ทางลัดโครเมี่ยม - ไทย - Chrome
ทางลัดโครเมี่ยม - ไทย -Chrome


IDOSหมวดหมู่ทางลัดการทำงาน
31Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บพิมพ์ข้อความค้นหา แล้วกด Enterค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ
32Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บพิมพ์คำหลักของเครื่องมือค้นหา กด Space พิมพ์ข้อความค้นหา และกด Enterค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาที่เชื่อมโยงกับคำหลัก
33Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บเริ่มพิมพ์ URL ของเครื่องมือค้นหา กด Tab เมื่อปรากฏข้อความแจ้งเตือน พิมพ์ข้อความค้นหา แล้วกด Enterค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาที่เชื่อมโยงกับ URL
34Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บCtrl+Enterเพิ่ม www. และ .com ลงในสิ่งที่คุณป้อนในแถบที่อยู่และเปิด URL นั้น
35Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บพิมพ์ URL แล้วกด Alt+Enterเปิด URL ในแท็บใหม่
36Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บCtrl+L หรือ Alt+Dไฮไลต์ URL
37Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บCtrl+K หรือ Ctrl+Eวาง "?" ในแถบที่อยู่เว็บ พิมพ์ข้อความค้นหาหลังเครื่องหมายคำถามเพื่อทำการค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ
38Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บกด Ctrl และลูกศรซ้ายพร้อมกันย้ายเคอร์เซอร์ไปยังคำหลักที่อยู่ก่อนหน้าในแถบที่อยู่เว็บ
39Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บกด Ctrl และกดลูกศรขวาพร้อมกันย้ายเคอร์เซอร์ไปยังคำหลักที่อยู่ถัดไปในแถบที่อยู่เว็บ
40Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บCtrl+Backspaceลบคำหลักที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ในแถบที่อยู่เว็บ
41Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บเลือกข้อความในเมนูแบบเลื่อนลงของแถบที่อยู่เว็บโดยใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ แล้วกด Shift+Deleteลบข้อความจากประวัติการเข้าชม หากต้องการ
42Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแถบที่อยู่เว็บกด Page Up หรือ Page Down เมื่อเมนูแบบเลื่อนลงของแถบที่อยู่เว็บปรากฏเลือกข้อความแรกหรือสุดท้ายในเมนูแบบเลื่อนลง
43Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Pพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน
44Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Sบันทึกหน้าเว็บปัจจุบัน
45Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บF5 หรือ Ctrl+Rโหลดหน้าเว็บปัจจุบันซ้ำ
46Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บEscหยุดการโหลดหน้าเว็บปัจจุบัน
47Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Fเปิดแถบค้นหา
48Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+G หรือ F3ค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของข้อมูลที่คุณป้อนในแถบค้นหา
49Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Shift+G, Shift+F3 หรือ Shift+Enterค้นหาผลลัพธ์ก่อนหน้าของข้อมูลที่คุณป้อนในแถบค้นหา
50Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+F5 หรือ Shift+F5โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคชไว้
51Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บกด Alt และคลิกลิงก์ดาวน์โหลดเป้าหมายของลิงก์
52Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Uเปิดซอร์สของหน้าเว็บปัจจุบัน
53Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บลากลิงก์ไปยังแถบบุ๊กมาร์กบันทึกลิงก์เป็นบุ๊กมาร์ก
54Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Dบันทึกหน้าเว็บที่กำลังดูอยู่เป็นบุ๊กมาร์ก
55Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+Shift+Dบันทึกหน้าเว็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่
56Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บF11เปิดหน้าเว็บแบบเต็มหน้าจอ กด F11 อีกครั้งเพื่อออกจากหน้าเว็บแบบเต็มหน้าจอ
57Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl และ + หรือกด Ctrl และเลื่อนเมาส์วีลของคุณขึ้นขยายทุกอย่างบนหน้าเว็บ
58Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl และ - หรือกด Ctrl และเลื่อนเมาส์วีลลงย่อทุกอย่างบนหน้าเว็บ
59Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บCtrl+0ให้ทุกอย่างบนหน้าเว็บกลับสู่ขนาดปกติ
60Windows และ Linuxทางลัดสำหรับหน้าเว็บแป้นเว้นวรรคเลื่อนหน้าเว็บลงมา

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir