veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
2311Kırım n (geogr.) Crimea
2312kırıntı n shard, fragment, crumb
2313kırışık adj wrinkled, lined (face etc.) n wrinkle (in skin etc.), wrinkles
2314kırkmak v crop sth (cut short)
2315kırlangıç n swallow (bird)
2316kırlangıçkuyruk n swallowtail butterfly
2317kırlangıçotu n (bot.) celandine, swallow wort
2318kırlar n wilderness
2319kırma n breaking kırma makinesi (tech.) crusher kırma taş (constr.) macadam
2320kırmak v break, break sth up (sticks etc.), smash sth (up), fracture sth, break sth (one's leg etc.), uproot sth (by wind etc.), knock down sth (a tree etc.
2321kirmen n spindle (rod)
2322kırmızı adj red, wine red n red colour, red dye/colour phr kırmızı ışık red light kırmızı turp (hort.) radish kırmızı yaban mersini
2323kırmızılaşmak v redden, grow/become red
2324kırmızımsı adj reddish
2325kirpi n hedgehog oklu kirpi porcupine
2326kirpik n eyelash, lash
2327kist n (med.) cyst
2328kişi n person doğum günü olan kişi birthday person gerçek kişi (law) natural person irtibat kişisi contact person özel kişi priva
2329kişilerarası adj interpersonal
2330kişileşme n personification of sth (of qualities)
2331kişileştirme n personification
2332kişileştirmek v personify
2333kişilik n personality
2334kitapçan brochure, booklet, pamphlet, book, tract, folder
2335kitapçı n bookseller, book dealer
2336kitapçık n booklet
2337kitapçılık n (BrE) bookshop, (AmE) bookstore
2338kitapkurdu n bookworm, bibliophile
2339kitaplık n bookcase
2340kitle n mass (large volume etc.), the masses hedef kitle target group kitleler the masses seçmen kitlesi electorate

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir