Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2671çam bitiBöcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımının, eş kanatlılar (Homoptera) alt takımından çamlara zarar veren, serbest ya da mazılar içinde yaşayan bir eklem bacaklı cinsi.
2672çamçakKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından. 36-40 cm kadar uzunlukta, Avrupa tatlı sularında ve Türkiye'nin çeşitli göllerinde yaşayan bir tür. Kızılgöz.
2673çamgillerGenellikle yapraklarını dökmeyen, iğne yapraklı ve yaprakları tekli ya da demetler hâlinde olup, tohumları kozalaklardaki pullarda korumasız olarak bulunan, çok yıllık, ağaç ya da çalı formundaki bitkiler.
2674çamukaKemikli balıklar (Teleostei) gümüş balığıgiller (Atherinidae) familyasından, 10-15 cm kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu, Karadeniz ve Akdeniz'de yaşayan bir tür.
2675çamur koşarlarıKuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımından, kıyılarda yaşayan ve iyi koşan, bazıları kurak ve taşlık yerleri seven türleri olan bir alt takım.
2676çamur semenderiKuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, denizkızı semendergiller (Sirenidae) familyasından, 60 cm kadar uzunlukta, Amerika'da bataklıklarda yaşayan bir tür.
2677çamur yılanıPullu sürüngenler (Squamata) takımının çamur yılanıgiller (Ilysiidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, Amerika'da oyuklarda yaşayan bir tür.
2678çamur yılanıgillerSürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımının, boalar (Boaeformia) bölümünden, başları ve kuyrukları çok kısa, pulları düz, Güney Amerika'da yaşayan zehirsiz yılanları içine alan bir familya.
2679çamurcul kaplumbağagiller(Yun. pelos: çamur medousa: medüz) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımının, dönerboyunlular (Pleurodira) alt takımından, Afrika, Madagaskar ve Amerika tatlı sularında yaşayan bir familya.
2680çamurcunKuşlar (Aves) sınıfının, kazlar (Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae) familyasından, ergin erkeklerde gerdan ve ense kızıl kahverengi, başın yan tarafları göz etrafından enseye doğru kenarları parlak sarı renkli, ince bir şeritle çevrelenmiş ko
2681çamursal kurbağagiller(Yun. pelos: çamur bates: basan) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, kuralsız obruklular (Anomocoela) alt takımından, Amerika, Avrupa, Asya ve Yeni Gine'de yaşayan türlere sahip bir familya.
2682çan ciceğigillerYaprakları almaşlı, nadiren karşılıklı diziliş gösteren, çiçekleri er dişi, çanak yaprakları 3-10 kadar olup bileşik, taç yaprakları 5 tane ve birleşik, ovaryum alt durumlu, bir ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler.
2683çan çiçeğibk. çıngırak otu
2684çan hayvanıBir hücrelilerin (Protozoa), kirpikliler (Ciliata) sınıfının, çevre kirpikliler (Peritricha) takımından, kasılabilen bir sapla kendini bir yere bağlayan, vücudu çan biçiminde olan ve ağız bölgesinde bir sıra hareketli kirpiği bulunan, tatlı sularda yaşaya
2685çanak yapraklarÇiçekli bitkilerde, çiçeğin en dış halkasını oluşturan, genellikle yeşil renkli, çiçek tomurcuk hâlde iken tüm çiçek organlarını koruyan parçalardan her biri.
2686çapak balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 50 cm kadar boyda, Avrupa ırmaklarında yaşayan bir tür.
2687çapraz bağlamaİki DNA ipliğinden birindeki bazların diğer iplikteki bazlara kovalent olarak bağlanması.
2688çapraz döllenme(Yun. allas: diğer gamos: evlenme) Farklı bireylerden gelen erkek ve dişi gametlerin birleşmesi. Allogami.
2689çapraz kalıtımEşeye bağlı karakterlerin, anadan oğula ve babadan kız çocuğa aktarılması.
2690çaprazgagaÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından 17 cm kadar uzunlukta, gagası çapraz biçiminde ve kuyruğu kısa, erkeğinin rengi tuğla kırmızısı, dişisinin sırtı kül kahverengi, karnı yeşil kül rengi olan, Avrupa, Asya, K
2691çaprazlamaYüksek organizmalarda, genetik olarak farklı dişi ve erkek bireyler arasındaki çiftleşme. Mikroorganizmalarda genetik çaprazlama farklı eşey tiplerinin konjugasyonu ile yapılan, virüslerde ev sahibi hücrelerin farklı genotipteki viral parçalar ile enfekte
2692çarpan balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, çarpan balığıgiller (Trachinidae) familyasından, 25-40 cm kadar uzunlukta, sırt yüzgecindeki dikenleri çok zehirli, Marmara, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir tür. Trakunya.
2693çarpan balığıgillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, başları büyük ve dikenli, sırt yüzgeçleri zehirli dikenlerden yapılmış, Akdeniz ve Avrupa denizlerinde yaşayan türlere sahip bir fam
2694çatal kuyruklu balinagillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişsiz balinalar (Mysticeti) alt takımından, küçük başlı, büyük boylu ve sırt yüzgeci taşıyan, kısa balina çubukları olan, gırtlak yakınındaki deride uzunluğuna birçok büklümler bulunan, bütün
2695çavdarBuğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, çiçeklenmesi başak şeklinde, tohumları ve otsu kısımları hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde kültürü yapılan bir tür.
2696çavşırbk. çakşır otu
2697çavuş kuşubk. ibibik
2698çavuş kuşugillerbk. ibibikgiller
2699çayÇaygiller (Theaceae) familyasından, çiçekleri er dişi, nadiren tek eşeyli, kapsül tipi meyveleri olan, genç yaprakları toplanıp özel metotlarla kurutularak içecek olarak kullanılan, ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan, asıl vatanı Çin ve J
2700çaygillerYaprakları basit ve alternat dizilişli, çiçekleri genellikle er dişi ya da tek eşeyli, ışınsal simetrili, taç yaprakları 5 ya da daha fazla parçalı, meyveleri kapsül tipinde, Doğu Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan, her dem yeşil, çalı ya da ağaçsı bitk

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir