Güzel Sözler
Güzel, Düşündürücü Sözlerden Seçilenler


IDSözSahibi
391Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: insan paranın sahtesini yapar, para da insanın.Benjamin Franklin
392Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Benjamin Franklin
393Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın.Benjamin Franklin
394Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin. Nicanor Parra
395Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değilYunus Emre
396Pişman değiIim ! Sadece dön bak arkana; ne için, neIerden vazgeçtin ? NeIer dururken, sen neyi seçtin!! Nazım Hikmet
397Rahatlık içinde düşünce uykuya dalar.A. GIDE
398Resim,sözcüksüz şiirdir.HORATIUS
399Ruhunu kaybetmiş bir insanda yaşamın anIamını aramak ne saçma ! BeIki de yerin üstündeki cesetIer, aItındakiIerden daha fazIa… Küçük İskender
400Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır.S.M.POWER
401Sadece aptaIIarın ciddiye aIındığı bir dünyada yaşıyoruz. O haIde ‘beni anIamıyorIar’ diye üzüImek niye? DyIan
402Sadık kullara göre insanın iradesiyle önleyebileceği gözyaşını önlemeyip izhar etmesi bir çeşit riyadır ve insana kazanma kuşağında kaybettirebilir. Fethullah Gülen
403Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.Juvenal
404Sağlık bir beden değil,bir kafa meselesidir.M.B.EDDY
405SaIak ! HaIa kaIkmış soranIara ‘ben ayrıIdım’ dersin diyor . ÖIdürdüğü yetmiyor ya , bir de intihar süsü vermeye çaIışıyor. Küçük İskender
406Sanat toplumsal bir çabadır;toplumdan gelir,topluma döner.Fakat gelenle giden aynı şey değildir.A.İLHAN
407Sanat, insanın doğaya eklediği bir şeydir.ALAIN
408Sanat,doğaya eklenmiş insandır.F.BACON
409Sanat,özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.SCHILLER
410Sanat,şiddeti ortadan kaldırmalıdır,yalnız o yapabilir bunu.TOLSTOY
411Sanatın düşmanı bilgisizliktir.S.JOHNSON
412Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.M.KEMAL ATATÜRK
413Sanatta temel olan,yeni ve kişisel bir şey söylemektir.Büyük sanatçı bununla belli olur.L.TOLSTOY
414Saray: Saltanat, savaş zulümdür; tekkeler, dervişler, ulema bu zulümün ürünüdür.Ş. BEDRETTİN
415Savaş ulusların hayvanca var oluş durumudur; barış ise insanca var oluş durumuİmmanuel Kant
416Sɑvɑşı zenginler çıkɑrır, yoksullɑr ölür. Sɑrtre
417Savaşta tecrübeli olanlar sinirlenmez, kazanmakta tecrübeli olanlar korkmaz. Böylece, cahil kazanmak için savaşırken, bilge, savaştan önce kazanırMorihei Ueshiba
418Saygı olmayan yer de aşk da olmaz.E.ZOLA
419Sayısız güzellik doğar da her günde, birini sevmek için bir ömür yetmez.F.N.ÇAMLIBEL
420Sende, ben, imkansızIığı seviyorum; fakat asIa ümitsizIiği değiI…Nazım Hikmet

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir