TOKİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
Toplu Konut İdaresi - Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevapKategori
61İdarenizden daha önce konut kredisi kullanmış olup borcunu kapatanlar tekrar kredi kullanabilir mi?

İdaremizce bir defaya mahsus kredi kullandırılmaktadır. İkinci defa kredi verilmemektedir.

Kredi Uygulamaları
62Başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamazsam ne olur? Başvuru bedelini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir.

Merak Edilenler
63Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

Merak Edilenler
64Başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?

Sizin adınıza bir başkası vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir.

Merak Edilenler
65Vekaletnamede hangi konuların yer alması gerekiyor?

√ TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya, √ Konut seçmeye, √ Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya, √ Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya, √ Taksitlerini yatırmaya, √ Konutu teslim almaya, √ Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırmaya, √ Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir hükümlerinin bulunması gerekir.

Merak Edilenler
66Satın alacağım konutu seçebilecek miyim?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

Merak Edilenler
67Başvuracağım/satın aldığım konut inşaat aşamasında ise konutların bitmiş haliyle ilgili nasıl bilgi edinebilirim?

Konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin internet sitesinde , duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.

Merak Edilenler
68Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekareye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.

Merak Edilenler
69Şerefiye bedeli nedir?

Şerefiye; yol, park, bahçe ve benzeri kamu hizmetleri sonucunda, bir yerdeki gayrimenkulün değerinin artmasıdır. Yerel yönetimlere bu değer artışı üzerinden verilen vergiye de şerefiye bedeli denir. Toplu konut uygulamalarında şerefiye bedellerinin hesaplanmasında konutların konumu (yola yakınlığı, cephesi, yüksekliği vb.) dikkate alınır.

Merak Edilenler
70Konut alma hakkım iptal edilebilir mi?

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

Merak Edilenler
71Hak sahibinin vefat etmesi durumunda konut hakkı ne olacak?

Bu durumda konut hakkı yasal mirasçılarına intikal eder.

Merak Edilenler
72Taksit ödemelerimi geciktirdiğimde ya da ödeyemediğimde ne olacak?

Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir. Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.

Merak Edilenler
73Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?

Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.

Merak Edilenler
74Kalan borç bakiyesini kapatabilir miyim? Bu durumda indirim yapılıyor mu?

Ocak ve Temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borç kapatılabilmektedir. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır.

Merak Edilenler
75TOKİ hangi durumlarda kalan borç bakiyesinin kapanması halinde indirim yapıyor?Okumak için tıklayınızMerak Edilenler
76Nasıl bir ev teslim alacağım?Okumak için tıklayınızMerak Edilenler
77Konutlarda asansör var mı?

Dört katın üzerinde tüm bloklarımızda asansör zorunluluğu bulunmaktadır.

Merak Edilenler
78Özürlü vatandaşlar için konut projeleri var mı? Satış şartları nedir?

İdaremiz tarafından yaptırılan projelerin bir bölümünde, belli miktarda konut, özürlü vatandaşlarımız için yapılmaktadır. Bu tür uygulamaların başvuru duyurularında özürlü vatandaşlar için ayrılan konut miktarı belirtilmektedir Bu konutların kullanımı özürlü vatandaşlarımızın kullanımına uygun olmakla beraber fiyatları diğer konutların fiyatlarıyla aynıdır. Özürlü vatandaşlarımıza yapılan konutlar genel kura dışı bırakılmakta, özürlülere ayrılan konut sayısından fazla başvuru olduğu takdirde özürlüler arasında kura çekilerek hak sahipleri belirlenmektedir.

Merak Edilenler
79TOKİ sadece konut mu satıyor?

TOKİ, sosyal donatılar kapsamında yaptırdığı ticaret merkezlerin deki iş yerlerini de satışa sunmaktadır. Ayrıca üzerinde uygulama yapılamayan arsa ve araziler de satış kapsamında değerlendirilmektedir.

Merak Edilenler
80TOKİ’nin ürettiği ticaret merkezlerinden nasıl iş yeri satın alabilirim?

TOKİ ürettiği iş yerlerini açık artırma yoluyla satmaktadır. Açık artırmanın yer ve tarihi ile satışa sunulan gayrimenkulün nitelikleri, Türkiye genelinde tirajı yüksek ulusal gazetelerde, yerel gazetelerde ve idarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.

Merak Edilenler
81Satın aldığım konutta sorunlar çıktı, kime başvuracağım?

Satın aldığınız konutta müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan (kullanıcıdan kaynaklanmayan) eksik ve kusurları, TOKİ tarafından konutların kesin kabulünün yapılacağı tarihe kadar söz konusu projedeki yüklenici firmanın bulundurmak zorunda olduğu teknik elemanlara iletebilirsiniz. Ayrıca geçici site yönetimi de bu kapsamda gelen şikayetleri değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, TOKİ bünyesinde görev yapan Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğü, gelen her türlü yazılı şikayeti inceleyip değerlendirmekte ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

Merak Edilenler
82Kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?Okumak için tıklayınızSatış Yöntemleri
83Açık satış yöntemi nedir?Okumak için tıklayınızSatış Yöntemleri
84Açık artırma yöntemiyle satış hangi projelerde geçerli ve nasıl gerçekleşiyor?

İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla geliştirdiği projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içerisinde bulunan işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır. Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

Satış Yöntemleri
85Talep örgütlenmesi nedir?

TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır. Bu yöntemde, konut ihtiyacı belediyece gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenmektedir. Böylece TOKİ, hem özel sektörün faaliyet göstermediği bu bölgelerde vatandaşların konut ihtiyacını karşılamayı hem de “ihtiyaç kadar” konut üretmek yoluyla yatırımlarından azami verim almayı hedeflemektedir.

Talep Örgütlenmesi
86Talep örgütlenmesini kim organize ediyor?

Talep örgütlenmesi belediyeler tarafından organize edilmektedir. TOKİ, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bu bölgelerde, konut uygulaması yapılacak arsa ve müşteri temini belediyenin sorumluluğunda olmak kaydıyla toplu konut projeleri yapmaktadır.

Talep Örgütlenmesi
87TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

Evet. Bu sistemde, kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış belediye mülkiyetindeki arsa, konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilmektedir. Projenin TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, önerilen arsanın mülkiyeti belediye tarafından TOKİ’ye devredilmektedir. Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa, yine belediye tarafından tespit edilen hazine arsası önerilebilmektedir. Bu önerilerin TOKİ tarafından değerlendirilebilmesi için belediyenin başvuruyu gerekli teknik belgelerle birlikte yapması gerekmektedir.

Talep Örgütlenmesi
88Sistem nasıl işliyor?Okumak için tıklayınızTalep Örgütlenmesi
89Başvuruda bulunanların konut almaktan vazgeçmesi halinde başvuru bedelleri geri ödeniyor mu?

Evet. Başvuru bedeli geri ödenmektedir.

Talep Örgütlenmesi
90Başvuru sayısının düşük kalması ve projenin yürürlüğe girmemesi halinde başvuru ücretleri ne oluyor?

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödenmektedir.

Talep Örgütlenmesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir