IDKomutSınıflamaAçıklamaÖrnek
1CLSİÇ Ekranı temizler.CLS
2DIRİÇ Disk veya disket üzerindeki dosyaları görüntüler. DIR
3DIR/PİÇDosyaları sayfa sayfa listeler.DIR/P
4DIR/WİÇDosyaları yan yana listeler.DIR/W
5DIR/AİÇGizli dosyaları listeler.DIR/A
6DIR/ - İÇDosya Adı ne yazıldı ise, tüm dosyaları listeler. Joker karakterler (? , *) DIR Test.txt
7VOLİÇDisk veya disketin etiketini ve seri numarasını görüntülemeyi sağlar.VOL
8VERİÇMS-DOS’ un versiyonunu görüntülemeyi sağlar.VER
9DATEİÇBilgisayarın sistem tarihini görüntülemeyi sağlar.DATE
10TIMEİÇBilgisayarın sistem saatini görüntülemeyi sağlar.TIME
11PROMTİÇKomut satırı uyarısını değiştirmeyi sağlar. Bulunduğumuz yeri gösterir.PROMP
12PROMT $PİÇAktif sürücüyü ve dizini görüntüler.PROMT $P
13PROMT $GİÇ“>” işaretini görüntüler.PROMT $G
14PROMT $TİÇEnter’ e basıldığı andaki saati gösterir.PROMT $T
15PROMT $DİÇO gün ki tarihi gösterir.PROMT $D
16PROMPT $P$GİÇDefault Görünüme Getirir.PROMPT $P$G
17COPY CONİÇDosya oluşturmayı sağlar.COPY CON LATS.TXT -
18TYPEİÇDosya içeriğini görüntülemeyi sağlar.TYPE LATS.TXT