Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
691aminoasil tRNA sentetazProtein sentezi sırasında amino asitlerin aktivasyonunu ve kendilerine özgü tRNA'ya kovalent bağlarla bağlanmasını katalizleyen enzimlere verilen genel ad. Aminoaçil tRNA sentetaz.
692aminoasil yeribk. A yeri
693aminobenzoyik asitbk. B vitaminleri
694aminoglikozitÇeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik. Aminoglikozit antibiyotikler.
695aminoglikozit antibiyotiklerbk. Aminoglikozit
696amipKök bacaklılar (Rhizopoda) sınıfının, amipler (Amoebozoa) takımından bir cins. A.proteus tatlı sularda serbest yaşayan küçük bir amip türüdür.
697amipler(Yun. amoibe: değişme zoon: hayvan) Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfından, toprakta, tatlı sularda, denizlerde serbest ya da bağırsaklarda parazit yaşayan ve yalancı ayaklar çıkararak, hareket ederken devamlı şekil değiştirme y
698amit, CONH2 grubunu taşıyan bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun -OH'1 yerine -NH2 girmesi ile amino asitlerden ve karboksilik asitlerden oluşurlar.
699amit grubuKarboksil grubunun hidroksil grubu ile bir amino grubunun yer değiştirmesiyle bir asitten türemiş radikal grup, -CONH2.
700amitalElektron taşıma zincirinde elektronların NADH' den koenzim Q'ye geçişini engelleyen bir madde.
701Amiurus nebilosusbk. köpek yayını
702Ammodytes lanceolatesbk. büyük kum yılan balığı
703Ammodytes tobianusbk. küçük kum yılan balığı
704Ammodytidaebk. kum balığıgiller
705ammonitlerYumuşakçalardan kafadan ayaklılar (Cephalopoda) sınıfının, bugün tükenmiş olan türlerine ait birçok taşıl olmuş kabuklar. Özellikle mezozoik devrinde bol bulunan, notilus'a (Nautilus) benzer yassı ve yay gibi kıvrılmış olan kabuklar.
706ammosöt(Yun. ammos: kum koite: yatak) Yuvarlak ağızlılarda, kendilerini kuma gömerek yaşayan, gözleri deriyle örtülü, etsi ve dişsiz bir oral başlığı ve yutakta besin parçalarını yemek borusuna göndermeye yarayan silli hücreleri bulunan larva tipi.
707Ammotragus lerviabk. yeleli koyun
708Amniotabk. amniyonlular
709amniyon1. Amniyonlu hayvanlarda (sürüngen, kuş, memeli) bulunan ve dölütü örten en iç zar. 2. Omurgasız hayvanlardan böceklerde ve akreplerde iç embriyo zarı. 3.Diğer omurgasızlarda görülen amniyona benzer zar.
710amniyon sıvısıUterus içinde embriyoyu çevreleyen amniyon örtüsü içinde kalan embriyonun içinde bulunduğu sıvı.
711amniyonlularEmbriyolarında bir amniyona sahip olduklarından dolayı yüksek omurgalı hayvanlara (sürüngenler, kuşlar, memeliler) verilen genel ad.
712amniyonsuzlar(Yun. a: ...sız amnion: dölüt zarı) Embriyolarında bir amniyona sahip olmadıklarından dolayı ilkel omurgalı hayvanlara (yuvarlak ağızlılar, balıklar, amfibyumlar) verilen genel ad.
713amniyosentez(Yun. amnion: embriyo zarı synthesis: bir araya koyma) Hamileliğin ilk aylarında fetüsün bulunduğu amniyon sıvısından alınan örneklerde, kromozom ve biyokimyasal analizler yapılarak, doğacak çocuğun hem cinsiyetinin hem de genlere bağlı kusurların belirle
714amniyotik yumurtaSürüngenlerin yumurtalarına verilen ad dış kabukları içinde bolca su kapsayan, gazları geçirebilen fakat sıvılara geçirgen olmayan, bu sebeple kara çevresine uyan, gelişmesi için sulu ortam gerekmeyen yumurta.
715Amnü visnagabk. diş otu
716Amoebabk. amip
717Amoeba proteusbk. amip
718Amoebozoabk. amipler
719amonifikasyonAmonyak meydana getirmek üzere amino asitlerden amino grubunun çıkarılması.
720amonyakAmino asitlerin deaminasyonu sonucu ortaya çıkan, suda çözünen, oldukça zehirli artık ürün.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir