Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
121adenilik asitAdenin ribonükleotidi.
122adenililtransferazBir nükleotidiltransferaz enzimi.
123adenin, ANükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu bir pürin. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), nikotinamit adenin dinükleotidin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotit, flavin adenin dinükleotit (FAD) ve flavin mon
124adenoblâst(Yun. aden: bez blastos: tomurcuk) Embriyonik bez hücresi.
125adenohipofizHipofiz bezinin birçok hormonun salgılandığı sinirsel olmayan bez bölgesi.
126adenoit1. Nazofarinksde bulunan lenfoit bez. 2. Beze benzeyen.
127adenomGenellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. Adenoma.
128adenomabk. adenom
129adenositHerhangi bir bezin salgı hücresi.
130Adenoviridaebk. adenovirüsler
131adenovirüsler(Lat. Adenoviridae, virüs: zehirli sıvı) İki iplikli DNA' sı olan virüs grubu hayvanlarda bazı tümörlere sebep olan, 70-90nm çapında, 252 kapsomerden oluşan ikozahedral bir protein kılıf içinde düz bir DNA çift heliksi kapsayan, birçok serotipleri patojen
132adenozinBir pürin bazı olan adeninin riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlanması ile oluşan nükleosit.
133adenozin difosfat, ADP, dADPPeş peşe iki fosfat grubunun bağlandığı, adenozini taşıyan nükleotit. Enerji taşıma reaksiyonlarında önemli olup adenozin trifosfata (ATP) dönüşen, fotosentez ile oksidatif fosforilâsyon olaylarında adenozin trifosfattan oluşan nükleotit. Genellikle şeker
134adenozin monofosfat, AMP, dAMPATP veya ADP'nin hidrolizle parçalanması sonucu serbest enerji vererek meydana gelen bir nükleotit adenozinin şekerfosfat esteri. Şekeri riboz olanlar AMP, deoksiriboz olanlar dAMP olarak gösterilir.
135adenozin trifosfat, ATP, dATPPeş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Riboz şekeri yerine deoksiriboz bulunduğu durumda dATP oluşur. Enerji yüklü olan bu molekül enerji kaynağı olarak, bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında fotosent
136adenozin trifosfataz, ATPazAdenozin trifosfatı (ATP) adenozin difosfat (ADP) ve ortofosfata (Pi) hidrolizleyen enzim. Çıkan serbest enerji organizmada mekanik iş olarak, kasta, enzim reaksiyonlarında, zardan iyon taşınmasında kullanılabilir. Aynı zamanda mitokondrideki kapling fakt
137adezyon plâğı(Lat. ad: ..ye, ..ya haerere: yapışmak, bağlı olmak) Hücrenin zemin ile temas eden bölgesi, hücre dışı matriksin zar proteinleri ile temas yeri.
138ADHbk. alkol dehidrojenaz, antidiüretik hormon
139adî ardıçServigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, ülkemizde Artvin ve Erzincan civarında yetişen, genelde yaygın olan çalı ve ağaççık.
140adî deniz kaplumbağasıKaplumbağalar (Testudinata) takımının, deniz kaplumbağasıgiller (Cheloniidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, her denizde bulunan bir tür. Karet kaplumbağası.
141adî serviServigiller (Cupressaceae) familyasından, 30 m kadar boylanabilen, pulsu yapraklı, tohumları kozalaklar içerisinde olan, Anadolu'da mezarlıklarda yetiştirilen bir ağaç türü. Mezarlık servisi,
142adî şebboyTurpgiller (Cruciferae) familyasından, 50 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu, çiçekleri sarıdan turuncuya kadar değişen, kültürü de yapılabilen süs bitkileri. Sarı şebboy, gece menekşesi.
143Adianthum capillus venerisbk. Venüs saçı
144adipokinetik hormonHipofiz bezinin ön lobundan salgılanan, depo lipitlerinin, özellikle lipitlerden yağ asitlerinin serbestleşmesini uyaran bir polipeptit hormon. Lipotropik hormon.
145adipolökositBöceklerde yağ veya vaks damlacıkları kapsayan kan hücresi tipi.
146adiposelülozMantar dokusunda olduğu gibi, fazla miktarda süberin kapsayan selüloz.
147adipositbk. yağ hücresi
148adipoz yüzgecibk. yağ yüzgeci
149adoral(Lat. ad: ..ye, ..ya) Ağza yakın.
150ADPbk. adenozin difosfat

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir