Mineraller
Minerallerin bileşimleri ve özellikleri


Seruzit

ID : 121
Mineral : Seruzit
Bileşimi : PbCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Çok değişik kristal formlarında bulunabilir. Tek kristalleri genellikle levhamsı, a-ekseni boyunca uzamış; nadiren iğnemsi; masif, tanesel, kompakt, lifsi İkizlenme, Kontakt yada penetrasyon ikizleri çok yaygın Sertlik, 3 - 3.5 Özgül Ağırlık, 6.55 Dilinim, {110} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, dumansı; bazen mavi, yeşil, koyu gri ; Şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Elmas parıltılı, camsı, reçinemsi, bazen yarı metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, elmas parıltılı olması, nitrik asitte çözünebilirliği. Bulunuşu, Daima ikincil kökenlidir. Anglezit, galenit, smitsonit, piromorfit ve sfalerit ile birlikte kurşun damarlarının oksidasyon zonlarında oluşur.

Siderit

ID : 122
Mineral : Siderit
Bileşimi : FeCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi,Çoğunlukla rombohedral kristalli; levhamsı, prizmatik, masif; orta-ince taneli; nadiren böbreğimsi, oolitik. Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 3.96 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Soluk sarımsı, sarımsı gri, soluk yeşil, gri, kül grisi, sarımsı kahverengi, grimsi kahverengi, siyahımsı kahverengi; nadiren beyaz yada renksiz; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve özgül ağırlığının yüksek olması nedeniyle kalsit ve dolomitten ayrılır. Seyreltik HCl'de yavaş çözünür. Bulunuşu, Masif siderit, tabakalı sedimanter yataklarda, özellikle çamurtaşı ve marnlarda, demir içerikli konkresyonlar şeklinde yaygın olarak oluşur. Hidrotermal cevher damarlarında pirit, kalkopirit, galenit gibi minerallerin yanında gang minerali olarak bulunur. Bazaltik volkanik kayalarda, bazen pegmatitlerde ve metamorfik kayalarda da rastlanır.

Sfalerit

ID : 123
Mineral : Sfalerit
Bileşimi : ZnS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Tetrahedral ve kübik kristaller halinde; masif, tanesel, lifsi, bölünmeli, kompakt ve kriptokristalin İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın polisentetik ikizlenme Sertlik, 3.5 - 4.0 Özgül Ağırlık, 3.9 - 4.1. Dilinim, {011} mükemmel. Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla sarı, kahverengi, siyah ayrıca yeşil, kırmızı, gri ve bazen renksiz; Şeffaf- yarı şeffaf Çizgi Rengi, Kahverengimsi sarı, beyaz Parlaklık, Yarı metalik, elmas parıltılı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Parlaklığı, mükemmel dilinimi, koyu renkli olanların kırmızımsı kahve çizgi rengi Bulunuşu, Sığ konumlu kontakt-metamorfik yataklarda, magmatik kayalarda damarlar şeklinde, hidrotermal cevher damarlarında oluşur.

Sillimanit

ID : 124
Mineral : Sillimanit
Bileşimi : Al2SiO5
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri uzun prizmatik, enine kesitlerinde kare şekilli; Masif, lifsi, sütunsal, ışınsal Sertlik, 6.5 - 7.5 Özgül Ağırlık, 3.23 - 3.27 Dilinim, {010} mükemmel, Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, yeşilimsi, sarımsı, kahverengimsi, mavimsi; Şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, İpeksi - camsı Ayırıcı Özellikleri, Lifsi yapısı; Diğer lifsi silikatlardan mikroskobik çalışmalarla ayrılabilir. Bulunuşu, Yüksek mertebeli bölgesel metamorfik şist ve gnayslarda oluşur.

Silvin

ID : 125
Mineral : Silvin
Bileşimi : KCl
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çoğunlukla kübik, bazen oktahedron kristalli; masif, kompakt, tanesel, sütunsal Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 1.993 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, mavimsi; şeffaf Parlaklık, Camsı parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Halite çok benzer, tadı daha keskin ve acıdır. Bulunuşu, Halit mineraliyle aynı ortamda, evaporasyon ile oluşur. Sudaki çözünülürlüğü halite göre daha fazla olduğu için, daha az bulunur.

Simitsonit

ID : 126
Mineral : Simitsonit
Bileşimi : ZnCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Rombohedral kristalli; pürüzlü yüzeyli, masif, kompakt, genellikle böbreğimsi, bazen sarkıt şekilli Sertlik, 4 - 4.5 Özgül Ağırlık, 4.30 - 4.45 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, soluk-koyu sarı, sarımsı kahverengi, kahverengi, parlak elma yeşili, mavimsi yeşil, mavi, koyu pembe, mor, nadiren renksiz; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı parlaklık Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, HCl'de çözünebilirliği, yüksek özgül ağırlığı Bulunuşu, Çinko içeren maden yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur. Genellikle sfalerit, hemimorfit, galenit ve kalsit mineralleri ile birlikte bulunur. Yarışeffaf olanları süs taşı olarak kullanılır.

Skapolit Grubu

ID : 127
Mineral : Skapolit Grubu
Bileşimi : (Na,Ca,K)4  Al3(AlSi)3 Si6O24(Cl,F,OH,CO3,SO4)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli, masif, tanesel Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 2.5 - 2.8 Dilinim, Prizma yüzeyinde iki yönlü ve iyi gelişmiş ikizler lamelli bir görüntü verir. Renk ve Şeffaflık, Genellikle beyaz veya mavimsi gri; bazen pembe, sarı veya kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Skapolit mineralleri, sodik bileşimden kalsik bileşime değişen, mariolit (sodik), dipir, mizzonit ve meionit (kalsik) minerallerinden oluşur. Bloksu görünümleri, soluk mavi-gri renkleri ve dilinimleri ile ayrılır. Bulunuşu, Skapolit, metamorfik kayalarda, özellikle metakarbonatlarda oluşan bir mineraldir. Magmatik kayalarla kontakt oluşturan yakın bölgelerdeki skarn zonlarında da oluşabilir.

Skutterudit

ID : 128
Mineral : Skutterudit
Bileşimi : (Co, Ni) As3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kübik, oktahedrik kristalli ve nadiren piritohedral, masif, tanesel Sertlik, 5.5 - 6 Özgül Ağırlık, 6.1 - 6.9 Dilinim, {001} 'de ve {111} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Kalay beyazı-gümüş grisi; opak Çizgi Rengi, Grimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kalay beyazı ve gümüş grisi rengiyle tipiktir. Kimyasal test yapmadan arsenopiritten ayırmak mümkün değildir. Bulunuşu, Skutterudit, orta sıcaklıklarda oluşan damarlarda nikelin ve kobaltin ile birlikte bulunur.

Sölestin

ID : 129
Mineral : Sölestin
Bileşimi : SrSO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Levhamsı veya prizmatik kristalli, bazen lifsi veya tanesel Sertlik, 3 - 3.5 Özgül Ağırlık, 3.97 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz-mavimsi beyaz, beyaz, mavi, bazen kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, dilinimi, rengi Bulunuşu, Yaygın olarak sedimanter kayalarda özellikle dolomitlerde boşlukların çeperlerinde, anhidrit ile birlikte evaporit çökellerde, hidrotermal damarlarda, nadiren bazik magmatik kayalarda olusur. Barit, jips, halit, anhidrit, kalsit, dolomit ve fluorit ile birlikte bulunur.

Spodümen

ID : 130
Mineral : Spodümen
Bileşimi : LiAlSi2O6
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli, uzunlamasına gelişmiş çizikli, sütun yapılı İkizlenme, {100} yüzeyinde yaygın Sertlik, 6.5 - 7.5 Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.2 Dilinim, {110} mükemmel, {010} zayıf Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, yeşilimsi, zümrüt yeşili, pembe, eflatun; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı, mat Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği ve iki yönlü piroksen dilinimi Bulunuşu, Lityum içeren granit pegmatitlerde, lepidolit, turmalin ve beril gibi minerallerle birlikte oluşur. 15 m. uzunluğa, 90 ton ağırlığa kadar ulaşabilen kristallerine rastlanmıştır.

Stavrolit

ID : 131
Mineral : Stavrolit
Bileşimi : Fe2Al9Si4O22(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik, pseudoortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri kısa prizmatik; nadiren masif. İkizlenme, Haç şekilli ikizlerine yaygın olarak rastlanır. {031} üzerinde 90o, {231} üzerinde oblik konumludur. Sertlik, 7-7,5 Özgül Ağırlık, 3,65-3,83 Dilinim, {010} belirgin Renk ve Şeffaflık, Koyu kahverengi, kırmızımsı kahverengi, sarımsı kahverengi, kahverengimsi siyah Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi Parlaklık, Camsı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği ve kristal formu Bulunuşu, Orta mertebeli bölgesel metamorfik şist ve gnayslarda porfiroblastlar halinde oluşur. Granat, disten ve mika mineralleriyle birlikte bulunur.

Stibikonit

ID : 132
Mineral : Stibikonit
Bileşimi : Sb3O6(OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Masif, ince taneli, kompakt; böbreğimsi Sertlik, 3 - 7 Özgül Ağırlık, 3.3 - 5.5 Renk veŞeffaflık, Tebeşir beyazı, soluk sarı, turuncu, kahverengi, gri, siyah; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı, opalimsi parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, şekli, rengi, parlaklığı Bulunuşu, Çoğunlukla valentinit ile birlikte bulunan stibikonit, stibnit'in alterasyon ürünü olarak oluşur.

Şabazit

ID : 133
Mineral : Şabazit
Bileşimi : CaAl2Si4O12 . 6H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri kübik görünümlü basit rombohedronlardan oluşur; bazen kompleks veya levhamsı İkizlenme, {0001} yüzeyinde yaygın penetrasyon ikizlerine rastlanır. Sertlik, 4 - 5 Özgül Ağırlık, 2.05 - 2.16 Dilinim, {10-11} Renk ve Şeffaflık, Genellikle beyaz; renksiz, sarımsı, pembemsi, kırmızımsı beyaz, yeşilimsi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu; HCl'de çözünmemesi ile kalsitten ayrılabilir. Bulunuşu, Bazaltlardaki boşluklarda oluşur. Zeolit, kalsit ve kuvars mineralleriyle birlikte bulunur. Şist ve kristalize kireçtaşlarının çatlaklarında da oluşabilir.

Şeelit

ID : 134
Mineral : Şeelit
Bileşimi : CaWO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Bipiramidal kristalli, levhamsı; masif, tanesel İkizlenme, Penetrasyon ikizleri yaygındır. Sertlik, 4.5 - 5 Özgül Ağırlık, 6.1 Dilinim, {101} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, yeşilimsi beyaz, kahverengimsi, turuncu-sarı, yeşil, morumsu, kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, yüksek özgül ağırlığı, ultraviyole ışık altında beyaz, mavimsi beyaz ve sarımsı beyaz renklerde floresans özelliği göstermesi Bulunuşu, Volframit ile birlikte pegmatitlerde ve yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda oluşur. Kassiterit, molibdenit, fluorit ve topaz ile birlikte bulunur. Kontakt metamorfitlerde de idokraz, aksinit, granat ve vollastonit ile birlikte bulunabilir.

Sepiyolit

ID : 135
Mineral : Sepiyolit
Bileşimi : Mg2SiO3O8.2H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Masif; ince lifsi; Çoğunlukla kompakt ve nodüllü, topragımsı veya kil görünümlü Sertlik, 2 - 2.5 Özgül Ağırlık , 2 Renk ve Seffaflık, Beyaz, grimsi, sarımsı, mavimsi yeşil yada kırmızımsı; organik madde içeriğine bağlı olarak kahverengimsi, opağa yakın. Parlaklık, Mat Bulunuşu, Playalarda , bataklık ortamlarda oluşan sedimanter yataklarda bulunur. Çoğunlukla manyezit ve serpantinin alterasyon ürünü olarak oluşur. Laküstrin sedimanların otijenik mineralidir.

Talk

ID : 136
Mineral : Talk
Bileşimi : Mg3Si4O10(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla ince levhamsı; masif, ince taneli kompakt Sertlik, 1 Özgül Ağırlık, 2.58 - 2.83 Dilinim, { 001} mükemmel Renk veŞeffaflık, Beyaz, gri, donuk yeşil, gümüş beyazı; Yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, İnci pırıltılı Ayırıcı Özellikleri, Yumuşaklığı, sabunsu olması, rengi Bulunuşu, Olivin, piroksen ve amfibol gurubu minerallerin alterasyonu ile ikincil olarak meydana gelir. Magnezyumlu kayaların düşük-orta mertebeli metamorfizmasıyla birincil olarak oluşur ve genellikle tremolitle beraber bulunur.

Tenardit

ID : 137
Mineral : Tenardit
Bileşimi : Na2SO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Levhamsı kristalli , dipiramidal, nadiren prizmatik. İkizlenme, {110} ve {011} yüzeylerinde olağan Sertlik, 2.5-3 Özgül Ağırlık, 2.664 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, grimsi beyaz Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı-reçinemsi Bulunuşu, Buharlaşmanın çok yoğun olduğu kurumus tuz göllerinde boratlarla birlikte bulunan nadir bir evaporit mineralidir.

Titanit

ID : 138
Mineral : Titanit
Bileşimi : CaTiSiO5
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kama biçimli, yapraklanmalı, prizmatik; Masif, Kompakt, bazen lamelli İkizlenme, {100} üzerinde yaygın Sertlik, 5 - 5.5 Özgül Ağırlık, 3.45 - 3.55 Dilinim, {100} belirgin Renk ve Şeffaflık, Renksiz, sarı, yeşil, gri, kahverengi, gül kırmızısı ve siyah; şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçinemsi, elmas parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi Bulunuşu, Siyenit, nefelin siyenit, diyorit ve granodiyorit gibi magmatik kayaların sık rastlanan aksesuar mineralidir. Metamorfik kayalarda da bulunabililr.

Topaz

ID : 139
Mineral : Topaz
Bileşimi : Al2SiO4(F,OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kısa - uzun prizmatik iyi gelişmiş kristalleri vardır; bazen masif, tanesel Sertlik, 8 Özgül Ağırlık, 3.49 - 3.57 Dilinim, { 001} mükemmel. Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, mavimsi, yeşilimsi, sarımsı, sarı - kahverengi, turuncu, pembemsi, kırmızımsı; Şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, sertliği, yüksek özgül ağırlığı Bulunuşu, Topaz tipik olarak granit pegmatitlerde, riyolitlerde ve kuvars damarlarında oluşur. Ayrıca flor içeren çözeltilerle bozunmus granitlerde fluorit, turmalin, apatit, beril ve kassiteritle birlikte bulunur.

Torbernit

ID : 140
Mineral : Torbernit
Bileşimi : Cu(UO2)2 (PO4)2 . 8-12H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Çoğunlukla kare şekilli levhamsı kristalli, nadiren piramidal ve tanesel İkizlenme, {110} yüzeyinde olağan Sertlik, 2 - 2.5 Özgül Ağırlık, 3.22 - 3.28 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Zümrüt yeşili-çimen yeşili ve yeşilin diğer tonları; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Soluk yeşil Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve dilinimi Bulunuşu, Uraninit ve bakır minerallerini içeren damarların oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur.

Tremolit,Aktinolit

ID : 141
Mineral : Tremolit,Aktinolit
Bileşimi : Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri uzun, prizmatik; bazen masif, lifsi İkizlenme, {100} üzerinde olağan Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.44 Dilinim, {110} iyi, {010} zayıf Renk ve Şeffaflık, Açık yeşil, siyahımsı yeşil yada siyah; Şeffaf - opağa yakın Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi Bulunuşu, Tremolit, sıcaklığın hakim olduğu, silisli dolomitik kalkerlerin metamorfizması sonucu oluşur.Aktinolit ise genellikle düşük-orta mertebeli metamorfizmaya uğrayan bazalt ve diabazlarla pelitik kayalarda oluşur. Bazı magmatik kayalarda da bulunabilir.

Trona

ID : 142
Mineral : Trona
Bileşimi : Na3H (CO3)2. 2H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Çoğunlukla masif, lifsi; sutunsal; bazen kalın levhalar halinde Sertlik, 2.5 - 3 Özgül Ağırlık, 2.11 Dilinim, {100} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, grimsi, sarımsı beyaz, donuk kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Bulunuşu, Kurak iklim bölgelerindeki tuz göllerinde oluşur.

Turkuaz

ID : 143
Mineral : Turkuaz
Bileşimi : CuAl6(PO4)4 . (OH)8. 4-5H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Kristallerine nadir olarak rastlanır. Genellikle masif, tanesel, kriptokristalin Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 2.6 - 2.91 Dilinim, {001} mükemmel, {010} iyi Renk ve Şeffaflık, Gök mavisi, mavi-yesil, yesilimsi gri; opak Çizgi Rengi, Beyaz yada yeşilimsi Parlaklık, Camsı, mumsu Ayırıcı Özellikleri, Mavi rengi, sekli; krizokolden sertliğinin çok yüksek olusu ile ayrılır. Bulunuşu, Sedimanter ya da alüminalı magmatik kayalardaki damarlarda ikincil mineral olarak oluşur.

Turmalin

ID : 144
Mineral : Turmalin
Bileşimi : Na(Mg,Fe,Li,Al,Mn,)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Trigonal Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, prizma yüzeyleri uzunlamasına çizikli, paralel veya ışınsal kristal grupları yaygın; bazen masif İkizlenme, Olağan Sertlik, 7 Özgül Ağırlık, 3.0 -3.2 Dilinim, Çok zayıf Renk ve Şeffaflık, Genellikle siyah ve mavimsi siyah; Renksiz, mavi, pembe, yeşil; Şeffaf - opağa yakın Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu ve çizikleri, rengi, sertliği Bulunuşu, Granit pegmatitlerde, granitlerde, çeşitli şist ve gnays türlerinde bulunabilirler.

Üleksit

ID : 145
Mineral : Üleksit
Bileşimi : NaCaB5O9 .8H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi,Triklinik Kristal Biçimi, Genellikle iğnemsi kristalli; merceksi ya da nodüler, ışınsal, pamuk yumağı şekilli Sertlik, 2.5 Özgül Ağırlık, 1.955 Dilinim, {010} mükemmel, {1-10} iyi Renk ve Şeffaflık, Beyaz, renksiz, ipeksi; şeffaf Parlaklık,Camsı Ayırıcı Özellikleri, Pamuk yumağı şekli, düşük yoğunluğu, soğuk suda çözünmeyip sıcak suda çözünmesi Bulunuşu, Boraks yataklarının bulunduğu alanlardaki sedimanter kayalarda genellikle kolemanit ile birlikte bulunan bir evaporit mineralidir.

Ulmanit

ID : 146
Mineral : Ulmanit
Bileşimi : NiSbS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kübik kristalli, masif, tanesel, yüzeyleri çizikli İkizlenme, {110} yüzeyinde olağan Sertlik, 5 - 5.5 Özgül Ağırlık, 6.65 - 6.79 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kalay beyazı-çelik grisi; opak Çizgi Rengi, Grimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, dilinimi, kristal yüzeyindeki çizikleri ile tipiktir. Bulunuşu, Damar tipi yataklarda nikel mineralleri ve siderit ile birlikte bulunur.

Uraninit(Pitchblende)

ID : 147
Mineral : Uraninit(Pitchblende)
Bileşimi : UO2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle kübik kristalli; dendritik agregatlar halinde, masif tanesel İkizlenme, {111} yüzeyinde nadir Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 7.5 - 10 Dilinim, Parlatma kesitlerinde oktahedral Renk ve Şeffaflık, Siyah-kahverengimsi ya da grimsi siyah; opak Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah veya gri Parlaklık, Yarımetalik Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, rengi ve radyoaktivitesi Bulunuşu, Kristalize uraninit, pegmatitlerde, granitik yada siyenitik kayalarda, monazit, zirkon ve turmalin ile birlikte bulunur. Hidrotermal damarlarda ve sedimanter kayalarda da görülebilir.

Uranotil(Uranofan)

ID : 148
Mineral : Uranotil(Uranofan)
Bileşimi : Ca(UO2)Si2O7.6H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri pirizmatik, çapraz kesiti kareye yakın, iğneler, ışınsal kümeler halinde; yoğun mikrokristalin yığışımlar halinde. Sertlik, 2.5 Özgül Ağırlık, 3.83 - 3.85 Dilinim, {100} üzerinde mükemmel Renk ve Şeffaflık, Mat sarı, limon sarısı yeşilimsi sarı, yeşilimsi portakal rengi; şeffaf - yarı şeffaf Parlaklık, Mat Ayırıcı Özellikler, Limon sarısı rengi ve Ultraviyole ışık altında sarımsı yeşil renkte floresans özellik göstermesi. Bulunuşu, Pegmatitlerde pseudomorf olarak uraninitten sonra, uraninit yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.

Vanadinit

ID : 149
Mineral : Vanadinit
Bileşimi : Pb5(VO4)3Cl
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli, bazen iğnemsi Sertlik, 2.7 - 3 Özgül Ağırlık, 6.88 - 6.929 Renk ve Şeffaflık, Parlak kırmızı, turuncu, kahverengimsi kırmızı, açık sarı-sarı-kahverengimsi sarı; çok nadir olarak beyaz ya da renksiz; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz yada sarımsı Parlaklık, Reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Şekli, parlaklığı, yüksek özgül ağırlığı ve turuncu-kırmızı rengi Bulunuşu, Galenit ve diğer kurşun içeren cevherleşmelerin oksidasyon zonunda oluşan nadir bir mineraldir.

Variskit

ID : 150
Mineral : Variskit
Bileşimi : AlPO4 . 2H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri oktahedral; genellikle masif, nodüler İkizlenme, {201} yüzeyinde nadir Sertlik, 3.5 - 4.5 Özgül Ağırlık, 2.57 - 2.61 Dilinim, {010} iyi Renk ve Şeffaflık, Yesil-zümrüt yesili, bazen mavimsi yesil; şeffaf-yarı şeffaf Parlaklık,Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli Bulunuşu, Alüminalı kayalara fosfatlı meteorik suların etkisiyle oluşur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir