ışınsal agregatlar halinde Sertlik, 4.5 -5 Özgül Ağırlık, 2.74 - 2.88 Dilinim, {100} ve {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; Şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı, ipeksi Ayırıcı Özellikleri, İğnemsi formu ve dilinimi Bulunuşu,Tipik olarak zeolitle birlikte bazalt ve benzeri kayaların boşluklarında oluşur.

Piyemontit

ID : 103
Mineral : Piyemontit
Bileşimi : Ca2(Al,Fe,Mn+3)3Si3O12OH
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli; yaygın olarak masif ve ince taneler halinde, ayrıca lifsi İkizlenme, {100} yaygın değil Sertlik, 6 Özgül Ağırlık, 3.45 - 3.52 Dilinim, {100} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi ve kırmızımsı siyah; Şeffaf - opağa yakın Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu, sertliği Bulunuşu, Düşük mertebeli metamorfizma geçirmiş şistlerde, andezit, riyolit, felsitlerde nadiren oluşur. Metasomatik mangenez yataklarında ve nadiren pegmatitlerde bulunur.

Pirit

ID : 104
Mineral : Pirit
Bileşimi : FeS2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle kübik, oktahedral, piritohedral kristalli İkizlenme, {011} yüzeyinde bazen çapraz ikizlerine rastlanır. Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 5-5.028 Dilinim, {100} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Metalik pirinç sarısı, opak Çizgi Rengi, Yeşilimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Daha soluk renkli ve daha sert olmasıyla kalkopiritten ayrılır. Kırılganlığı ve sertliği, altından ayırıcı özelliğidir. Bulunuşu, Pirit, yaygın olan bir sülfit mineralidir. Magmatik ayrımlaşma ile oluşabilir. Magmatik kayalarda, kontakt metamorfik yataklarda, hidrotermal damarlarda, birincil ve ikincil olarak bazı sedimanter kayalarda bulunur.

Pirofillit

ID : 105
Mineral : Pirofillit
Bileşimi : Al2SiO4(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri uzunlamasına levhamsı; bükülmüş; yapraklanmalı, lifsi veya ışınsal; tanesel-kompakt Sertlik, 1 - 2 Özgül Ağırlık, 2.65 - 2.90 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz,grimsi beyaz, yeşilimsi donuk mavi; grimsi ya da kahverengimsi yeşil; Şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, İnci parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Yumuşaklığı, rengi, kristal formu, parıltısı Bulunuşu, Andaluzit, disten, sillimanit ve lazulit gibi minerallerle birlikte metamorfik kayalarda oluşur. Ayrıca hidrotermal damarlarda kuvars ve mikalarla birlikte bulunur.

Piroluzit

ID : 106
Mineral : Piroluzit
Bileşimi : MnO2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli, masif, kompakt, lifsi ve dendritik doku gösterir. İkizlenme, {031} ve {032} yüzeylerinde nadir Sertlik, 2-6 (masif), 6-6.5 (kristal) Özgül Ağırlık, 4.5 - 7.9 Dilinim, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Koyu çelik grisi-siyah; opak Çizgi Rengi, Siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, masif olduğunda yumuşaklığı, dendritik dokusu. Bulunuşu, Oksidasyon koşulları altında oluşan, ikincil kökenli yaygın bir mangan mineralidir. Çok sığ derinlikteki denizel kökenli sedimanlar içerisinde veya deniz tabanındaki kuvars damarlarında nodüler şekilli oluşabilir.

Piromorfit

ID : 107
Mineral : Piromorfit
Bileşimi : Pb5(PO4)3Cl
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri kısa hegzagonal prizmalar halinde; böbreğimsi, lifsi, toprağımsı, sütunsal Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 7.04 Dilinim, {10-11} iz Renk ve Şeffaflık, Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi ve grinin değişik tonları; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, yüksek özgül ağırlığı Bulunuşu, Galenit ve anglezit gibi kurşun minerallerini içeren damarların oksidasyon zonlarında ikincil olarak oluşan kurşun-fosfat mineralidir.

Plajiyoklaz

ID : 108
Mineral : Plajiyoklaz
Bileşimi : NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Prizmatik ya da levhamsı kristalli; masif, tanesel İkizlenme, Polisentetik ikizlenme çok yaygın ve tipiktir. Albit, periklin, karlsbad, Baveno ve Manebach yasalarına göre ikizleri yaygındır. Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 2.6 - 2.8 Dilinim, İki yönde; iyi Renk ve Şeffaflık, Genellikle beyaz, bazen pembe, yeşilimsi veya kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Potasyum feldspatlardan polisentetik ikizlenmesiyle ayrılır. Albit, oligoklas, andezin, labradorit, bitovnit ve anortit olmak üzere, kimyasal bileşimindeki değişikliğe göre değişik türleri vardır. Bu mineraller, mikroskop altında birbirlerinden ayrılabilir. Bulunuşu, Özellikle magmatik kayalarda çok yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Magmatik kayaların sınıflamasında temel oluşturur. Sodik plajiyoklas, daha çok granitik magmatik kayaların bileşiminde yer alırken, kalsik plajiyoklas, bazaltların ve gabroların ana bileşenleri arasında yer alır. Çok değişik türden metamorfik (şist, gnays, amfibolit) kayalarda ve sedimanter kayalarda (detritik taneler halinde) bulunabilir.

Platin

ID : 109
Mineral : Platin
Bileşimi : Pt
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kübik kristaller, çoğunlukla küçük taneler ve pullar halinde Sertlik, 4 - 4.5 Özgül Ağırlık, 21.44 - 21.472 Renk ve Şeffaflık, Çelik grisi-koyu gri, opak Çizgi Rengi, Gri Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Renk ve özgül ağırlık Bulunuşu, Bazik ve ultrabazik kayalarda, plaserlerde, nadiren kontakt metamorfik yataklarda ve kuvars damarlarında oluşur.

Povellit

ID : 110
Mineral : Povellit
Bileşimi : Ca (Mo, W)O4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Piramidal kristalli; ince levhamsı, masif Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 4.23 - 4.26 Dilinim, {112} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Saman sarısı, yeşilimsi sarı, kahverengi, gri, mavi; şeffaf Parlaklık, Yağımsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, parlaklığı ve şekli Bulunuşu, Oksidasyon zonunda oluşan ikincil bir mineraldir.

Prehnit

ID : 111
Mineral : Prehnit
Bileşimi : Ca2Al2SiO3O10(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, prizmatik, piramidal; tek kristalleri nadir olarak bulunur; Çoğunlukla kompakt, granüler kütleler yada böbreğimsi, sütunsu yapılarda Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 2.9 - 3.0 Dilinim,{001} belirgin Renk ve Şeffaflık, Donuk koyu yeşil, sarı, gri, beyaz, renksiz; Şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İnci parıltılı - camsı Ayırıcı Özellikleri, Yeşil rengi ve kristal formu Bulunuşu, Magmatik kayalardaki damar ve bosluklarda zeolitle birlikte; metamorfik kayalarda, çok düşük mertebeli metamorfizma kosullarında plajioklazın dönüşüm ürünü olarak oluşur

Psilomelan (Ramanechite)

ID : 112
Mineral : Psilomelan (Ramanechite)
Bileşimi : BaMn+2Mn+48O16(OH)4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Masif; dallanmış, sarkıtlar şeklinde ve konsantrik bantlar halinde, böbreğimsi şekilli Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 6.45 Renk ve Şeffaflık, Siyah-çelik grisi; opak Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah-siyah Parlaklık, Yarımetalik Ayırıcı Özellikleri, Yüksek sertliği ile diğer mangan minerallerinden ayrılabilir. Bulunuşu, Mangan karbonatlar ve silikatların atmosferik koşullar altında bozunması ile ikincil olarak oluşur. Kuvars damarlarında, pirolusit ve limonit ile birlikte bulunur.

Pumpelliyit

ID : 113
Mineral : Pumpelliyit
Bileşimi : Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7).H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Genellikle lifsi, düzgün dar yüzeyli, gelişigüzel yönlenmiş iğnemsi şekillerde bulunur. Sertlik, 6 Özgül Ağırlık, 3.18 - 3.23 Dilinim, {110}, {110} yaygın Renk ve Şeffaflık, Yeşilimsi mavi, yeşil. kahverengi; Yarı şeffaf Bulunuşu, Bakır içeren yatakların boşluklarında oluşur.

Pirotin

ID : 114
Mineral : Pirotin
Bileşimi : Fe1-xS
Özellikleri : Kristal Sistemi, 250 oC'den düşük sıcaklıklarda monoklinik, yüksek sıcaklıklarda tetragonal Kristal Biçimi, Levhamsı veya piramit şeklinde kristaller ve genellikle masif tanesel agregatlar halinde İkizlenme, {1012} yüzeyinde nadir Sertlik, 3.5 - 4.5 Özgül Ağırlık, 4.58 - 4.65 Renk ve Şeffaflık, Bronz-sarı, kahverengimsi bronz; opak Çizgi Rengi, Grimsi siyah-siyah Parlaklık, Metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Manyetik özelliği ile kalkopiritten, rengi ve sertliği ile piritten ayrılır. Bulunuşu, Yaygın olarak gabro, peridotit ve norit gibi bazik magmatik kayaçlarda pirit ve diğer sülfitlerle birlikte bulunur. Hidrotermal damarlarda, metamorfik yataklarda ve nadiren pegmatitlerde bulunur.

Ribekit

ID : 115
Mineral : Ribekit
Bileşimi : NaFe3+2Fe2+3Si8 O22 (OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri uzun prizmatik, uzunlamasına çizgili; masif, lifsi, sütunsal veya tanesel. İkizlenme, {100} üzerinde yaygın Sertlik, 5 Özgül Ağırlık, 3.32 - 3.382 Dilinim, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Lacivert - siyah; Yarı şeffaf - opağa yakın Parlaklık, Camsı ipeksi Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu Bulunuşu, Granit, siyenit, riyolit ve trakit gibi magmatik kayalar ile bölgesel metamorfik şistlerde bulunur.

Realgar

ID : 116
Mineral : Realgar
Bileşimi : AsS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, c-ekseni yönünde dilinime sahip, genellikle masif, kompakt ve ince taneli. İkizlenme, {100} üzerinde kontakt ikizleri olağan Sertlik, 1.5 - 2 Özgül Ağırlık, 3.56 - 3.59 Dilinim, {010} belirgin. Renk ve Şeffaflık, Koyu kırmızı-portakal kırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Turuncu- kırmızı Parlaklık, Reçine parlaklığı Ayırıcı Özellikleri, Tipik kırmızı rengi, düşük sertliği ve reçine parlaklığı ile karakteristiktir. Bulunuşu, Realgar, kurşun, gümüş ve altın içeren damarlarda orpiment ve diğer arsenik mineralleri ile birlikte bulunur. Volkano-sedimanter yataklarda da oluşabilir.

Rodokrozit

ID : 117
Mineral : Rodokrozit
Bileşimi : MnCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Rombohedral kristalli; nadiren prizmatik, kalın levhamsı; masif, kompakt, kaba taneli; böbreğimsi. Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 3.4 - 3.6 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Soluk pembe-koyu kırmızı; turuncu-kırmızı, sarımsı gri, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf. Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, HCl'de çözünebilirliği Bulunuşu, Kurşun, gümüş, bakır içeren hidrotermal cevher damarlarında, yüksek sıcaklık kontakt metasomatik yataklarında gang minerali olarak oluşur. Manganez yataklarında ikincil mineral olarak bulunur. Pegmatitlerde nadiren geç evre minerali olarak oluşabilir.

Rodonit

ID : 118
Mineral : Rodonit
Bileşimi : MnSiO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı ya da prizmatik; masif, kompakt, lifsi Sertlik, 5.5 - 6.5 Özgül Ağırlık, 3.57 - 3.76 Dilinim, {110} ve {1-10} mükemmel, {001} iyi Renk ve Şeffaflık, Pembe, gül kırmızısı, kahverengimsi kırmızı, nadiren sarı ve gri; Şeffaf - yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Pembe rengi, dilinimi ve sertliği Bulunuşu, Hidrotermal damarlardaki manganez yataklarında oluşur. Ayrıca manganez içeren sedimanter kayaların bölgesel metamorfizması sonucu oluşur.

Rutil

ID : 119
Mineral : Rutil
Bileşimi : TiO2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, c-eksenine paralel çiziklere sahip, masif İkizlenme, Bipiramid üzerinde gelişen dirsek ikizlerine sık rastlanır. Altı veya sekiz ayrı kristalin birleşerek oluşturduğu kompleks ikizleri de vardır. Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 4.23 - 4.25 Dilinim, {100} yüzeyinde belirgin Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi, sarımsı kırmızı, siyah; şeffaf-yarışeffaf-opak Çizgi Rengi, Soluk kahverengi Parlaklık, Yarımetalik parlaklıkta, bazen elmas parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, parlaklığı, ikizlenmesi ve kristal formu Bulunuşu, Rutil, aksesuar minerali olarak çok değişik magmatik kaya türlerinde, şist, gnays, mermer gibi metamorfik kayalarda oluşabilir. Alüvyonlarda da zenginleşebilir.

Stilbit

ID : 120
Mineral : Stilbit
Bileşimi : NaCa2Al5Si13O36 .16H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, İkizlenmiş, demetler halinde levhamsı kristaller; masif, ışınsal İkizlenme, {001} yüzeyinde, haç şeklinde interpenetrasyon ikizleri gösterir. Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 2.09 - 2.20 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz; bazen sarımsı veya pembe, kırmızımsı, turuncu, parlak koyu kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı, sedef parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Sedef parlaklığı, buğday demeti görünümü Bulunuşu, Höylandit ile birlikte bazaltların boşluklarında oluşur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir