Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1081James-Langa coşku kuramıCoşkuların, coşku uyandırıcı durumların algılanması üzerine bedende baş gösteren fizyolojik değişmelerin algılanması sonucu olduğu görüşü. (James ve Lange bu konuda benzer görüşlerini birbirlerinden bağımsız olarak belirtmişlerdir.)
1082Jost yasasıGüçleri eşit, yaşları değişik olan iki çağrışımdan eskisinin gücünün, yineleme yoluyla yenisinden daha çok arttığını ve belirli bir zaman süresi içinde eskinin daha geç unutulduğunu öne süren yasa.
1083Jukes ailesiTürlü kuşaklarda üyelerin büyük bir bölümünün geri anlaklı, uyumsuz ve benzeri durumda oldukları saptanan bir aileye verilen takma ad.
1084Jungçu çözümlemeUyum güçlüğü çekenleri ya da ruh hastalığına tutulanları sağaltmak için, ruhsal olayları Jung'un yöntemine göre çözümleme.
1085K karmaşasıİnsan deneklerde uyku anında uygulanan işitsel uyaranların ortaya çıkardığı genel nitelikteki beyin zarı tepkileri.
1086K ölçeği(M. M. P. I.) "Minnesota çok yönlü ölçeği"nin uygulandığı deneklerin sorulara verdikleri karşılıklarda ne oranda kaçamak ve uydurma tepkiler bulunduğunu belirlemeye yarayan bir ölçek.
1087kaba devimsel uyuşumKaba gücün öncül olduğu kassal uyuşum.
1088kaçınma alıştırmasıDenek hayvanının her denemede tedirgin edici bir uyaranla karşılaştırılmasına dayanan deneysel bir süreç.
1089kaçınma aşamalarıBelirli durumlar içinde kaçınma tepkisi öğrenilirken, tehlike iminin görünmesiyle kaçınma tepkisi arasındaki sürenin giderek azalma evreleri.
1090kaçınma kuramı(Sullivan) Benliğin, yürürlükte olan etkinlik örgütüne aykırı düşen yaşantıların etkilerinden kaçınma eğiliminde olduğunu savlayan kuram.
1091kaçınma mekanizmasıKişinin tedirgin edici çatışma ve durumlardan kurtulmak ereğiyle, sürekli olarak düş kurması ya da çıldırılara ve sinircelere sığınması.
1092kaçınma öğrenimiBir ceza uygulandığında kaçış yoluyla kurtulmayı öğrenme. (Cezanın yarattığı acıdan kaçınma, bir tür ödül etkisi yapar.)
1093kaçınma tepkisi1. Belli bir uyaran ya da yaşantıdan kaçınma biçimindeki davranış. 2. Belli bir durumdan uzaklaşma ya da uyaranı yok ederek bunlardan kaçınma eğilimi.
1094kaçınmacılıkGerçekçi biçimde karşılanması gereken tedirgin edici durumlardan kaçınma eğilimi. (Sinircelerle ilgili görüntülerin çoğu kaçınma aracı sayılmaktadır.)
1095kaçışKimi çıldırılarda kişinin gerçek kimliği dışında bir kimliğe bürünerek, alışık olduğu çevreden uzaklaşması. (Bu süre içindeki yaşantılarını kişi, kendine gelince anımsayamaz.)
1096kadınsıBeden ve ruh özelliklerinin bir ya da birkaçı yönünden erkekten çok kadına benzeyen (kişi).
1097kafatası bilimiYetilerin gücünün bağlı bulundukları beyin alanının gelişimine dayandığını ve bu gelişmelerin de kafatasının biçim, çöküntü ve çıkıntılarını yansıttığını savunan bilimsel geçerliği çok azalmış bir bilgi dalı.
1098kalabalık yılgısıKalabalık içinde ya da karşısında duyulan hastalıklı korku.
1099kalın ses sağırlığıKalın sesleri duyma yetersizliği.
1100kalıntılar yöntemi(Mill) Bir etkinin açıklanamayan parçasının ondan önceki durumun parçasının sonucu olabileceği görüşüne dayanan tümevarım yöntemi.
1101kalıtımÇevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi.
1102kalıtımcılıkDavranışın yorumlanmasında kalıtım ve kalıtımsal etkilere her şeyden çok önem veren görüş.
1103kalıtımsal anlak geriliğiAnlak geriliğinin dış nedenler söz konusu olmadan soya çekim yolu ile bir kuşaktan başka bir kuşağa geçen biçimi.
1104kalıtımsal yatkınlık kuramıKimi bireylerin belirli hastalıklara karşı kalıtsal bir yatkınlık gösterdikleri görüşü. (Hastalığın gelişmesi elverişli koşullarla karşılaşılmasına bağlıdır.)
1105kalkan alıklığıDoğumdan önce ya da çocukluğun ilk yıllarında kalkan bezinin kana yeterince salgı akıtmamasından ileri gelen, beden ve anlık gelişiminde önemli geriliklere neden olan anlak yetersizliği.
1106Kallikak ailesiAynı baba ve iki değişik anadan üreyen kuşaklarda bir dalın uyumlu, düzgülü ve başarılı, ötekininse geri anlaklı, uyumsuz ve başarısız kişilerden oluştuğunu gösteren bir aile incelemesine verilen takma ad.
1107kan yılgısıKan karşısında korku duyma hastalığı.
1108kapalı yer yılgısıAsansör, dolap ve küçük oda gibi kapalı yerlerde duyulan kaygı ya da korku.
1109kara sevdaKişinin belirli bir neden olmadan çöküntü durumuna girip çevreden gelen uyaranlara kapanması ve güçlü suç ve günah duyguları içine düşmesi durumu.
1110karabasanKorkunç olayları ve bu yüzden güçlü gerilim ve bunalımları kapsayan düş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir