IDTürü2013 yılı bütçe ödeneği (TL)2014 yılı bütçe ödeneği (TL)
1Cari Harcamalar 45183060005398069235
2Personel Giderleri37428700004384440030
3Diğer Cariler7754360001013629205
4Yatırımlar6400000074993500
5Transferler22343000254131729