veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4501yıldırım yıldırım topu ball lightning, fireball (lightning) Ona yıldırım çarptı. He was struck by lightning.
4502yıldırımsavar n lightning (BrE) conductor/ (AmE) rod
4503yıldırma n intimidation
4504yıldırmak v intimidate sb
4505yıldız adj stellar (related to stars) n ace (athlete etc.), (astron.) star (body) phr akşam yıldızı evening star Çoban Yıldızı
4506yıldızlararası adj (astron.) interstellar
4507yılışmak v impose osf on sb
4508yıllık adj annual, yearly, one-year, year-round adv yearly, annually n yearbook, annual (publication)
4509yılmaz adj indomitable
4510yine adv again
4511yineleme n repetition of sth
4512yinelemek v repeat sth after sb
4513yinelemeli adj repeated, repetitive
4514yinelenen adj recurring
4515yinelenmek v recur, repeat (itself), happen again
4516yineleyiş n repetition of sth
4517yıpranmak v wear out, corrode
4518yıpranmış adj dilapidated, shabby (worn-out etc.), threadbare (very worn), worn-out (by use), worn-down, well-worn
4519yıpratıcı adj exhausting, tiring
4520yıpratma n abrasion (of material etc.)
4521yıpratmak v scuff sth, wear down sth (shoe soles etc.), wear out/through
4522yırtıcı adj ferocious, predatory, rapacious (of animals) yırtıcı kuş bird of prey, (form.) raptor
4523yırtık adj torn n rip (hole), tear, snip(ping) (piece of paper), snippet phr yırtık pırtık scruffy, shabby (look, person etc.)
4524yiyecek n food (provided etc.), (zool.) (white) grub phr doğal yiyecek wholefood(s) nefis yiyecek delicacy (food) yiyecek içecek bo
4525yobaz n fanatic, zealot
4526yobazlık n fanaticism
4527yoga n yoga
4528yogi n yogi
4529yoğun adj intensive, strong (intense), dense, thick (hair etc.), compact, tight (schedule etc.) adv heavily (very much etc.) phr yoğun bakım ünitesi (med.
4530yoğunlaşma n concentration (in space etc.)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir