veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4381yaşam n housing, life gündelik yaşam daily life yaşam standardı standard of living, living standard
4382yaşama n life
4383yaşamak v live, be alive, live swh, (form.) reside swh, spend (a day somewhere etc.) phr bir arada yaşamak coexist köyde yaşamak live in the country
4384yaşartıcı adj lachrymatory, lacrimatory
4385Yaşasın! interj Hurray!, Glory (be)!
4386yaşayabilir adj viable
4387yaşayabilirlik n viability of sth (a solution etc.)
4388yaşayış n life (way of living)
4389yaşıt n (same-age) peer (person of the same age)
4390yaşlanma n ageing (of people etc.)
4391yaşlanmak v get/grow old(er), age
4392yaşlı adj aged (tree etc.), elderly, old (person etc.) daha yaşlı older, elder yaşlı kimse senior
4393yaşlık n humidity
4394yatay adj horizontal
4395yatçı n yachtsman
4396yatçılık n (sport.) yachting
4397yatı n overnight stay yatıya kalmak stay overnight/thenight swh, spend thenight swh
4398yatır n tomb of the saint
4399yatırım n investment yatırım yapmak invest in sth (make an investment) yatırımın geri dönmesi return (on investment)
4400yatırımcı n investor
4401yatırmak v put sth swh, recline (seat etc.) para yatırmak lock up sth in sth (inside), shut up sth in sth (in a safe etc.)
4402yatısız adj without overnight accommodation, full-time (study)
4403yatışmak v falter (lose intensity), subside (pain, fear etc.)
4404yavan adj insipid, bland (taste etc.), tasteless (food), flavourless, empty (talk, debate etc.), lacklustre, (AmE) lackluster
4405yavaş adj leisurely, lengthy, protracted, slow, sluggish yavaş yavaş gradually, bit by bit, slowly yavaş yavaş kaynatmak simmer
4406yavaşça adv slowly, slow, softly (land etc.)
4407yavaşlama n slowing down, slowdown, deceleration
4408yavaşlamak v decelerate, slacken sth, ease off sth (of intensity)
4409yavaşlatıcı n (chem.) retardant, retarder (agent)
4410yavaşlatma n slowing down, slowdown, deceleration

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir