IDCOUNTRYUNIVERSITYLINK
1AfghanistanAmerican University of Afghanistanhttp://www.auaf.edu.af/
2AfghanistanKabul Universityhttp://ku.edu.af/
3AfghanistanKateb Institute of Higher Educationhttp://www.kateb.edu.af/
4AfghanistanKardan Universityhttp://www.kardan.edu.af/
5AfghanistanHerat Universityhttp://hu.edu.af/
6AfghanistanKabul Medical Universityhttp://kmu.edu.af/
7AfghanistanBakhtar Universityhttp://www.bakhtar.edu.af/
8AfghanistanKabul Education University of Rabbanihttp://keu.edu.af/
9AfghanistanPolytechnical University of Kabulhttp://kpu.edu.af/
10AfghanistanNangarhar Universityhttp://nu.edu.af/
11AfghanistanPolytechnical Universityhttp://www.polytechnic-kabul.org/
12AfghanistanDunya Institute of Higher Educationhttp://www.dunya.edu.af/
13AfghanistanKhurasan Universityhttp://kumsa.net/
14AfghanistanPaktia Universityhttp://pu.edu.af/
15AfghanistanSheikh Zayed University (Khost University)http://szu.edu.af/
16AfghanistanAl-Beroni Universityhttp://au.edu.af/
17AfghanistanTakhar University in Takhar Provincehttp://tu.edu.af/
18AfghanistanBamiyan Universityhttp://www.bu.edu.af/
19AfghanistanKarwan Universityhttp://www.karwan.edu.af/
20AfghanistanKandahar Universityhttp://kan.edu.af/
21AfghanistanSalam Universityhttp://www.salam.edu.af/
22AfghanistanIbn e Sina Universityhttp://www.ibnesina.edu.af/
23AfghanistanJawzjan Universityhttp://ju.edu.af/
24AfghanistanRana Institute of Higher Educationhttp://www.rihs.edu.af/
25AfghanistanBalkh Universityhttp://www.ba.edu.af/
26AfghanistanKaboora Institute of Higher Educationhttp://www.kaboora.edu.af/
27AfghanistanInformation & Communication Technology Institutehttp://icti.edu.af/
28AfghanistanBost Universityhttp://www.bost.edu.af/
29AfghanistanAria Higher Education Institutionhttp://www.aria.edu.af/
30AfghanistanKhana-e-Noor Institute of Higher Educationhttp://ken.edu.af/
31AfghanistanGhalib Universityhttp://www.ghalib.edu.af/
32AfghanistanNai Media Institutehttp://www.nmi.edu.af/
33AfghanistanMashal Universityhttp://mashal.edu.af/
34AfghanistanBadakhshan Universityhttp://badakhshan.edu.af/
35AfghanistanBaghlan Universityhttp://baghlan.edu.af/
36AfghanistanNational Military Academy of Afghanistanhttp://www.nmaa.edu.af/
37AfghanistanDawat Universityhttp://www.dawat.edu.af/
38AfghanistanKhatam Al Nabieen Universityhttp://www.khu.edu.af/
39AfghanistanTabesh Universityhttp://www.tabesh.edu.af/
40AfghanistanAl Falah Insitute of Higher Education in Jalalabadhttp://alfalahuni.edu.af/
41AfghanistanKabul Health Sciences Institutehttp://www.kabuli.edu.af/
42AfghanistanCheragh Medical Higher Education Institute and Hospitalhttp://www.cheragh.edu.af/
43AfghanistanFarabi Institute of Health Scienceshttp://www.farabi.edu.af/
44AfghanistanGharjestan Institute of Higher Educationhttp://ghu.edu.af/
45AfghanistanMaryam Institute of Higher Educationhttp://www.maryam.edu.af/
46AfghanistanSadat Institute of Higher Educationhttp://www.sadat.edu.af/
47AfghanistanAfghan Insitute of Higher Education in Kabulhttp://www.dis.af/
48AfghanistanAfghanistan Academy of Sciences in Kabulhttp://www.aos.gov.af/
49AlbaniaUniversity of Tirana / Universiteti i Tiranështtp://www.unitir.edu.al/
50AlbaniaEpoka University / Universiteti Epokahttp://www.epoka.edu.al/
51AlbaniaPolytechnic University of Tirana / Universiteti Politeknik i Tiranështtp://www.upt.al/
52AlbaniaAgricultural University of Tirana / Universiteti Bujqësor i Tiranështtp://www.ubt.edu.al/
53AlbaniaUniversiteti Bedër / SHLUP “Hëna e plotë” BEDËRhttp://www.beder.edu.al/
54AlbaniaProfessional Business Academy / Akademia Profesionale e Biznesithttp://www.apb.al/
55AlbaniaUniversity Luigj Gurakuqi Shkoder / Universiteti “Luigj Gurakuqi”http://www.unishk.edu.al/
56AlbaniaUniversity of New York Tirana / Universiteti i New York-ut në Tiranëhttp://www.unyt.edu.al/
57AlbaniaUniversity Eqrem Çabej Gjirokaster / Universiteti “Eqerem Çabej”http://www.uogj.edu.al/
58AlbaniaUniversity of Vlora / Universiteti “Ismail Qemali”http://www.univlora.edu.al/
59AlbaniaUniversity Aleksandër Moisiu Durres / Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durreshttp://www.uamd.edu.al/
60AlbaniaUniversity Marin Barleti / Universiteti Marin Barletihttp://www.umb.edu.al/
61AlbaniaUniversity Aleksander Xhuvani Elbasan / Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasanhttp://www.uniel.edu.al/
62AlbaniaFan Noli University Korçe / Universiteti “Fan S Noli”http://www.unkorce.edu.al/
63AlbaniaUniversity POLIS / Universiteti Polishttp://www.universitetipolis.edu.al/
64AlbaniaUniversity Europian i Tiranes / Universiteti Europian i Tiranështtp://uet.edu.al/
65AlbaniaUniversity of Arts / Universiteti i Artevehttp://www.uart.edu.al/
66AlbaniaAcademy of Film & Multimedia MARUBI / Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubihttp://www.afmm.edu.al/
67AlbaniaUniversità Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana / Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirëhttp://www.unizkm.al/
68AlbaniaUniversity Luarasi / SHLUP Luarasihttp://www.luarasi-univ.edu.al/
69AlbaniaPlanetarium University of Tirana / SHLUP Universiteti Planetar i Tiranështtp://www.planetar.edu.al/
70AlbaniaUniversity Pavaresia / SHLUP Pavarësiahttp://www.unipavaresia.edu.al/
71AlbaniaAlbanian University (University Ufo Dental) / Universiteti Privat Albanian Universityhttp://www.albanianuniversity.al/
72AlbaniaUniversiteti Metropolitan Tirana / SHLUP Universiteti Metropolitan Tiranahttp://www.umt.edu.al/
73AlbaniaAcademy of Sports and Physical Education Vojo Kushi / Universiteti i Sporteve të Tiranështtp://www.ust.edu.al/
74AlbaniaTirana Business University / SHLUP “Tirana Business University”http://www.tbu.al/
75AlbaniaISSAT Institute / SHLUP ISSAThttp://www.issatinstitute.com/
76AlbaniaCanadian Institute of Technologyhttp://www.cit.edu.al/
77AlbaniaMediterranean University of Albania / Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisëhttp://www.umsh.edu.al/
78AlbaniaUniversity of Medicine Tirana / Universiteti i Mjekësisë Tiranëhttp://www.umed.edu.al/
79AlbaniaNehemia University Pogradec / SHLUP Shkolla e Lartë Nehemiahttp://www.ng-university.org/
80AlbaniaCenter of Albanological Studies / Qëndra e Studimeve Albanologjikehttp://www.qsa.edu.al/
81AlbaniaEuropean University for Tourismhttp://euft.eu/
82AlbaniaShkolla e Lartë Private e Edukimithttp://www.cde.edu.al/
83AlbaniaUniversity Illyria / SHLUP Shkolla e Lartë ILLYRIAhttp://www.uni-illyria.com/
84AlbaniaInternational University of Tirana / Universiteti Ndërkombëtar i Tiranështtp://unt.edu.al/
85AlbaniaPrivate Professional College New Generation” / Kolegji Profesional Privat New Generation”http://www.newgeneration-al.com/
86AlbaniaAkademai Pedagogjike e Tiranes / Akademia Pedagogjikehttp://akademia-pedagogjike.com/
87AlbaniaAldent University / Universiteti Aldenthttp://ual.edu.al/
88AlgeriaUniversité des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienehttp://www.usthb.dz/
89AlgeriaUniversité Djillali Liabeshttp://www.univ-sba.dz/
90AlgeriaUniversité Constantine 1 (Ex Université Mentouri)http://www.umc.edu.dz/
91AlgeriaUniversité Abou Bekr Belkaid Tlemcenhttp://www.univ-tlemcen.dz/
92AlgeriaUniversité Kasdi Merbah Ouarglahttp://www.univ-ouargla.dz/
93AlgeriaUniversité Abdelhamid Ibn Badis Mostaganemhttp://www.univ-mosta.dz/
94AlgeriaUniversité Setif 1 Ferhat Abbas Setifhttp://www.univ-setif.dz/
95AlgeriaUniversité de Bejaiahttp://www.univ-bejaia.dz/
96AlgeriaUniversité Mohamed Khider Biskrahttp://www.univ-biskra.dz/
97AlgeriaUniversité de Batnahttp://www.univ-batna.dz/
98AlgeriaUniversité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzouhttp://www.ummto.dz/
99AlgeriaUniversité des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiafhttp://www.univ-usto.dz/
100AlgeriaÉcole Nationale Polytechnique d'Algerhttp://www.enp.edu.dz/