Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5071Haematopus ostralegusbk. istiridye avcısı
5072hafıza hücreleribk. bellek hücreleri
5073hafif iplik1. Ağır izotopla işaretlenmeyen ya da hafif izotopla işaretlenen polinükleotit zinciri. 2. DNA'nın hafif ipliği. L ipliği.
5074hafif kertenkeleKertenkeleler (Lacertilia) alt takımının, gerçek kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından, Akdeniz Bölgesi memleketlerinde yaşayan bir tür.
5075hafif meromiyozin, LMMMiyozinin tripsinle parçalanması sonucu teşekkül eden iki parçadan hafif olan kuyruk parçası.
5076Halcyon smyrnensisbk. İzmir yalıçapkını
5077Halep çamıCamgiller (Pinaceae) familyasından, her dem yeşil, iğne yapraklı, 25 m kadar boylanabilen, deniz seviyesinden 100-150 m kadar yükseklerde yetişen, ülkemizde Kozan civarında görülen bir ağaç türü.
5078Haliotisbk. denizkulağı
5079halka kromozom1. Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. 2. İki terminal kiyazmalı normal metasentrik tetradlarında diyakinez esnasında görülen, halka şeklindeki kromozom düzenlenişi.
5080halkalanmış halkaİki ya da üç alfa heliksten oluşan ve birbiriyle tekrar sarmal yapı oluşturan peptit ya da polinükleotit zincirleri. Süper heliks.
5081halkalı lâmellerBazı ökaryot hücrelerin sitoplâzmasında ya da nükleoplâzmasında görülen ve çekirdek porlarına benzer yapılar kapsayan zar keseler.
5082halkalı omurlular(Yun. kyklos: halka sphondylos: omur) Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıklan (Selachii) takımından, dikenli ya da dikensiz olabilen iki sırt yüzgeçleri bulunan bir alt takım.
5083halkalı sinekkapanÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sinekkapangiller (Muscicapidae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa'nın güneyi ile Batı Rusya, Kafkasya ve Kuzey İran'da kuluçkaya yatıp kışı Doğu Afrika'da geçiren, boynunda geniş b
5084halkalı solucanlarÇok hücreli hayvanlardan (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) ulumundan, vücutları uzun, yassı ya da yuvarlak, kısa bir baş bölgesinin ardından çember biçiminde bölütlerden yapılmış uzun bir gövdesi olan, ince bir kutikula ile örtülü, vücut duvarı
5085halkalı sülünTavuksular (Galliformes) takımının, sülüngiller (Phasianidae) familyasından, Asya'da yaşayan bir tür.
5086halkasal adenozin monofosfat, cAMPAdenozin monofosfatta, şekerin 5' karbonuna bağlı fosforik asidin adenilat siklaz aracılığı ile ribozun 3' karbonuna bağlanması ile meydana gelen bir nükleotit. Bezlerin hormonal kontrolünde, hücreler arası haberleşmede, kanser hücrelerinde ve çok çeşitli
5087halkasal AMPbk. halkasal adenozin monofosfat
5088halkasal DNADNA moleküllerinin otoradyografiyle ya da elektron mikroskobunda görülen hat şekli yerine, birçok bakteri kromozomlarında ve küçük DNA moleküllerinde olduğu gibi halka şeklindeki yapısı.
5089halkasal fosforilâsyonAynı anda NADPH , meydana getirilmesi olmaksızın ATP’nin oluştuğu ve sadece fotosistem I'de görülen fotofosforilâsyon tipi. Siklik fosforilâsyon, devirsel fosforilâsyon.
5090halkasal fotofosforilâsyonFotosentezin aydınlık reaksiyonlarında meydana gelen olay. NADPH'nin meydana gelişinde olduğu gibi fotosistem I'de elektronların taşınması yoludur. Elektronlar fotosistem I'den ferrodoksine ve buradan da fotosistem II'nin sito-krom b6 molekülüne taşınır.
5091halkasal GMPbk. halkasal guanozin monofosfat
5092halkasal guanozin monofosfat, cGMPGuanozin monofosfatta, şekerin 5' karbonuna bağlı fosforik asidin guanilat siklaz aracılığı ile ribozun 3' karbonuna bağlanması ile meydana gelen bir nükleotit. Bu şekilde meydana gelen cGMP nükleotidi hücre bölünmesinde, sitoplâzmada Ca2+ iyonları konsan
5093halofil(Yun. hals: tuz philein: sevmek) Tuz seven, tuzlu ortamda gelişen.
5094halofit(Yun. hals: tuz phyton: bitki) Tuzlu topraklarda, deniz kıyılarında yetişen bitkiler.
5095halterbk. tokmakçık
5096hamam böceğiBöcekler (Insecta) sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından, dünyanın her tarafında evlerde, fırın ve hamamlarda rastlanan, 3-4 cm kadar boyda, Periplaneta americana, P. orientalis ve Blatta germanica, B. orientalis türlerine verilen genel ad.
5097hamsiKemikli balıklar (Teleostei) takımının, hamsigiller (Clupeidae) familyasından, 10-12 cm kadar uzunlukta, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında yaşayan bir tür.
5098hamsigillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yumuşak yüzgeçliler (Malacopterygii) alt takımından, vücutları yandan basık ve kuyrukları çatallı, yan çizgileri olmayan, sırtları mavi, yeşil, karınları ak, denizlerde yaşayan türlere s
5099hamsterKemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, 3 cm kadar kuyruğu olan, sırtı kırmızı, karnı kara, yanaklarında keseler bulunan, Avrupa'da yaşayan, deney hayvanı olarak çok kullanılan bir tür. Cırtlak sıçan.
5100hanım ördeğibk. suna

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir