veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4321yanak n cheek
4322yanardağ n volcano
4323yanardöner adj iridescent
4324yangılı adj inflamed (wound etc.)
4325yangın n fire (wildfire etc.) yangın çıkarmak make/light a fire yangın pompası fire pump yangın yeri hearth, fireplace
4326yanıcı adj combustible, inflammable, flammable
4327yanık adj burnt n burn (injury) phr güneş yanığı sunburn
4328yanılgı n fallacy
4329yanılmak v be mistaken, make a mistake, go wrong (person), be wrong in/about sth, err, make mistakes Yanılmıyorsam... If I am not mistaken...
4330yanılmaz adj infallible
4331yanılsama n illusion, delusion
4332yanıltıcı adj deceptive, illusory, misleading
4333yanıltma n illusion, delusion
4334yaratma n creation of sth (making)
4335yaratmak v create sth (God etc.), generate (bring about etc.), refine (style etc.)
4336yarbay n (mil.) lieutenant colonel
4337yarda n yard (length)
4338yardakçı n accomplice
4339yardakçılık n (form.) complicity (in a crime etc.) yardakçılık etmek -a abet sb
4340yardım n help, aid (support etc.), assistance, support (mental etc.), help (for users etc.) phr ilk yardım sunmak birine give sb first aid para
4341yardımcı n auxiliary, helper, assistant, representative adj auxiliary, ancillary phr başkan yardımcısı vice president, vice-chairman, deputy chairman müdür yardımcısı
4342yardımcısı n deputy sahne müdürü yardımcısı stage manager (of a theatre)
4343yardımıyla prep by means of sth, using sth (tools etc.)
4344yargıç n (law) judge (in court) yargıç yardımcısı assessor, observer (at a conference etc.)
4345yargılama (law) yargılama yetkisi jurisdiction
4346yargılamak v try sb (in court), judge sb/sth (the qualities etc.), think sth of sth
4347yargılanabilir adj triable
4348yargısal adj judicial, (of) court
4349yarı adj half(way) (not complete etc.) adv half (finished etc.) phr yarı zamanlı part-time yarıya indirilmiş at half-mast
4350yarıçap n (geom.) radius (of curvature etc.)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir