veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4351yarıçıplak adj half-naked, semi-nude
4352yarık n aperture (gap), opening (crevice etc.), interstice, slit (in curtains etc.), chink, (med.) cleft (of the palate etc.)
4353yarıküre n hemisphere
4354yarımetal n (chem.) semimetal, metalloid
4355yarımlamak v halve sth
4356yarın adv tomorrow n tomorrow phr yarından sonraki gün the day after tomorrow
4357yarınki adj tomorrow's
4358yarısaydam adj limpid, pellucid
4359yarış n competition, race araba yarışı auto racing at yarışı horse races at yarışları horse races, horse racing yarış atı racehorse
4360yarışçı n competitor (in a quizz etc.), contestant, racer
4361yarışma n competition, tournament (contest etc.), contest çok oyunlu yarışma (sport.) multi-event competition
4362yarışmacı n competitor (in a quizz etc.), contestant, racer, runner
4363yarışmak v compete with sb/sth (rivals etc.)
4364yasadışı adj illegal, unlawful
4365yasadışılık n illegality
4366yasak adj illicit (prohibited) n ban on sth, prohibition of/on sth phr sokağa çıkma yasağı curfew yasak etmek prohibit sth
4367yasaklamak v prohibit sth (law etc.), ban sth (ruling etc.) yasaklamak (birine/bir şeyi) forbid (sb to do) sth, prohibit (sb from doing) sth, ban sth
4368yasaklanmış adj forbidden, prohibited
4369yasal adj lawful, legal, legitimate, rightful (owner etc.)
4370yasalar n constitution (law)
4371yasalaştırma n (law) legalization of sth
4372yasalaştırmak v enact sth
4373yasallaştırmak v legalize
4374yaslanmak v lean on/against sb/sth
4375yaslı adj bereaved
4376yassı adj flat (stone etc.) yassı balık (zool.) (common) dab (flatfish)
4377yassılamak , yassılaşmak v flatten (out) sth, smooth (down) sth, smoothen sth
4378yastık n bolster, cushion, pad (soft flat object), pillow yastık kılıfı pillowcase, pillow slip
4379yaş n age (of a person etc.) aynı yaşta kimse contemporary, coeval orta yaş middle age yaş haddi age limit -
4380yaşa bir arada yaşama coexistence

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir