veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
991buluşma n date (appointment etc.), meeting (getting together)
992buluşmak v arrange to meet sb, meet (up) with sb, meet sb (upon arrangement), rendezvous, reunite with sb (family etc.), meet sb (again) -
993bulut n cloud az bulutlu (hava) (meteor.) partly cloudy (skies) bulutla örtülmek go in (of the sun)
994bulutlanma n (meteor.) cloudiness, clouds
995bunak adj (inform.) gaga, senile, (BrE inform.) gaga (of old person)
996bunalım n despondence, dejection, (psych., med.) depression (mental state)
997bunaltı n anxiety, despondence, dejection, nervousness
998bunaltıcı adj depressing, oppressive (situation etc.)
999bunaltmak v depress sb
1000bunama n senile dementia, (med., psych.) dementia
1001bunamış adj senile, (BrE inform.) gaga (of old person)
1002bungalov n bungalow
1003bunlar pron the, these
1004bunu Bunu yapabilirsin! You can do it., You can make it.
1005burgan turn-screw, screwdriver
1006buzul(or buzlak) n glacier adj glacial phr buzul kuşu glacier bird, diuca speculifera, white-winged diuca finch
1007buzulkuşun diuca speculifera, white-winged diuca finch
1008cancaln tangle, jumble, muddle, mess adj termagent, tangled, muddled up, quarrelsome
1009cırcır böceği(or cırcırama) n (zool.) cricket
1010çağırmakv invite sb to do sth, call (up)on sb to do sth, page sb (call), call (in) sb (doctor etc.), call (up) (for duty etc.)
1011çağrı(or çağırış) n appeal, call, invitation
1012çamcarın (zool.) dragonfly
1013çarpman multiplication, hit, strike, impact
1014çengeln crook, crotchet, hook, fishhook, harpoon, fork
1015çıncan electron
1016çıngın spark, electricity
1017çıncalıkn electronics adj electronic phr çıncalık posta e-mail
1018çimerlikn beach phr çimerlik paltarı beachwear
1019çobann shepherd, cowboy, herdsman, cattleman adj pastoral
1020çodarn cattle-dealer, cowman, drover, driver

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir