Gerçek para ile sahte para nasıl ayırt edilir
Gerçek para ile sahte para nasıl ayırt edilir


Banknot Kağıdı

ID : 1
Özellik : Banknot Kağıdı
Açıklama : Orijinal banknot kağıdı % 100 pamuk elyafından üretilmiş olup, UV ışık altında parlamaz. Kirlenmeye karşı dayanıklı kağıt özelliğine sahiptir. Her kupürün hakim renginin çok açık bir tonu kağıt rengi olarak uygulanmıştır. Sahte banknot kağıdı piyasada bulunabilen kağıt özelliklerinde olup, çoğunlukla UV ışık altında parlamaması için üzeri özel bir lakla kaplanmıştır. Bir kısmı ise UV ışık altında parlama özelliği göstermektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Filigran

ID : 2
Özellik : Filigran
Açıklama : Orijinal banknotlar ön veya arka yüzden ışığa tutulup bakıldığında, baskısız beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerini gösteren rakamdan oluşan filigran görülmektedir. Sahte banknotlarda filigra
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Kılcal Lifler (Güvenlik Elyafları)

ID : 3
Özellik : Kılcal Lifler (Güvenlik Elyafları)
Açıklama : Orijinal banknot kağıdı içine, kağıdın imalatı aşamasında yerleştirilmiş; çıplak gözle görülemeyen ancak UV ışık altında mavi ve kırmızı parlama veren kılcal lifler bulunmaktadır. Sahte banknotlarda kılcal liflerin, baskı yolu veya fosforlu kalem ile taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Emniyet Şeridi

ID : 4
Özellik : Emniyet Şeridi
Açıklama : Orijinal banknotlarda, ışığa tutulduğunda düz bir hat şeklini alan ve üzerinde kupür değerini gösteren “rakam” ve “TL” harfleri bulunan; kupür değerine göre UV ışık altında üç farklı renkte parlayan (mavi-kırmızı-sarı) emniyet şeridi, kağıda gömülü olarak yer almaktadır. Sahte banknotlarda emniyet şeridinin baskı yolu ile UV özellikleriyle birlikte taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Holografik Şerit Folyo

ID : 5
Özellik : Holografik Şerit Folyo
Açıklama : Orijinal banknotların ön yüzünde ve sağ tarafta, banknotlara farklı açılardan bakıldığında renkli ve parlak yansımalar veren holografik şerit folyo bulunmaktadır. Sahte banknotlarda holografik şerit folyonun, gümüşi ve yanar döner yaldız kullanılarak taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Renk Değiştiren Şerit Baskı

ID : 6
Özellik : Renk Değiştiren Şerit Baskı
Açıklama : Banknotların arka yüzünde, kupür değerini gösteren "rakam" ve "TL" harflerinden oluşan yarı şeffaf sarı renkli yansıma veren renk değiştiren şerit baskı yer almaktadır. Sahte banknotlarda da orijinale benzer şekilde taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Kabartma Baskı

ID : 7
Özellik : Kabartma Baskı
Açıklama : Orijinal banknotların ön yüzü, bazı yazı ve rakam grupları ile motiflerde uygulanan, parmakla dokunulduğunda kabartma etkisi hissedilen, özel baskı tekniği ile basılmıştır. Sahte banknotlarda kabartma baskı yoktur. Ancak bazı sahtelerde farklı yöntemlerle, sahte banknotun arka yüzünden kağıda yükseklik hissi verilerek, kabartma baskı etkisinin taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Gizli Görüntü

ID : 8
Özellik : Gizli Görüntü
Açıklama : Orijinal banknotların ön yüzünde, Atatürk portresi ceketinin sağ tarafında bulunan yedi köşeli ve motifli rozet içinde, enine ve boyuna yatay çizgilerle oluşturulmuş; kupüre göz hizasında yatay konumda bakıldığında, kupür değeri rakamının okunduğu gizli görüntü bulunmaktadır. Sahte banknotlarda gizli görüntü efekti orijinali gibi verilememektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Mikro Yazı

ID : 9
Özellik : Mikro Yazı
Açıklama : Orijinal banknotların ön yüzünde, ay-yıldız motifinin içinde, kupür değerini gösteren "rakam" ve "TL" harflerinden oluşan, kabartma baskı tekniği ile uygulanmış ve büyüteç ile okunabilen mikro yazılar vardır. Sahte banknotlarda ay-yıldız motifinin içindeki "rakam" ve "TL" harflerinden oluşan mikro yazı alanları, büyüteç ile bakıldığında deforme olduğu için okunamamaktadır. Ancak bazı sahtelerde, uygulanan baskı tekniği özelliği nedeni ile, mikro yazının okunabilirliğinin arttığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Bütünleşik Görüntü

ID : 10
Özellik : Bütünleşik Görüntü
Açıklama : Orijinal banknotlarda ışığa tutulduğunda görülebilen, ön ve arka yüzde bulunan kupür değerini gösteren rakamın parçalarının birbirini tamamlaması ile oluşan bütünleşik görüntü yer almaktadır. Sahte banknotlarda bütünleşik görüntü genellikle ayarsız ve bozuktur.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Floresan (UV) Etkili Mürekkep

ID : 11
Özellik : Floresan (UV) Etkili Mürekkep
Açıklama : Orijinal banknotlarda ön yüzde, Atatürk portresi üzerinde UV ışık altında parlayan floresan etkili mürekkep ile basılmış, kupür değerini gösteren “rakam” ve “TL” harfleri bulunmaktadır. Bazı sahte banknotlarda kupür değerini gösteren “rakam” ve “TL” harflerinin orijinale benzer parlama verecek şekilde taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Seri ve Sıra Numaraları

ID : 12
Özellik : Seri ve Sıra Numaraları
Açıklama : Orijinal banknotların arka yüzünde siyah ve kırmızı mürekkep ile basılmış, UV ışık altında siyah mürekkep ile basılanın yeşil; kırmızı mürekkep ile basılanın kırmızı parlama verdiği, iki adet seri ve sıra numarası bulunmaktadır. Bazı sahte banknotlarda, orijinalde kırmızı mürekkep ile basılan seri ve sıra numarasının, UV ışık altında kırmızı parlama verecek şekilde taklit edildiği görülmektedir. Orijinal banknotlarda siyah mürekkep ile basılan seri ve sıra numarası sahte banknotlarda UV ışık altında yeşil olarak parlamamaktadır.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

Boyut Farkı

ID : 13
Özellik : Boyut Farkı
Açıklama : Orijinal banknotlar farklı kupür boyutlarında olup; boyutların uzun kenarında 6 mm, kısa kenarında ise ikili grup olarak 4 mm fark oluşturularak, her değerin kupür boyutu ayrı ayrı belirlenmiştir. Sahte banknotların orijinal banknotlarla aynı ebatlarda taklit edildiği, bazı sahte banknotların ende ve boyda birkaç mm.'lik küçük farklılıklarla taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Gerçek Fotoğraf 1 :
Gerçek Fotoğraf 2 :
Sahte Fotoğraf 1 :
Sahte Fotoğraf 2 :

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir