IDÜlkeVoltHz
1A.B.D.120V / 60 Hz
2Afganistan120V / 50&60 Hz
3Almanya230 & 400 V / 50Hz
4Angola220 V / 50 Hz
5Arjantin220 V / 50 Hz
6Avustralya240 V / 50 Hz
7Avusturya220 V / 50 Hz
8Bahama120 V / 60 Hz
9Bahreyn230 V / 50 Hz
10Belçika220 V / 50 Hz
11Bangladeş230 V / 50 Hz
12Bermuda115 V / 60 Hz
13Birleşik Arap E.220 V / 50 Hz
14Bolivya110 V / 50-60 Hz
15Brezilya220 V / 60 Hz
16Bulgaristan220 V / 50 Hz
17Cezayir220 V / 50 Hz
18Çat220 V / 50 Hz
19Çek Cum.220 V / 50 Hz
20Çin220 V / 50 Hz
21Danimarka220 V / 50 Hz
22Ekvator110&220 V /60 Hz
23El Salvador120&240V /60 Hz
24Etiyopya220 V /50 Hz
25Filipinler110 V /60 Hz
26Finlandiya220 V /50 Hz
27Fransa230 V /50 Hz
28Gambiya230 V /50 Hz
29Gana250 V /50 Hz
30Güney Afrika220 V /50 Hz
31Haiti110 V /60 Hz
32Hindistan230&250 V /50 Hz
33Hollanda220 V /50 Hz