Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1329az dişligiller(Yun. oligos: az, odonto: diş) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımından, dişleri az sayıda olan türlere sahip bir familya.
1330azı dişiBesini öğütmeye yarayacak bir şekil almış olan diş. Büyük azı dişleri ve küçük azı dişleri gibi.
1331azigot(Yun. a: ...sız zygon: boyunduruk) Haploit partenogenezle oluşan herhangi bir organizma.
1332azman kayaKemikli balıklar (Teleostei) takımının, kaya balığıgiller (Gobiidae) familyasından, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir balık türü.
1333azman moaKuşlar (Aves) sınıfının, moalar (Dinornithes) familyasından, 4 m kadar boyda, Yeni Zelanda'da yaşayan bir kuş türü.
1334azoospermiSpermogram testinde spermanın hiç bulunmaması durumu.
1335azot bakterisiAmonyağı nitritlere ve nitritieri nitratlara oksitleyen bakteri.
1336azot dengesiVücutta azot alınması ve çıkarılmasının dengede olma durumu.
1337azot devriAzotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kulla
1338azot tespitiAtmosferdeki azot elementinin inorganik ve organik bileşiklere dönüştürülmesi. Olay sadece serbest yaşayan bazı bakteriler ve siyanobakteriler tarafından ya da bitkilerle ortak yaşayan bir grup bakteri tararından yapılır.
1339azurofilMavi anilin boyaları ile kolayca boyanan.
1340B DNAbk. DNA tipleri
1341B hücreleribk. B lenfositleri
1342B kromozomu(Yun. chroma: renk soma: vücut) Normal ya da A kromozomlarıyla çift oluşturmayan, düzensiz oldukları için Mendel tipi kalıtım göstermeyen, genellikle çiçekli bitkilerde görülen kromozomlar. Aksesuar kromozom, ilave kromozom.
1343B lenfositleriAntijenle uyarılma sonucu hümoral antikorlar sentezleyip salgılayan küçük lenfositler. B hücreleri.
1344B vitaminleriBira mayası, buğday ve karaciğerden elde edilen, suda çözünen bir grup vitamin. Çeşitli B vitaminlerine numaralar verilir ve hepsinin özel adları vardır. Bc (folik asit), B1 (tiyamin), B2 (riboflavin), B3 (pantotenik asit), B5 (niyasin, nikotinamit), B6 (
1345b1 vitaminibk. B vitaminleri, tiyamin
1346B12 vitaminibk. B vitaminleri, kobalamin
1347b2 vitaminibk. B vitaminleri, riboflavin
1348B3 vitaminibk. B vitaminleri, pantotenik asit
1349b5 vitaminibk. B vitaminleri, nikotinamit
1350B6 vitaminibk. B vitaminleri, piridoksin
1321ayrılmaMayozda homolog kromozomların ayrılması ve bunun sonucu olarak alellerin ayrılarak farklı gametlere gitmesi. Segregasyon.
1322ayrılma ilkesiMendel'in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi.
1323ayrılmamış kromozomlarEşey hücreleri oluşurken mayozun anafazında, homologların birbirinden ayrılamaması ve birlikte aynı kutba çekilmeleri. Bunun sonucunda XX taşıyan ve hiç gonozom taşımayan yumurtalar ya da XY taşıyan ve hiç gonozom taşımayan spremler meydana gelebilir.
1324Aythya ferinabk. elmabaş patka
1325Aythya fuligulabk. tepeli patka
1326Aythya marilabk. karabaş patka
1327Aythya nyrocabk. pasbaş patka
1328ayvaGülgiller (Rosaceae) familyasından, yapraklarını döken, doğal olarak Kafkasya ve Kuzey İran'da yayılış gösteren, ülkemizde meyvesi için yetiştirilen bir tür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir