Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3301Diodon hystrixbk. kirpi balığı
3302Diodontidaebk. kirpi balığıgiller
3303dioik(Yun. dis: iki oikos: ev halkı) Dişi ve erkek çiçeklerin ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunması durumu.
3304Diomedea exulansbk. albatros
3305dip taneciği(Yun. blepharis: kirpik plastos: meydana gelmiş) Bazı bir hücreli kamçılı hayvanlarda kamçının kaidesindeki bazal cisimcik. Blefaroplast, bazal granül.
3306dipeptitBir peptit bağı ile bağlanmış iki amino asit.
3307dipetal(Yun. dis: iki petalon: yaprak) İki petali olma.
3308dipikolinik asitBakterilerin vejetatif hücrelerinde bulunmayıp endosporlarında bulunan kimyasal bir madde.
3309Diplaciocoelabk. çift obruklular
3310diplobasilBölündükten sonra ayrılmayıp çiftler hâlinde birbirine bağlı kalmış çubuk şeklindeki bakteriler.
3311diplobiyont(Yun. diploos: çift bionai: yaşamak) Hayat devrinde en az İki tip bireyle karakterize olan organizma.
3312diploblâstik(Yun. diploos: çift blastos: tomurcuk) Sölenterlerde ve süngerlerde olduğu gibi sadece iki embriyo tabakasına (ektoderm ve endoderm) sahip olma durumu.
3313diplohaplont(Yun. diploos: iki kat haploos: basit) Mayoz sonucunda, gametleri oluşturan haploit gametofitleri meydana getiren bir organizma. Fertilizasyonla, mayozun meydana geldiği diploit bir sporofit oluşur. Böylece diploit ve haploit generasyonlar birbirini izler
3314diploit(Yun. diploos: iki kat eidos: yapı, form) aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre ya da birey.
3315diploitlikDiploit olma durumu.
3316diplokokBakterilerde, bölündükten sonra ayrılmayıp çiftler hâlinde birbirine bağlı kalmış koklar.
3317diplokromozom(Yun. diploos: iki kat chroma: renk soma: vücut) Sentromerin bölünmemesi ve yavru kromozomların birbirinden ayrılamamasıyla oluşan, duplikasyon geçirmiş, dört kromatit kapsayan anormal bir kromozom.
3318diplont(Yun. diploos: iki kat on: olmak, bulunmak) Mayoz ürünlerinin gamet gibi fonksiyon gördüğü bir hayat devriyle karakterize edilen organizma. Bir diplohaplont ve haplonttaki gibi, haploit çok hücreli evreleri yoktur.
3319Diplospondylibk. çift omurlular
3320diploten(Yun. diploos: çift tainia: şerit) Mayoz bölünmenin profazında bivalent kromozomların uzunluğuna ayrıldığı safha.
3321diplozom(Yun. diploos: çift soma: vücut) Hücrede iki adet sentriyol bulunması.
3322Dipneumonabk. çift akciğerliler
3323Dipnoibk. akciğerli balıklar
3324Dipodidaebk. Arap tavşanıgiller
3325Diprotodontiabk. iki ön dişliler
3326Dipsacaceaebk. fesçitarağıgiller
3327Dipsadidaebk. susatangiller
3328Dipterabk. iki kanatlılar
3329direkt FA testiBir antijenin varlığını anlamak için uygulanan bir flüoresan-antikor testi.
3330direnç faktörüBirçok bağırsak bakterilerinde bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plâzmitler. R faktörü, rezistans faktörü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir