IDOkunuşuAnlamı
1el-A’lâ En yüce, en şerefli
2el-A’lem Her şeyi en iyi bilen
3el-Alî Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan
4el-Âlim Bilen, anlayan, tanıyan
5el-Alîm Her şeyi çok iyi bilen
6el-Âhir Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî
7el-Akrab Bilmesi, görmesi, duyması, haberdâr olması ve yardım etmesi açısından insanlara en yakın olan
8el-Azîm Zatı, isim, sıfat vefiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce
9el-Azîz Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik
10el-Bâri’ Yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden
11el-Basîr Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören
12el-Bâtın Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, hayal iletahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen
13el-Berr İyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli
14Câ’ılûn Yaratan, vâr eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan
15el-Cebbâr Emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hâllerini düzelten
16el-Ebkâ Verdiği nimetler sürekli ve hep kalıcı olan
17el-Ehad Eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek,yegâne
18el-Ekrem En çok ikram eden
19el-Evvel Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîmtek varlık
20Fâil (ûn)Yapan, yaratan, vâr eden
21el-Fettâh İyilik kapılarını açan, en âdil hüküm veren
22el-Gaffâr Çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadarçok olursa olsun yine bağışlayan
23el-Gafûr Çok affeden, çok bağışlayan
24el-Ganî Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan
25el-Habîr Her şeyden haberdar olan, gizli aşikâr her şeyibilen, haber veren
26el-Hâdi’ Hile yapanları cezalandıran
27el-Hâdî Hidayet eden, doğru yolu gösteren
28el-Hafî Çok ikram eden, son derece iyilik ve lütuf sahibi,her şeyi bilen, duaları kabul eden
29Hâfiz (ûn)Koruyup gözeten
30el-Hafîz Varlıkları yok olmaktan koruyan
31el-Hakîm Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan
32el-Hâkim Hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran
33el-Hakem Hüküm veren, son kararı veren
34el-Hakk Varlığı, ilâh ve rab oluşu hak olan, eşyayı vareden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil
35el-Halîm Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, acele etmeyen, teenni ile hareket eden
36el-Hallâk Mükemmel yaratan, devamlı yaratan
37el-Hasîb İnsanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken
38Hâsib (în)İnsanları sorgulayan, hesaba çeken
39el-Hayr Hayırlı olan, faydalı olan, iyilik eden
40el-İlâh Ma’bûd, Tanrı