Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4471fotonElektromanyetik radyasyonlarda enerji akışını sağlayan, elektriksel olarak yüksüz, kütlesiz, daima ışık hızıyla hareket eden dalga paketleri. Kuantum.
4472fotoperiyodik parapozbk. parapoz
4473fotoperiyodizm(Yun. phos: ışık periodos: devre) Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki.
4474fotoperiyot(Yun. phos: ışık periodos: devir) Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre.
4475fotopsinGöz retinasındaki koni hücrelerinin menekşe renkli iyodopsin pigmentinin protein kısmı.
4476fotoreseptör(Yun. phos: ışık recepteur: alınmış) 1. Göz gibi ışığa duyarlı duygu organı. 2. Koni ve çomak hücreleri gibi bir hücrenin ya da hücrenin bir kısmının ışığa duyarlı olması. 3.Rodopsin, klorofil gibi ışığa cevap veren duyarlı molekül.
4477fotoreseptör sistem(Yun. phos: ışık recepteur: alınmış) Görme olayını gerçekleştiren sistem.
4478fotosentez(Yun. phos: ışık synthesis: birleştirme) Yeşil bitkilerin kloroplâstlarında karbon kaynağı olarak karbondioksidin, hidrojen kaynağı olarak da suyun kullanılması ile yeşil pigment olan klorofilde tutulan güneş enerjisiyle ATP oluşması ve karbohidratların s
4479fototaksi(Yun. phos: ışık taxis: düzenleme) Işığa cevap olarak hareket etme. Işığa doğru hareket pozitif fototaksi, ışığın aksi yönünde hareket negatif fototaksidir.
4480fototrof(Yun. phos: ışık trophe: besin) Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizma.
4481fototropi(Yun. phos: ışık trope: dönme) Işıklandırılmış bir maddenin geri dönüşümlü olarak renk değiştirmesi.
4482fototropizm(Yun. phos: ışık trope: dönüş) Işık uyarısına cevap olarak bir bitkinin büyüme hareketi. Helyotropizm.
4483foveabk. sarı nokta
4484foveolatKüçük çukurları olan.
4485Fragaria vescabk. dağ çileği
4486Fragaria xananassabk. çilek
4487fragminbk. severin
4488fragmobazidyum(Yun. phragma: çit basis: kaide idion: küçültme eki) Bazidyokarp içinde dört hücre oluşturan bölmeli bazidyum.
4489fragmoplâst(Yun. phragmos: bölme plastos: oluşmuş) Bitki hücrelerinde mitoz bölünmenin telofaz safhasında iğ ipliklerinin meydana getirdiği ve hücre bölünmesinde hücre plâğının teşekkülünde rol oynayan ve bölünmeden sonra halka şeklinde yayılan fıçı şeklindeki yapı.
4490fragmozom(Yun. phragmos: bölme soma: vücut) Bitki hücrelerinde mitoz bölünme sırasında ekvator düzleminde fragmoplâst teşekkülünden önce görülen ve daha sonra burada hücre plâğının meydana geleceği sitoplâzma diski.
4491Francolinus francolinusbk. turaç
4492Frangula alnusbk. barut ağacı.
4493Fransız baskısıHücreyi parçalamak ve hücresiz özüt elde etmek için kullanılan, süspansiyon halindeki hücrelerin bir pistonla sıkıştırılarak basınca maruz bırakılması, sonra aniden basıncın düşürülmesi ile hücrelerin patlatılmasını sağlayan bir alet.
4494Fraxinus excelsiorbk. dişbudak.
4495fregat kuşuLeyleksiler (Ciconiiformes) takımının, fregat kuşugiller (Fregatidae) familyasından, 108 cm kadar uzunlukta, Tropik denizlerde yaşayan, çok süratli uçan bir kuş.
4496fregat kuşugillerKuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, gagaları uzun, tropik denizlerde yaşayan bir familya.
4497Fregata aquilabk. fregat kuşu.
4498Fregatidaebk. fregat kuşugiller.
4499Frenk üzümüGrossulariaceae familyasından, dikenli ya da dikensiz, çanak yaprakları taç yapraklarından daha büyük olan, yaprak döken nadiren dökmeyen, ülkemizde altı türü bulunan, çalı formundaki bitkiler.
4500frenleme radyasyonuYüksek enerjili beta parçacıklarının çekirdek yakınından geçerken büyük enerji kaybına uğrayarak hızlarının değişmesi sonunda sürekli bir spektrum oluşturarak yayınlanan X ışınları.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir