IDEYALETULUSAL PARK ADIKOORDİNATLARIKURULUŞ TARİHİYÜZ ÖLÇÜMÜ(KM2)AÇIKLAMA
1MaineAcadia Ulusal Parkı44.35°K 68.21°B26.02.1916 00:00:00192* "Mount Desert Adası" ve diğer sahile yakın adalarla birlikte, Acadia Parkı ABD'nin Atlas Okyanusu sahillerindeki en yüksek dağını, granit dorukları, okyanus sahillerini, ormanlık alanları ve gölleri kapsamaktadır. Tatlı sular, haliçler, ormanlar ve gelgil olayında açığa çıkan alanlar habitatları bulunmaktadır.
2Amerikan SamoasıAmerikan Samoası Ulusal Parkı14.25°G 170.68°B31.10.1988 00:00:00* En güneyde bulunan bu ulusal park üç Samoa adasını kapsar. İçinde mercan resiflerini, yağmur ormanlarını, volkanik dağları ve beyaz kum plajları bulundurur. Bu parkta "uçan tilki yarasalar", , boz sula türü kuşlar, deniz kaplumbağaları ve 900 tür balık bulunmaktadır.
3UtahArches Ulusal Parkı38.68°K 109.57°B12.11.1971 00:00:00310* Bu parkda 2000'den daha fazla sayıda kumtaşı kayadan oluşan doğal kemer bulunmaktadr. Çöl ikliminde bu doğal yapılar milyonlarca yılda erozyon ile ortaya çıkmıştır. Parkdaki kurak arazide sert toprak tabakaları, toprak dolu doğal çukurlar, ve su toplayan doğal havzalar doğa hayatının idame edilmesine amil olmaktadırlar. Diğer jeolojik formasyonlar arasında peribacası tipde kayadan sütunlar, sivri kuleler ve dikey yüzgeç şekilli kayalar bulunmaktadır.
4Güney DakotaBadlands Ulusal Parkı43.75°K 102.50°B10.11.1978 00:00:00982,4* Bu parkda masa dağ tipi kayalık tepeler, sivri doruklar, kuleler ve "Prairie " tipi geniş otluk alanlar bulunmaktadır. Oligosen jeolojik döneminden kalma dünyada en zengin fosil yatakları da bu parkdadır. Bizon, Amerika yaban koyunu, kara ayaklı gelincik, ova tilkisi türü hayvanlar bu parkta yaşayan vahşi canlılar arasındadır.
5TexasBig Bend National Park29.25°K 103.25°B12.06.1944 00:00:003242* ABD-Meksika sınırı olan Rio Grande Nehri'nin yaptığı bir kıvrımdan isimlendirilmiştir. Bu park Chihuahuan Çölü'nü de ihtiva eder. Sınırları içinde çok türde kretase ve tersiyer jeolojik dönemlerden kalma fosiller ve yerli Amerikalı'lardan kalma kültürel küçük sanat eserleri kalıntıları da bulunmaktadır.
6FloridaBiscayne Ulusal Parkı25.65°K 80.08°B28.06.1980 00:00:00700* Bu park Biscayne Körfezi'nde Florida Keys takımadalarının kuzey ucunda bulunmaktadır. Parkda dört birbiriyle yakın ilişkili ekosistem bulunmaktadır: mangrov ormanları, Körfez, Keys takımadaları ve mercan resifleri. Parkda korunan hayvan türleri arasında Karayip manatisi, Amerika timsahı, çeşitli türde deniz kaplumbağası ve doğan kuşu vardır.
7UtahBryce Kanyonu Ulusal Parkı37.57°K 112.18°B28.02.1928 00:00:00145* Bryce Kanyonu Paunsaugunt Platosu'nda bulunan devesa bir doğal Amfitiyatro şeklindedir. Bu amfi şekilli arazi içinde erozyonla ortaya çıkmış olan yüzlerce peribacası şeklinde yüksek sütun şeklinde "Hoodoo" adı verilen kaya formasyonları bulunmaktadır. Bu arazilere önce yerli Amerikalılar yerleşip yaşamışlardır. Sonradan Utah'a kaçan Avrupa asıllı Mormon mezhebi mensupları da gelip yerleşmişlerdir.
8ArizonaBüyük Kanyon Ulusal Parkı36.06°K 112.14°B26.02.1919 00:00:004779* Büyük Kanyon Kolorado Nehri tarafından çok derin olarak kazılmış olup 446 km uzunlukta 1,6 km ye kadar derinlikte ve 25 km.ye kadar genişlikte bir kanyondur. Kolorado Platosu'nda milyonlarca yıl nehir suları tarafından kazılması sonucu ile çok renkli yan duvarları olan kanyonlar ve büyük kayalık masa dağları ortaya çıkmıştır.Bu ulusal park 1979'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
9Kuzey KarolinaBüyük Smoky Dağları Ulusal Parkı35.68°K 83.53°B15.06.1934 00:00:002109* Büyük Smoky Dağları Apalaş Sıra Dağları'nın bir kısmiıdır. Büyük Smoky Dağları silsilesinde çok değişik rakımlı tepeler bulunmaktadır. Bu dağlarda 400 türde omurgalı hayvan, 100 türde ağaç ve 5000 çeşit türde bitki bulunmaktadır. Bu parkda en popüler turistik faaliyet sırtçantalı trekking ve yürüyüş olmaktadır. Parkda 1.300 km'yi aşan toplam uzunlukta yürüyüş patikası bulunmaktadır. Bunlar arasında ABD'nin doğu içlerinden geçen 3.500 km uzunlukta olan Apalaş Yürüyüş Patikası'nın 110 km'lik bir kısmı Büyük Smoky Dağlar Ulusal Parkı'ndan geçmektedir. Diğer enteresan turistik faaliyetler tatlısu balığı avcılığı, uzun menzilli ata binme ve parkda bulunan 80 tane kadar tarihsel binayı ziyaret etmektir.Bu ulusal park 1983'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
10UtahCanyonlands National Park38.2°K 109.93°B12.09.1964 00:00:00366* Bu parkdaki araziler jeolojik dönemlerde Kolorado Nehri, Green Nehri ve bunlara katılan nehir dalları tarafından erozyona uğratılmış ve kanyonlar, fay hatlarında grabenler ve büyük masa dağlar ortaya çıkmıştır. Bu doğa özellikleri park arazisini üç bölgeye bölmektedir. Parkda peribacası tipi kayadan sütunlar ve sanki bir doğa heykeltraşı tarafından kazılmış kayalardan oluşan doğa özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca bu parkda antik Anasaziler halkından kalma arkeolojik kalıntılar da bulunmuştur.
11UtahCapitol Reef Ulusal Parkı38.20°K 111.17°B18.12.1971 00:00:00976* Bu parkda bulunan Waterpocket Fold 160 km uzunluğunda yeraltına yönelik olarak bükülmüş jeolojik monoklinal fay hattı olup bu ieolojik formasyonda yeryüzünün üstüste olan jeolojik tabakaları açıkça görülebilmektedir. Bu parkdaki diğer doğa özellikleri peribacası tipte, monolitik sütunlar kumtaşından oluşmuş yarlar ve kubbe şekilde kayalıklar, kubbeli Amerikan Kongre Binası'nı andırdığı için parka "Capitol" adı verilmiştir.
12New MexicoCarlsbad Mağaraları Ulusal Parkı32.17°K 104.44°B14.05.1930 00:00:00188* Carlsbad Mağaraları sisteminde 117 tane mağara bulunmakta ve bu mağaralar ve bağlayan dehlizlerin tüm toplam uzunluğu 190 km'yi aşmaktadır. Bu mağaralardan "Big Room (Büyük Oda)" adı verilenini hemen hemen 1.200 m. büyüklüğūndedir. Bu mağaralar sisteminde 400.000 kadar Tadarıda brasiliensis türünde yarasa ve 16 değişik türde de hayvan bulunmaktadır. Bu parkın yerüstü kısmında Chihuahuan Çölü ile "Rattlesnaka Springs (Çıngıraklı Yılan Kaynağı)" adlı akarsu bulunmaktadır.Bu ulusal park 1995'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
13KaliforniyaChannel Adaları Ulusal Parkı34.01°K 119.42°B05.03.1980 00:00:001009* Güney Kaliforniya sahilleri açıklarında bulunan 8 Kaliforniya Channel Adası'ndan 5 tanesindeki doğal alanlar bu park ile korunma altına alınmıştır. Sahil ve adalar etrafındaki sığ deniz ekolojisini de korumak hedefiyle bu parkın toplam alanın yarısı su alanı olmaktadır. Bu adalarda Amerikalarda emsali bulunmayan bir Akdeniz ekosistemi bulunmaktadır. Bu parkda sayısı 2.000'i aşan kara hayvan ve bitki türleri bulunmaktadır. Bunlardan 145 tanesi sırf bu adalarda bulunan çok nadir türlerdir. Beyaz Avrupalılar Amerika'ya ulaşmadan önce Çumaşlar adlı bir yerli Amerikalı kabile bu adalara yerleşmişti.
14AlaskaClark Gölü Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi60.97°K 153.42°B02.12.1980 00:00:0013881* Clark Gölü yakınlarında 4 aktif yanardağ bulunmaktadır. Bunlar arasına Redoubt Yanardağı da dahildir. Park arazisinde üç tane sıradağ silsilesi birbirine düğümlenmektedir. Bunlar yanında nehirler, buzullar ve şelaleler bulunmaktadır. Ayrıca bir tarafta gayet bariz kutupsal tundra arazisi ve diğer tarafında ılıman iklim ağaçlarını ihtiva eden bir yağmur ormanı vardır.
15Güney KarolinaCongaree Ulusal Parkı33.78°K 80.78°B10.11.2003 00:00:0088* Bu park Congaree Nehri üzerinde olup, Kuzey Amerika'da nehir taşma arazilerinde bulunan günümüze kalmış olan insan eli değmemiş ormanların en büyük kısmını kapsamaktadır. Bu parkda bulunan bazı ağaçlar ABD'nin doğusunda bulunan en yüksek ağaçlardır. Bu bataklık park ortasından " Boardwalk Loop" adı verilen sualtındaki toprağa çakılmış tahta kütükler üzerine yapılıp bataklık ortasında su üzerinde yürüme ve gozümleme yapma imkanı sağlayan tahtadan yürüyüş patikası geçmektedir.
16OhioCuyahoga Vadisi Ulusal Parkı41.24°K 81.55°B11.10.2000 00:00:00134* Bu park Cuyahoga Nehri'nin iki tarafında uzanmaktadır. Parkda şelaleler, tepeler, yürüyüş patikaları ve geçmişteki kırsal yaşayışı göstermeye çalışan sergiler bulunmaktadır. "Ohio ve Erie Kanalı Mavna Çekme Yolu Yürüyüş Patikası" 18. yüzyılda yapılan bu kanalın kenarında bulunan katırlarla kanal mavnası çekme yolu üzerindedir. Bu parkda çok sayıda tarihî evler, köprüler ve diğer tarihî yapılar vardır. Bu parkda ek olarak güzergahı manzaralı arazilerden geçen bir dar demiryolu hattı bulunmaktadır. Bu hat üzerinde ișletilen istim lokomotif çekişli servisler ziyaretçilere bir eski tren yolculuğu hakkında bilgi ve pratik tecrübe kazandırmaktadır.
17KaliforniyaDeath Valley Ulusal Parkı36.24°K 116.82°B31.10.1994 00:00:0013451* Mojave Çölü'nün bir parçası olan Death Valley ABD'de en sıcak, en düşük rakımlı ve en kuru mevkiidir. Yapılan gözlemlerde maksimum ısının 54 °C'i aştığı kaydedilmiştir. Rakımı (deniz altında) -86 m olan Badwater Havzası Kuzey Amerika'nın en düşük rakımlı mevkiidir. Eskiden bu mevkinin dünyada en düşük rakımlı mevki olduğu sanılmaktaydı ama 2001'de sona eren bir araştırma sonunda Arjantin'de bulunan "Laguna de Carbon" mevkinin dünya batı yarıküresienin en düşük rakımlı noktası olduğu belgelenmiştir. Batı Amerika fay hattının batık olan graben kısmında bulunan Death Valley vadisinde 1.000 değişik türde bitki bulunmaktadır. Bu parkda ayrıca jeoloji özellikler olarak kuru tuz gölü düzlükleri, su kaynakları ve dik kenarlı yüksek masa dağlar bulunmaktadır.
18AlaskaDenali Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi63.33°K 150.50°B26.02.1971 00:00:0019121* Denali Ulusal Parkı'nın ortasında, Kuzey Amerika kıtasının en yüksek zirvesi bulunan McKinley Dağı bulunmaktadır. Bu parkda bulunan McKinley Dağı ve "Alasaka Sıradağları"'nın diğer zirvelerinin alt yamaçları buzullar ve tayga tipi ormanlar ile kaplıdır. Bu parkda bulunan ilgiçekici vahşi hayvanlar arasında Kuzey Amerika boz ayısı, Dall yaban koyunu, ren geyiği ve kurt vardır. Denali'ye tek bir karayolu ulaşmaktadır ve bu yol "Wonder Gölü" kenarından geçmektedir,
19FloridaDry Tortugas Ulusal Parkı24.63°K 82.87°B26.10.1992 00:00:00249* "Dry Tortugas Ulusal Parkı" Florida Keys Takım Adaları'nın batısında bulunan 11 kumsallık adadan oluşmaktadır. Bu parkda bir adada bulunan "Fort Jefferson Kalesi" batı yarıküresinde bulunan en büyük tuğladan yapılmış binadır. Bu parkın diğer ilgi çeken yanı deniz habitatıdır. Parkın deniz kısmında mercan resifleri ve birçok kazaya uğramış batık gemi bulunmaktadır. Bu parka karayolu ile ulaşım bulunmamaktadır ve ulaşım ancak ufak uçakla veya deniz vasıtası ile yapılmaktadır.