Mineraller
Minerallerin bileşimleri ve özellikleri


Vavellit

ID : 151
Mineral : Vavellit
Bileşimi : Al3(OH)3 (PO4)2 . 5H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Tipik olarak toparlak, iğnemsi, ışınsal agregatlar halindedir. Sertlik, 3.25 - 4 Özgül Ağırlık, 2.36 - 2.37 Dilinim, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, yeşilimsi, sarı, gri, kahverengi; yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve ışınsal kristal formu karakteristiktir. Bulunuşu, Kayaların kırık ve çatlak yüzeylerinde, boşluklarında oluşan ikincil bir mineraldir. Ayrıca hidrotermal damarlarda, bazı alüminalı metamorfitlerde, fosfat ve limonit yataklarında ikincil olarak oluşur

Vermikülit

ID : 152
Mineral : Vermikülit
Bileşimi : Mg3(Al,Si)4 O10 (OH)2 . 4H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Levhamsı, plaka şekilli kristaller halinde Sertlik, 1.5 Özgül Ağırlık, 2 - 3 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Sarı, kahverengimsi; şeffaf Parlaklık, İnci parıltılı, bazen bronz görünümlü Ayırıcı Özellikleri, Isıtıldığında kolayca genleşir. Bulunuşu, Karbonatitlerle ilişkili olan magnezyumlu mikaların alterasyonu ile oluşur.

Vezüviyanit(Idokraz)

ID : 153
Mineral : Vezüviyanit(Idokraz)
Bileşimi : Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Kristalleri genellikle kısa prizmatik, piramidal; yaygın olarak masif, tanesel, kriptokristalin. Sertlik, 6 - 7 Özgül Ağırlık, 3 - 3.45 Dilinim, {110} belirsiz, {100} çok zayıf, {001} çok zayıf Renk ve Şeffaflık, Yeşilin tonları, kahverengi, beyaz, nadiren mavi; Şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Bulunuşu, Metasomatizma geçirmiş kalkerli kayalarda, nefelinli siyenitlerde ve ultrabazik paketlerin damarlarında oluşur. Genellikle grossular, epidot, diyopsit, flogopit, kalsit ve vollastonitle birlikte bulunur.

Villemit

ID : 154
Mineral : Villemit
Bileşimi : Zn2SiO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri hegzagonal prizmatik; masif, tanesel. Sertlik, 5.5 Özgül Ağırlık, 3.89 -4.19 Dilinim, {0001} ve {11-20} zayıf Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, yeşilin, değişik tonları, sarı, kırmızı, kahverengi, gri; şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Rengi, ultraviole ışık altında yeşil renkli floresans özelliği göstermesi Bulunuşu, Çinko yataklarının oksidasyon zonunda oluşur.

Viviyanit

ID : 155
Mineral : Viviyanit
Bileşimi : Fe3(PO4)2 . 8H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli, c-ekseni boyunca uzamış; bazen masif, lifsi Sertlik, 1.5 - 2 Özgül Ağırlık, 2.68 - 2.71 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Taze, altere olmamış halde iken renksiz, okside olduğunda mavi ya da yeşil; koyu mor, lacivert, mavimsi siyah Çizgi Rengi, Renksiz-mavimsi beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Mavi rengiBulunuşu, Pirotin ve pirit gibi mineralleri içeren metalik maden yataklarının oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşan bir fosfat mineralidir.

Volframit

ID : 156
Mineral : Volframit
Bileşimi : (Fe, Mn) WO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı ya da prizmatik İkizlenme, {100} veya {023} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 4 - 4.5 Özgül Ağırlık, 7.371 Dilinim, {010} Renk ve Şeffaflık, Koyu grimsi siyah, kahverengimsi siyah; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Kırmızımsı kahverengi, kahverengimsi siyah, siyah Parlaklık, Yarı metalik Ayırıcı Özellikleri, Renk, çizgi rengi, dilinim, yüksek özgül ağırlık Bulunuşu, Volframit, granitik kayalarla ilişkili kuvars ve pegmatit damarlarında kassiterit, arsenopirit, turmalin, şeelit, galenit, sfalerit ve kuvars ile birlikte bulunur. Ayrıca yüksek sıcaklık hidrotermal damarlarında da oluşabilir.

Vollastonit

ID : 157
Mineral : Vollastonit
Bileşimi : CaSiO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla levhamsı veya kısa prizmatik; masif, kompakt; Lifsi İkizlenme, {100} üzerinde olağan Sertlik, 4.5 - 5 Özgül Ağırlık, 2.87 - 3.80 Dilinim, {100} mükemmel, {001} iyi, {-102} iyi Renk ve Şeffaflık, Beyaz, grimsi, nadiren renksiz ve çok soluk yeşil; Şeffaf - yarı şeffaf Parlaklık, Lifsi olduğunda ipeksi Ayırıcı Özellikleri, Rengi, dilinimi, kristal formu, silisin ayrılması ile hidroklorik asitte çözünmesi Bulunuşu, Silisli kireçtaşlarının kontakt metamorfizması ile yaygın olarak oluşur. Ayrıca yüksek mertebeli bölgesel metamorfik kayalarda ve ksenolitler halinde, bazı alkali magmatik kayalarda da bulunabilir.

Vulfenit

ID : 158
Mineral : Vulfenit
Bileşimi : PbMoO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Genellikle kare sekilli plaka ya da levhamsı kristalli, bazen kısa prizmatik; masif, tanesel İkizlenme, {001} yüzeyinde nadiren Sertlik, 2.7 - 3 Özgül Ağırlık, 6.5 - 7 Dilinim, {011} belirgin Renk ve Şeffaflık, Turuncu ve sarının değişik tonları; sarımsı gri, kahverengi, yeşilimsi kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Turuncu-sarı rengi, parlaklığı ve kare şekilli olması Bulunuşu, Molibden ve kurşun içeren cevherlerin oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur. Anglezit, seruzit, vanadinit ve piromorfit ile birlikte bulunur

Zinober

ID : 159
Mineral : Zinober
Bileşimi : HgS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri rombohedral veya kalın levhamsı, ayrıca kısa prizmatik, genellikle masif, ince taneli İkizlenme, {0001} olağan Sertlik, 2.0 - 2.5 Özgül Ağırlık, 8.09 - 8.187 Dilinim, {1010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kırmızı-kahverengimsi kırmızı; Şeffaf-yarı şeffaf, opağa yakın Çizgi Rengi, Kankırmızı-kahverengimsi kırmızı Parlaklık, Yarı metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi, yüksek özgül ağırlığı ve mükemmel dilinimi Bulunuşu, Volkanik aktivite ve sıcak su kaynaklarının yakınındaki sedimanter kayaların kırık ve çatlaklarında pirit, stibnit, realgar ve kalsedon, kalsit, kuvars, barit gibi gang mineralleri ile bulunabilir.

Zirkon

ID : 160
Mineral : Zirkon
Bileşimi : ZrSiO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli; dipiramidal; ışınsal lifsi agregatlar ve düzensiz taneler halinde İkizlenme, {111}, {100} ve {221} yüzeylerinde, özellikle dirsek ikizi yaygındır. Sertlik, 7.5 Özgül Ağırlık, 4.6 - 4.7 Dilinim, {110}, {111} zayıf Renk ve Şeffaflık, Renksiz, kahverenginin tonları, yeşil, gri, sarı ve kırmızı; şeffaf Parlaklık, Elmas parıltılı, camsı Ayırıcı Özellikleri, Kare prizma kristal formu, kahverengimsi rengi, sertliği ve yoğunluğu Bulunuşu, Zirkon, granit, siyenit, nefelin siyenit gibi magmatik kayaların yaygın olarak bulunan aksesuar minerallerindendir. Şist ve gnays gibi metamorfik kayalarda da bulunabilir. Sertliği ve özgül ağırlığı nedeniyle, detritik taneler halinde plaserlerde de rastlanabilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir