Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1621sözsüz anlakDil yeteneklerinin kullanılmasını gerektirmeyen işlerin yapımında beliren anlak türü.
1622sözsüz ölçerUygulamaları ve kapsadığı sorunların çözümleri sözlü ya da yazılı dil simgelerine dayanmayan ölçer.
1623spastiklikBeyin zedelenmesi yüzünden kavşaklar çevresindeki kasların gerilip toplanmakta dirençle karşılaşması nedeniyle beliren devinimsizlik.
1624Stanford-Binet ölçeğiBinet ölçeğinin Stanford üniversitesince, Birleşik Amerika kültürüne uydurulmuş ve türlü tarihlerde gözden geçirilerek yeni bir ölçek durumuna getirilmiş biçimi.
1625su kafalılıkKafatası ile beyin arasındaki sıvının düzgülü olmayan bir biçimde artmasına bağlı olarak beyin karıncıklarının genişlememesinden doğan bir durum. (Hastalık, kafatasının aşırı derecede büyümesi, dışa doğru fırlamış alın, anlak geriliği gibi belirtiler göst
1626suçlu çocuk1. Toplumun değer ve inançlarına karşı gelen çocuk. 2. (Hukuk) Yasaca kovuşturma konusu olacak davranışlar gösteren çocuk ya da genç.
1627suçluluk duygusuKişinin törel ya da dinsel kuralları çiğnediğini sezmesi sonucu bilinçli ya da bilinçsiz olarak kapıldığı ve kendisiyle ilgili değer yargılarını sarsan duygu.
1628suçluluk kültürüToplumsal denetleme aracı olarak öncelikle kişisel vicdandan yararlanan bir kültür.
1629suçsuzlarına(Rosenzweig) Engellenme karşısında kişinin, ne kendisini ne de başkasını suçlamayıp durumu sorumlu görmesi.
1630sulandırma sağaltımıKişiyi, kötü davranış ya da yetersizliğin herkeste görülen bir şey olduğuna inandırarak suçluluk duygusundan kurtarma.
1631sürü içgüdüsüHayvanlar ve insanlarda bulunduğu ileri sürülen doğal bir arada yaşama eğilimi.
1632Szondi ölçeriÇıldırılı deneklere bir dizi resim arasından en çok beğendiği ikisi ile hiç hoşlanmadığı ikisinin seçtirildiği yansıtıcı kişilik ölçeri.
1633şemaKavramlar ya da değişkenler arasındaki önemli ve temel ilişkileri belirten biçimsel bir örnek.
1634şeytan yılgısıŞeytan ve kötü ruhlara karşı duyulan hastalıklı korku.
1635şıpsevdilikÖzellikle yeni yetmelik yaşlarında, geçici olarak karşı cinsten birine iyiden iyiye tutulma durumu.
1636T göreviGönderilen iletinin daha sonra ne olacağı konusundaki ipuçlarını da kapsaması yüzünden, belirli bir olaya bağlı oranlamada yanılgıya düşme olasılığının azalması.
1637takınakBilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce.
1638takınaklı davranışBilince takılan ve bütün kurtulma uğraşılarına karşı direnen bir düşüncenin yarattığı davranış.
1639takınaklı zorunlu tepkiKişinin, istenmeyen düşüncelerin yarattığı bunalımların etkisiyle sık sık yinelemek zorunda kaldığı tepki.
1640takvim yaşıBireyin doğum gününden başlayarak, hesaplanan güne dek yaşadığı yıl, ay ve gün olarak belirlenmiş süre.
1641talamus coşku kuramı(Cannon -Bard) Coşkuları, beyin kabuğu ile etkileşim içinde olan talamusun yönettiğini savunan görüş.
1642Talbot-Plateau yasasıHerhangi bir yüzeyi, kısa aralıkla açılıp kapanan bir ışıkla aydınlatınca, yüzeyin aydınlığının, ışığın eriştiği süre ile toplam süre arasındaki orana uygun olarak azalması yasası.
1643tamalgıHerhangi bir şeyin algılanan özelliklerinin, eskiden kazanılmış ve benzeş olan ya da onların ilgili bulunduğu bilgilere bağlanıp tam olarak anlaşılabilir duruma gelmesi.
1644tamalgı yığınıYeni düşünülerin nasıl kavranacağını, yeni nesnelerin nasıl algılanacağını belirleyen ve anlıkta var olduğu söylenen (Herbart) düşünüler kümesi.
1645tamamlayıcı içgüdü(Ruhsal çözümleme) Bir içgüdünün birine karşıt olan ve birbirini bütünleyen iki görünümü.
1646tanımaDaha önce görülmüş ya da öğrenilmiş bir kişi ya da nesneyle karşılaşınca anımsayarak o olduğunun ayırdına varma.
1647tanıma yöntemiDeneğin daha önce edindiği bilgileri, türlü ölçerler aracılığıyle denetleme yöntemi.
1648tanısızlıkTanınıp bilinen varlıkları görme, işitme gibi duyu örgenleri yoluyla ayırt edememe durumu.
1649tanyeri nöbetiTutarıklılarda, bilincin birden karararak kişinin özdevimsel ve anlamsız davranışlarda bulunması.
1650tapıncakçılık1. Herhangi bir nesne ya da varlığa karşı duyulan aşırı ve tapınmaya benzer bağlılık. 2. Karşı cinsle ilişkisi olan giysi ve benzeri şeylerle cinsel coşku ve doygunluk sağlama durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir