IDTerimAçıklama
1AberasyonSapınç. Işığın sonlu hıza sahip olması ve Yer'in dönme ve yörünge hareketleri nedeniyle yıldızların konumlarındaki görünür değişim.
2Açık kümeGalaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik düzlemde bulununan yıldız kümeleri.
3AçıklıkTeleskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda, ışığı toplayan ayna veya merceğin çapı.
4Açıklık oranıOptik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.
5Açısal çapBir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.
6Açısal hızDönen yada gökyüzünde hareket eden bir cismin açısal konumundaki değişim miktarı.
7Açısal momentumBir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.
8Açısal uzaklıkBakınız açısal çap
9Akan yıldızYer'in atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline gelen ve ardında bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.
10AkıBirim yüzeyden, birim zamanda geçen enerji miktarı.
11Alan kanunuİkinci kepler kanunu
12Albedo(aklık, aklık derecesi ) Bir cismin ışığı yansıtma gücü cismin yansıttığı ışınımın, aldığı ışınıma oranı.
13Almanak( gökgünlüğü ) Önemli gök cisimlerinin yer, uzaklık, parlaklık v.b. değerlerini, her yıl, bir yıl boyunca, hergüniçin veren kaynak kitap.
14Alt geçişGök cisimlerinin, meridyenden iki geçişinden ufuk yüksekliği düşük olanı.
15Alt kavuşumİç gezegenlerin ve Ay' ın, Güneş - Gezegen - Yer olmak üzere, aynı doğru üzerinde bulunma durumu.
16AnakolYıldızların, sıcaklık - ışınım gücü grafiğinde oluşturduğu temel kol.
17Artık yılHer dört yılda bir, 366 gün alınan yıl. Bu yılda Şubat ayı 29 çeker.
18Asteroid kuşağıAsteroitlerin çoğunun bulunduğu, Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasındaki kuşak
19AsteroitKüçük gezegen.
20Astronomik birimBakınız gök birimi.
21AtmosferBir gezegeni saran gaz katmanı veya bir yıldızın görünen üst katmanları.
22Atmosferik kırılmaYer atmosferinde yer yüzüne yaklaştıkça yoğunluğun artması nedeniyle gökcisimlerinden gelen ışığın kırılarak yön değiştirmesi. Atmosferik kırılma sonucu gökcisimleri daha büyük ufuk yüksekliğinde gözlenir.
23Atmosferik kızarmaAtmosferden geçen, bir gökcismine ait ışığın mavi dalga boylarının daha fazla saçılması sonucu kalan kırmızı dalga boylu ışını nedeniyle gökcisminin daha kırmızı görünmesi.
24Atmosferik soğurmaAtmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.
25AySeçilen yıl tanımına göre, yılın 12 de biri
26Aydınlatma gücüBakınız ışınım gücü
27Ay takvimiAy' ın gökyüzünde görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim.
28Ayakucu(nadir) Çekül doğrultusunun gökküresini altta deldiği nokta.
29Aynalı teleskopYansıtmalı teleskop Objektifi ayna olan teleskop.
30Ayırma gücüBir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.
31AzimutBir gökcisminden geçen düşey daire ile gözlemcinin meridyen dairesi arasındaki açı. Ufuk düzleminde kuzey veya güney noktasından başlayarak saat yönünde ölçülür.
32Başucu( zenit ) Çekül doğrultusunun gökküresini üstte deldiği nokta.
33Batmayan yıldızGünlük hareketinde ufkun altına inmeyen yıldız.
34Beyaz cüceGiderek soğuyanküçük ve çok yoğun bir çökmüş yıldız.
35Bolometrik parlaklıkBir gökcisminin tüm dalgaboylarında kadir biriminde ölçülen parlaklığı.
36Bolometrik ışınım gücüBakınız ışınım gücü.
37BoylamBir küre üzerindeki herhangi bir noktanın, başlangıç dairesinden açısal uzaklığı. boylamın adı, seçilen temel düzleme göre değişir.
38Bölge zamanıZaman bölgelerine ait ortalama zaman. Greenwich' in boylam çizgisi sıfır saat dilimine denk gelir. Türkiye Greewich' den 2 saat geri olan -2 saat çizgisindeki ortalama zamanı kullanır.
39BulgurlanmaGranülasyon Güneş' in fotosferinde konveksiyonun neden olduğu yapı.
40BulutsuYıldızlararası gaz ve tozdan oluşan bulut. Bulutsular, parlayan salma bulutsu, yıldız ışığı saçan yansıtıcı bulutsu ve kendisinden uzak yıldız veya bulutsuların ışığını engelleyen karanlık bulutsu olarak gözlenirler.
41BurçlarBakınız Zodyak
42Büyük daireBir kürenin merkezinden geçen düzlemle, bu kürenin arakesiti olan daire.
43Chandrasekhar limitiBir beyazcüce yıldız için maksimum kütle ( 1,4 Güneş kütlesi ).
44Çekim kuvvetiBakınız kütlesel çekim.
45ÇevrenUfuk düzlemi.
46Çift yıldızBirbiri çevresinde dolanan iki yıldız. Bilinen yıldızların yarısı kadarı bu tür ikili ya da daha fazla üyeli gruplar halindedir.
47Değişen yıldızParlaklığı zamana bağlı olarak değişim gösteren yıldız.
48DeklinasyonBakınız dik açıklık.
49Dış gezegenlerYörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegenler.( Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto )
50Diferansiyel dönmeBir gökcisminin a) Yüzeyinde farklı enlemlerin, b) İçinde farklı katmanların farklı hızla dönmesi.
51Dik açıklıkDeklinasyon Gökyüzünde bir noktanın gök ekvatorundan açısal uzaklığı.
52Dikine hızÇapsal hız bakınız radyal hız.
53Doğmayan yıldızGünlük hareketinde ufkun üstüne çıkmayan yıldız.
54Doğu noktasıGüneş diskinin merkezinin 21 Mart ve 23 Eylül' de ufuktan doğduğu nokta.
55Doğu uzanımıGökküresi üzerinde, Güneşin doğusundaki bir gezegenin Güneş' e olan açısal uzaklığı.
56DolanmaBir cismin, bir nokta yada başka bir cisim çevresinde yaptığı yörünge hareketi.
57Dolanma dönemiBir kez dolanma için gerekli zaman.
58DolunayUzanım açısının 180 derece olduğu Ay evresi. Görünen Ay yüzeyinin Güneş ışığıyla tamamen aydınlatıldığı evre.
59Doopler etkisiIşık kaynağı gözlemciye göre veya gözlemci kaynağa göre uzaklaşıyor yada yaklaşıyor ise kaynaktan gelen ışınımın dalgaboyu veya frekansındaki değişim. Bakınız kırmızıya kayma ve maviye kayma.
60DönenceTropik. Güneş' in görünen hareketinde dikaçıklığın en büyük ve en küçük olduğu yerler. Güneş' in gün dönümü zamanlarında gökyüzünde bulunduğu yerler. Yaz dönencesi 21 Haziran' da, kış dönencesi 21 Aralık' ta olur.
61Düğüm noktasıYörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.
62Düğümler çizgisiİniş ve çıkış düğümlerini birleştiren doğru.
63Dış kavuşumBir dış gezegenin ve Yer' in, Güneş' in iki yanında bir doğrultuya gelmesi. Gezegenin uzanım açısının 180 derece olması durumu.
64Eğim açısıBir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin, ekliptiğe yada bakış doğrultusuna dik düzleme yada belirlenmiş herhangi bir düzleme göre yaptığı açı.
65EkinoksBakınız ılım.
66Ekliptik (tutulum) düzlemiGüneş' in gökyüzünde yıllık görünür hareketinin oluşturduğu çember.
67Ekvator (eşlek) düzlemiYer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesiti.
68Elektromanyetik tayfTüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu tayf.
69ElongasyonBakınız uzanım açısı.
70EnlemBir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı. Seçilen küre ve temel düzleme göre değişik isimler alır. Örneğin Coğrafya enlemi, ekliptik enlem, Gökada enlemi v.b.
71EşlekEkvator.
72Etkin sıcaklıkBir ışık kaynağının birim yüzeyinden birim zamanda saldığı enerjiye eşit enerji salan bir karacismin sıcaklığı.