Uzay Terimleri Sözlüğü
Uzay Terimleri Sözlüğü


IDTerimAçıklama
61Düğüm noktasıYörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.
62Düğümler çizgisiİniş ve çıkış düğümlerini birleştiren doğru.
63Dış kavuşumBir dış gezegenin ve Yer' in, Güneş' in iki yanında bir doğrultuya gelmesi. Gezegenin uzanım açısının 180 derece olması durumu.
64Eğim açısıBir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin, ekliptiğe yada bakış doğrultusuna dik düzleme yada belirlenmiş herhangi bir düzleme göre yaptığı açı.
65EkinoksBakınız ılım.
66Ekliptik (tutulum) düzlemiGüneş' in gökyüzünde yıllık görünür hareketinin oluşturduğu çember.
67Ekvator (eşlek) düzlemiYer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesiti.
68Elektromanyetik tayfTüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu tayf.
69ElongasyonBakınız uzanım açısı.
70EnlemBir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı. Seçilen küre ve temel düzleme göre değişik isimler alır. Örneğin Coğrafya enlemi, ekliptik enlem, Gökada enlemi v.b.
71EşlekEkvator.
72Etkin sıcaklıkBir ışık kaynağının birim yüzeyinden birim zamanda saldığı enerjiye eşit enerji salan bir karacismin sıcaklığı.
73EvreTekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.
74Evrim yoluBir yıldızın sıcaklık ve ışınım gücünün zamanla değişerek Hertzsprung - Russell ( H - R ) diyagramında oluşturduğu çizgi, izlediği yol.
75Fon (arka alan) ışınımıYıldızlar arası bulutlardan ve çok uzak galaksilerden gelen zayıf yaygın ışınım.
76Fotoelektrik olayıIşığa duyarlı bir yüzeye fotonlarla vurarak oradan elektron sökme olayı.
77Füzeİtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli yanmasıyla oluşan ve boşlukta momentumun korunumu prensibine göre hareket eden araç.
78Frenleme ışınımıSerbest parçacık hareket ederken yoğun bir ortama girerse ivmeli olarak yavaşlar. Yani frenlenir ve ışınım yayar.
79GalaksiMilyonlarca yıldızdan oluşmuş yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, samalyolu gibi bağımsız uzay adası.
80Gama ışınıDalga boyu x-ışınlarından daha kısa, daha yüksek enerjili fotonların oluşturduğum ışınım.
81Galileo uydularıJüpiter gezegeninin en parlak ve en büyük dört uydusu Io, Euroupa, Ganymeda, Callisto' dur.
82Gel - Git olayıBüyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra normal düzeyin altına inmesi olayı. ( Bu olay Ay' ın Yer üzerindeki çekim etkisinden doğar )
83Gerçek güneş zamanıGerçek güneş merkezinin görünür hareketine göre belirlenen zaman.
84GezegenGüneş çevresinde dolanan, ondan aldığo ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı. Gökyüzünde yıldızlara göre sürekli yer değiştirirler. Dokuz büyük gezegen Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jupiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto' dur.
85Gök atlasıYıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.
86Gök birimi (GB)Yer - Güneş merkezleri arasındaki ortalama uzaklık. 1 GB = 149.600.000.000 km
87Gök ekvatoruYerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda dik açıklık sıfırdır.
88Gök kutbuYerin dönme ekseninin gökküreyi deldiği nokta.
89Gök cismiUzaydaki cisimlerden her biri Güneş, Yer, Ay, Yıldızlar, Uydular v.b.
90GökküresiYer merkezli sonsuz yarıçaplı sanal küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir