Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5371hipotonik(Yun. hypo: altında tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun hücreye girişine sebep olan ortam.
5372hipotrof(Yun. hypo: altında trophe: besin) Az besin alan.
5373hipotrofi(Yun. hypo: altında trophe: besin) Besin azlığı sebebiyle meydana gelen büyüme noksanlığı.
5374Hippobosca equinabk. at sineği
5375Hippocampus hippocampusbk. denizatı
5376Hippolais caligatabk. küçük mukallit
5377Hippolais icterinabk. sarı mukallit
5378Hippolais olivetorumbk. zeytin mukallidi
5379Hippolais pallidabk. ak mukallit
5380Hippopotamidaebk. su aygırıgiller
5381Hippopotamus amphibiusbk. Nil aygırı
5382Hippotraginaebk. Mavi ve al antiloplar
5383Hippotragus equinusbk. mavi antilop
5384hipsofil(Yun. hypo: altında phyllon: yaprak) Çiçeğe ait, çiçeği koruyan yapraklar üst yapraklar. Floral brakte.
5385hirudinSülüklerin ağız bezlerinden salgılanan ve kanın pıhtılaşmasını önleyen bir protein.
5386Hirudineabk. sülükler
5387Hirudo medicinalisbk. tıp sülüğü
5388Hirundinidaebk. kırlangıçgiller
5389Hirundo dauricabk. kızıl kırlangıç
5390Hirundo rusticabk. kır kırlangıcı
5391Hisbk. histidin
5392histaminMast hücrelerinde sentezlenen, alerjik belirtilere yol açan, merkezî sinir sisteminde nörotransmitter olarak görev yaptığı bilinen, kuvvetli bir damar genişletici madde.
5393histidin, His, Hİnsan besini için temel olmayan bir amino asit. Histaminin öncüsüdür.
5394histiyositbk. sabit makrofaj
5395histokimyabk. doku kimyası
5396histoliz(Yun. histos: doku lyein: erimek) Dokuların dağılıp parçalanması tüm başkalaşım gösteren böceklerde larvaya ya da pupaya ait organların parçalanıp kaldırılması olayı.
5397histolojibk. doku bilimi
5398histon olmayan proteinlerHistonlardan başka, ökaryot kromozomları ile birlikte bulunan proteinlerden herhangi biri.
5399histonlarBütün ökaryotik hücre çekirdeğinde, kromatinlerde DNA çift ipliği ile beraber nükleozomların yapısına giren, H1, H2A, H2B, H3, H4 ve H5 tipleri bilinen bazik bir protein grubu bazı prokaryotlarda da bulunan histon benzeri proteinler.
5400hitikbk. çakşır otu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir