IDEnglishTurkish
1It is as ifSanki
2Nobody is contentKimse memnun değil
3But orders are ordersAma emir emirdir
4She did it on purposeO onu bilerek yaptı
5What is The charge against youSana yapılan suçlama nedir
6Dinner is on me tonightBu gece akşam yemeği benden
7Nobody is contentKimse memnun değil
8Go look for itGit ara onu
9That is less than we needO bizim ihtiyacımız olandan daha az
10She reached her objectiveO amacına ulaştı
11She did it on purposeO onu bilerek yaptı
12It is hot enought todayBugün yeterince sıcak
13He makes me happyO beni mutlu eder
14I am neither poor nor richBen ne zengin nede fakirim
15The time has finally comeSonunda zamanı geldi
16I saw him as an alternativeBen onu bir alternatif olarak gördüm
17The milk has gone bad (The milk has spoilt.)Süt bozulmuş
18The winter has goneKış bitti
19I have never felt this happyBen hiç bu kadar mutlu hissetmedim
20They have followed the orderOnlar emri yerine getirdiler.
21The summer has arrived.Yaz geldi.
22Who has allowed itOna kim izin verdi
23One more day has passed.Bir gün daha geçti
24She has assumed i was happyO benim mutlu olduğumu varsaymış
25The fair is full of peopleFuar insanlarla dolu
26Do not tell me it was just an act.Bana bunun sadece bir oyun olduğunu söyleme.
27At Least he is fairEn azından o adil
28That was an act of loveO bir sevgi hareketiydi.
29How to be fairNasıl adil olunur
30Do you have anything cheaperDaha ucuz bir şey var mı?
31There is not an answer to your question. (Your question does not have an answer.)Senin sorunun bir cevabı yok
32That has always been this way.O her zaman böyle olmuştur.
33My love for you is over.Benim sana olan sevgim bitti
34Thank you very much for everything you have done.Yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim.
35We have given you everything.Biz size herşeyi verdik
36He did it on purposeO onu bilerek yaptı
37What is The charge against youSana yapılan suçlama nedir
38The shoes do not fitAyakkabılar uymuyor
39That know how to countOnlar saymayı bilirler
40When do i beginNe zaman başlarım
41We had to waitBeklemek zorundaydık
42Let me explainAçıklamama izin ver
43There is no time to loseKaybedecek zaman yok
44She has put shoes onAyakkabı giydi
45So far I haven't received itHenüz ben onu teslim almadım
46It seemsGörünüyor ki
47It eats out of the bowlO kaseden yer
48He runs though he is tiredO yorgun oldugu Halde kosar
49You are our hopeSen bizim umudumuzsun
50The time has finally comeSonunda zamanı geldi
51I know where I amBen nerede olduğumu biliyorum
52What a long weekNe Uzun bir hafta
53She's the woman whom I hateBenim nefret ettiğim kadın o
54Read what you wantİstediğini oku
55Where and with whomNerede ve kiminle
56I don't know where it comes fromNereden geldiğini bilmiyorum
57What he said is not trueSöyledikleri doğru değil
58He did not remember what happenedO ne olduğunu hatırlamadı
59I tried to avoid itBen ondan kaçınmayı denedim
60That is how they prevent itOnlar onu öyle önlerler
61I need to avoid sugarŞekerden kaçınmam Lazım
62So far I have not received itBen onu henüz teslim almadım
63There is no time to loseKaybedecek zaman yok
64Without my knowledgeBenden habersiz mi
65Enough I saidYeter dedim
66Yes he knewEvet o biliyordu
67What did I haveBen de ne vardı
68It makes it look cleanerO daha temiz görünmesini sağlar
69Everything he said was trueOnun dediği her şey doğruydu
70They have followed the orderOnlar emri yerine getirdiler
71They have not heard from youOnlar sizden haber almamışlar
72They tell us who they areOnlar bize kim olduklarını söylerler
73What he said is not trueSöyledikleri doğru değil
74We know whose it isBiz onun kim olduğunu biliyoruz
75Tell me where she livesBana onun nerede yaşadığını söyle
76Who knows whyKim bilir niye?
77We had given you loveBiz size sevgi vermiştik
78What he had written was trueOnun yazmış oldukları doğruydu
79As we thought he had gone abroadDüşündüğümüz gibi o yurtdışına gitmişti
80He had not know what to doO ne yapacağını bilmemiştim
81You do not existSen yoksun
82By faith does not allow itBenim inancım ona izin vermez
83I have a secretBenim bir sırrım var
84Do not miss this opportunityBu fırsatı kaçırma
85I need to avoid sugarBenim şekerden kaçınmam lazım
86The shoes do not fitAyakkabılar uymuyor
87Anything else to considerGöz önüne alacak başka bir şey var mı
88From which directionHangi yönden
89What is the signature forİmza ne için
90He is young but has experienceO genç ama tecrübeli
91There is no doubtŞüphe yok
92I have a doubt in my mindBenim aklımda bir şüphe var
93Today I am not in shapeBugün ben formda değilim
94With pleasureMemnuniyetle
95The responsibility is mineSorumluluk benim
96Desire And fearArzu ve korku
97ConsequencesSonuçlar
98We only know her existenceBiz sadece onun varlığını biliriz
99The phrase is very longİfade çok açık
100It is not my faultBenim hatam değil