veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4261yağmur n rain, shower (of rain) şikayet yağmuru flood of complaints yağmur mevsimi rainy season yağmurlama cihazı sprinkler -
4262yağmurkuşu n (zool.) plover
4263yahudilik n (rel.) Judaism
4264yahut conj or
4265yaka n collar devrik yaka lapel V-yaka V-neck
4266yakacak n fuel
4267yakalamak v catch sb/sth (take hold etc.), grab sth, seize sth (with the hand), catch, capture, catch sb (in the act) phr birini s
4268yakalanmak v contract sth, get (illness etc.), catch (disease)
4269yakalanmış v intercept
4270yakalıkn breast collar, collar, all-rounder, boa, neck phr dik yakalık frill
4271yakarış n prayer
4272yakarmak v invoke sb (God)
4273yakartop n (sport.) dodge ball
4274yakınından adv from near, in close-up
4275yakınlarda adv in the vicinity of sth, short way off (nearby)
4276yakınlaşma n rapprochement
4277yakınlaşmak v become close(r) (friends etc.)
4278yakınlaştırmak v bring sb close(r) together (friends etc.), zoom in on sth
4279yakınlık n intimacy, familiarity (of manners etc.), (form.) proximity
4280yakınma n lamentation
4281yakınmak v complain of/about sth (pain etc.), lament
4282yakınsama n convergence
4283yakınsamak v converge (of lines etc.)
4284yaklaşan adj forthcoming, upcoming (election etc.)
4285yaklaşık abbr ca. (about) adj approximate adv nearly prep about (roughly) phr yaklaşık işareti tilde yaklaşık olarak
4286yaklaşım n approach to sth
4287yaklaşmak n sexual advances v approach sb/sth, comenear(er) to sb/sth, be approaching sb/sth, be drawingnear(er), be approaching (in time)
4288yaklaştırmak v move sth closer to sb/sth
4289yakma n (chem.) combustion
4290yakmaç n burner

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir