Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12961üreme sistemiOrganizmada üreme görevi ile bir araya gelmiş organlar topluluğu. Reprodüksiyon sistemi.
12962üreme tüberkülleribk. inci organları
12963üreotelikMemeliler gibi, amino asitlerden ve pürinlerin parçalanmasından açığa çıkan azotun üre olarak vücuttan atılması ya da atan organizma.
12964üreterbk. sidik borusu
12965üretraSidiği, sidik kesesinden dışarı taşıyan kanal. Siyek.
12966üreyen tabakaGenellikle silindirik ya da kübik, değişik şekilli, bazal laminaya yan dezmozomlarla, birbirlerine ise dezmozomlarla bağlı, mitoz bölünme yeteneği fazla olan hücrelerin bulunduğu deri epidermisinin en alt tabakası. Bazal tabaka, germinatif tabaka, Malpigh
12967üriditiltransferazBir nükleotidiltransferaz enzimi.
12968ürik asit1. Bazı memelilerde pürin metabolizmasının son ürünü. 2,6,8-trioksipürin. 2. Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda (böcekler) azotlu boşaltım maddesi. Ürat.
12969ürikotelikKuşlar gibi, amino asitlerden ve pürinlerin parçalanmasından açığa çıkan azotun ürik asit hâlinde vücuttan atılması ya da atan organizma.
12970ürikozomİçinde ürat oksidaz enzimi bulunduğu için erken safhadaki peroksizom olarak kabul edilen bir organel
12971ürofiz(Yun. oura: kuyruk phyein: büyümek) Balıklarda, memelilerin nörohipofizine benzeyen ve omuriliğin ucunda toplanmış, nörosekresyon yapan sinir hücreleri topluluğu.
12972ürogenital açıklıkKloakı bulunmayan hayvanlarda üreme ve boşaltım organı kanallarının, anüsün hemen gerisinden dışarı açıldığı açıklık.
12973ürohiyal(Yun. oura: kuyruk hyoeides: Y şeklinde) Dil yayının ortasındaki kemiksi eleman.
12974ürokromÜrobilin, ürobilinojen ya da bilinmeyen yapıda bir peptitten oluşan sidikteki renk maddesi.
12975üromodulinIn vitro ortamda immünolojik baskılayıcı özelliği olan 616 amino asit içeren bir glikoprotein.
12976üropig bezleri(Yun. orrus: kuyruk sokumu kemiğinin ucu pyge: rampa) Su kuşlarının kuyruk tarafinda bulunan, salgısı gaga ile tüylerin arasına dağılarak yağ tabakası meydana getiren ve suyun geçmesine imkân vermeyen özel yağ bezleri.
12977ürosferit(Yun. oura: kuyruk sphaira: küre) Böcek sindirim sistemi ve boşaltım sistemi hücrelerinin sitoplâzmasında görülen, fosfat, karbonat, klorürler içeren, yapısında ürik asit bulunmayan değişik düzenleniş gösteren yuvarlak kristalize yapılar.
12978ürosteg pul(Yun. oura: kuyruk stege: çatı) Yılanlarda (Ophidia) kuyruğun ventralinde bir ya da iki sıra hâlinde dizili pullar.
12979ürostil(Yun. oura: kuyruk stylos: sütun) Bazı balıklarda, kurbağalarda ve kaplumbağalarda omurganın ucunu teşkil eden tek parça kemik.
12980ürotensinÜrofizde depo edilen, su dengesi ve sodyumun düzenlenmesinde görevli nörosekresyon maddesi.
12981ürsolik asitBitkilerde yaygın olarak bulunan doymamış pentasiklik triterpenkarboksilik asit.
12982üsnik asitTüberküloza sebep olan Mycobacterium tuberculosis gibi birçok Gram pozitif bakterilere ve bazı mantarlara karşı likenler tarafından meydana getirilen bir tip antibiyotik.
12983üst ana toplardamarVücudun üst ya da ön bölgesine ait toplardamarların birleşerek meydana getirdiği ve yüreğin sağ kulakçığına kan taşıyan damar.
12984üst çene kemiğiYüzün en büyük kemiklerinden biri olup ağız tavanını, burun duvarlarını ve göz çukurlarının bir parçasını meydana getirerek dişleri taşıyan kemik. Maksilla kemiği.
12985üst deri(Yun. epi: üzerinde derma: deri) 1. Dış deriden (ektoderm) meydana gelen, vücudu dıştan örterek koruyan, omurgasız hayvanlarda bir sıralı hücre tabakasından, omurgalı hayvanlarda ise keratinli çok tabakalı yassı epitelden meydana gelen derinin üst tabakas
12986üst dudak1. Eklem bacaklı hayvanlarda ağız parçalarını örten uzantı. 2. Karından ayaklıların kabuğunun ağız bölgesinin dış kenarı. Labrum.
12987üst durumlu çiçek(Yun. epi: üzerinde gyne: kadın) Korolla, kaliks ve stamenlerin ovaryumun üst tarafında yer aldığı ve ovaryumun alt durumlu olduğu çiçek durumu. Epiğin çiçek.
12988üst familyaFamilyanın üstünde yer alan ve canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Süper familya.
12989üst glumabk. dış kavuz
12990üst glumellabk. iç kavuz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir