veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
2971metro n (AmE) subway, (BrE) underground, the tube (transport)
2972metronom n (mus.) metronome
2973metropol n metropolis
2974metropolit adj metropolitan n (eccl.) metropolitan (clergyman)
2975metroseksüel n metrosexual
2976mevacipn stipend, salary, emolument, pay, earnings
2977Mevlevi n Mevlevi
2978mevsim n season
2979mevsimlik adj seasonal
2980mevsuk adj authentic, credible (account etc.), plausible
2981mevzi n place, spot (location etc.), site (area etc.)
2982mevzu n theme, subject matter of sth, topic
2983mevzuat n legislation
2984meyane n roux
2985meyankökü n liquorice, (AmE) licorice
2986meydan n esplanade (open area), square (in a city etc.) köy meydanı village square meydan okuyan kimse challenger meydana gelmek consist in (doi
2987meyveci n fruit grower
2988meyveli adj fruit, fruity (taste etc.)
2989mezar n grave mezar taşı gravestone, tombstone, headstone yeraltı mezarı catacombs
2990mezarcı n gravedigger
2991mezarlık n burial ground, cemetery, graveyard, churchyard
2992mezatçı n auctioneer
2993mezbaha n slaughterhouse, (BrE) abattoir
2994mezbele n (rubbish)/garbage dump
2995mezeler n delicatessen (food)
2996mezgit n haddock
2997mezun n ex-student, graduate, (AmE) alumnus, (inform.) grad mezun olmak bir şeyde graduate from sth, finish sth (school), graduate in sth (qualify etc.) -
2998mezuniyet n graduation mezuniyet töreni graduation (ceremony)
2999mezura n tape measure
3000mezzo n (mus.) mezzo(-soprano)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir