Budun Bilim Terimler Sözlüğü - XML
Budun bilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31aplikasyonbk. yama işleme.
32arınmaTabuları çiğneme, dinsel buyruklara aykırı davranma sonucu tinsel kirlenmeden arınmak için belirli işlemleri ve kuralları (örneğin yıkanma, ateş üstünden atlama, oruç tutma, bir süre yalnız başına yaşama vb.) yerine getirerek hem kendi, hem de üyesi bulun
33ariki yontusuPaskalya adasında bulunan, boyları yediyle yirmi metre arasında değişen, koyu gri renkteki volkanik taşlardan yontulma, ciddî ve karanlık yüzlü anıtsal baş yontusu.
34ata yontusuAtaların anılarını canlı tutmak amacıyla yapılan, atalara ve ölülere tapınmada kullanılan, bu nedenle kutsal sayılan, ağaçtan, taştan, topraktan ve madenden yapılma yontu.
35ataerkil aileYetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile.
36atalara tapınmaÖzellikle tarımla uğraşan ilkel topluluklarda ataların yardımlarını sağlama ve anılarını tazeleme amacıyla onlara yemekler, meyveler, içkiler sunma kurbanlar kesme yontularını, maskelerini yapma adlarına ve anılarına büyük taşlar dikme dinsel törenler düz
37av büyüsüAv öncesi birtakım kuralları, kaçınmaları gerektiren ve avlanacak hayvanları büyüsel işlemlerle daha önceden etkilemeyi amaçlayan büyü türü.
38avcı ve toplayıcılarGeçimlerini avcılık ve toplayıcılıktan sağlayan topluluklar, a. bk. avcılık, toplayıcılık.
39avcılıkGenellikle toplayıcılıkla birlikte yapılan, ama toplayıcılıktan daha ileri bir tekniğe dayanan ok, mızrak, çengel, topuz, balta, ağ, zıpkın, olta, sapan, tuzak gibi av araçlarıyla türlü zehirleri at, köpek, atmaca, şahin gibi hayvan ve kuşları gerektiren,
40avunkulatbk. dayıerki.
41avunkulokalbk. dayıyerli.
42ayıya tapınmaEn çok Kuzey Asya'da, Kuzey Amerika'da ve Amur bölgesindeki Gilyaklarda görülmüş olan ayının benliğinde kutsal bir yaratığın varlığını tasarımlama sonucu ayının avlanması, bakımı, beslenmesi, bir konuk gibi ağırlanması ondan özür dilenerek ayinsel bir tör
43baba türesiSoy çizgisinin, kalıtın, babalık görevinin baba soyuna göre hesaplandığı ve erkeğe büyük ayrıcalıkların tanındığı toplum düzeni.
44babaerkiYetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (Bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır).
45babaerkil aileYetkenin babada toplandığı aile.
46babayanlıKalıt ilişkilerinde, akrabalık kuruluşlarında, çiftlerin evlendikten sonra nerede oturacakları konusunda, soyun hesaplanmasında babadan yanalığı önde tutan ve toplumsal yapıyı buna göre düzenleyen.
47babayerliEvlendikten sonra, erkeğin ailesinin bulunduğu yere yerleşen (aile).
48bacı kardeş evliliğiSoylu olduğuna inanılan prens ya da kral kanının arılığını korumak amacıyla bacı kardeşin birbiriyle evliliği.
49bağdaşık toplumAynı tipte olan, aynı gelenekten, aynı kökten gelen ve aralarında çok az toplumsal ayrım bulunan insanların oluşturdukları toplum.
50bağlama büyüsüKişinin asıl davranışlarını kısıtlamayı, eylemlerini yok etmeyi, biyolojik ve fizyolojik gereksinmelerini engellemeyi amaçlayan büyü türü.
51bakşıKazak ve Kırgızlarda samanlara verilen ad. a. bk. kam, şamancılık.
52baldızla evlenmeErkeğin, karısı sağken ya da öldükten sonra, karısının kız kardeşiyle evlenmesi.
53balsaGüney Amerika'nın yüksek yerlerinde ve kıyılarında yaşayan yerlilerin bir zamanlar hasır demetlerinden yaptıkları sala benzer taşıt aracı.
54bantu alt-ırkıDoğu ve Güney Afrika'da görülen Sudan alt-ırkına girenlerden daha açık deri rengi, ortayı aşan boy ve Avrupalıları andıran ince yüz çizgileri gibi özelliklerle ıralanan ve zenci ırkına giren alt ırk. a. bk. Nilot alt-ırki, Sudan alt-ırkı.
55barış ağızlığıBayram, tören ve konukluk sırasında başkanların içtiği, barışı ve dostluğu simgeleyen Kuzey Amerika yerlilerinin, ucunda lülesi bulunan süslü uzun ağızlığı.
56baş bağlamaBaşı ve alnı, yas, din adamlığı, şeflik belirtisi olarak bez, örtü, kumaş parçası, yaprak, ot ile sarma.
57başyüzmeUtku belirtisi olarak, öldürülen düşmanın başının derisini yüzme.
58batikAk kumaş üzerine çizilen bezeğin boyanacak bölümlerinin boş bırakılması, boyanmayacak bölümlerininse eritilmiş balmumuyla kapatılmasıyla Cava'da, Hindistan'da, Malezya'da uygulanan basma ve ipekli kumaşları boyama tekniği, a. bk. ikat.
59benzetmeli büyüBir olayın, bir insanın, bir hayvanın, bir durumun, bir işlemin vb. simgesel ya da gerçek benzetimini yaparak aslını etkileme amacını güden büyü türü.
60beşik kertmesiİki aile arasındaki dostluğu ve sıkı ilişkiyi daha da pekiştirmek amacıyla, ailelerden birinin çok küçük yaştaki kızını ya da oğlunu ötekinin çocuğuyla ilerde evlendirmek üzere sözle bağlama ya da nişanlama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir