veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4411yavaşlatmak v slow down, decelerate, inhibit (process etc.)
4412yavaşlık n slowness
4413yaver n aide(-de-camp)
4414yayçizer n compasses (drawing tool)
4415yaygara n cries, yelling, fuss
4416yaygaracı n screamer, yeller, shouter
4417yaygın adj far-reaching, prevalent, widespread
4418yaygınlaşmak v get around (of news etc.)
4419yaygınlaştırmak v (form.) propagate (ideas etc.)
4420yayık adj wide, broad
4421yayılan adj expansive (able to expand)
4422yayılma yayılma politikası expansionism
4423yayılmacı n imperialist
4424yayımlamak v publish sth
4425yayımlanmış adj published
4426yayın n transmission (TV), broadcast, programme (TV show etc.), post (Internet contribution etc.), catfish phr süreli yayın periodical televizyon yayını
4427yayıncı n publisher
4428yayıncılık n publishing house
4429yayınevi n publishing house yayınevinin adı imprint (details in a book)
4430yayınlama n issue (of a document), issuance, publishing
4431yayınlamak v issue (an order etc.), televise, (comp.) post (up) (on the Internet)
4432yayla adj upland n plain, (geogr.) plateau, tableland
4433yaylanmak v be springy (cushion etc.)
4434Yeni Zelandalı n New Zealander
4435yenmek v defeat sb, beat sb (an opponent)
4436yenmez adj inedible
4437yepyeni adj brand-new, (inform.) spanking new
4438yer n place, spot (location etc.), site (area etc.), location, seat (booked etc.), locality, post (job, office held etc.), seat (elected post etc.), ranking phr avlan
4439yeraltı adj inland, (form.) subterranean n inland (interior of a country), underground (area etc.) phr yeraltı dünyası underworld (criminal etc.)
4440yerçekimi n (phys.) gravity, gravitation

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir