Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1771sağınbk. tam.
1772sağlakÇembersel ucaylı bir enine dalganın ilerleme yönleci ile açısal devinirlik yönlecinin aynı yönde olması.
1773sağlamlıkBir cismin ya da bir yapının dayanıklılığı.
1774salgıçTransistorun yük taşıyıcılar salan üşeği.
1775salıcılıkBir cismin ışıma erkesi salım gücünün aynı sıcaklıktaki kusursuz kara cisminkine oranı.
1776salımBir cismin çevresine ışılcIk ya da özdek tanecikleri durumunda erke salması, anlamdaş yayım.
1777salım izgesiBir ışık kaynağından doğrudan çıkan ışığın izgesi.
1778salıngaç1. Salınım yapan dizge. 2. Değiştirilebilen sıklıkta dalgalı akım çıktısı veren üreteç, anlamdaş salıngan, titreşki.
1779salınım1. Bir sarkacın, bir salıngacın, durmadan yinelenen gidip gelme devinimi. 2. Bir dalgalı akım çevriminde eksiciklerin ileri geri yinelenen titreşimi.
1780salınım özeğiBir birleşik sarkacın asıldığı noktanın düşeyi üzerinde, yalın sarkacın boyu kadar aşağıda bulunan nokta.
1781salınımçizerElektriksel salınımları çizerek gösteren aygıt.
1782salınımgözlerBir eksicik ışınları borusunda, denetlenen bir eksicik demeti ile, flüorışıl bir cam bürgü üzerinde bir dalga biçimi çizdirmek için kullanılan aygıt.
1783salınımlı akımBelli sıklıkta titreşen akım.
1784salinganbk. salıngaç.
1785saltık ampereSaltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi.
1786saltık birimlerTemel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi.
1787saltık büyüklük10 parsek (3,26x10 ışık yılı) uzağındaki bir yıldızın görünür büyüklüğü.
1788saltık coulombSaltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi.
1789saltık derişimBirim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.
1790saltık nemBirim oylum havada bulunan gerçek su uçuğu tutarı.
1791saltık sıcaklık-273°C dereceyi sıfır sayan sıcaklık ölçeği.
1792saltık sıfırSaltık sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası : -273°C.
1793saltık sıfır dağıntısıIsıldirik bilgisinin üçüncü yasasına göre saltık sıfır noktasında dengede bulunan bir dizgenin dağıntısı.
1794saltık sıfır erkesiNicemsel bir titreşkenin saltık sıfır noktasındaki erkesi.
1795samanyoluGüneş dizgesinin de içinde bulunduğu gökada (galaksi).
1796sanal sayıYanında -1 kökiki çarpanı bulunan sayı (...)-1 sayısı = + i alınır ve (...) = -1 biçiminde tanımlanır.
1797sapma1. Bir ışık ışınının yansıma, kırılım ya da kırınımla doğrultusunda oluşan değişim açısı. 2. Bir ölçümde, gerçek değer yöresindeki açılım. 3. Yüklü parçacıkların, uygulanan alanlarla gidiş doğrultularını değiştirmeleri.
1798saptırım kangallarıYüklü parçacıkları yollarından saptırmak için kullanılan ve mıknatıssal alan uyaran akım kangalları.
1799saptırıra boyunduruğuBir ya da daha çok kangalın oluşturduğu muknatıssal alanlarla bir eksicik demetini saptıran düzenek.
1800sargın boşalımBir iletkeni çeviren elektriksel eritil bayırlığı kıvılcım atlamasına yeterli olmadığı zaman, iletkenin çevresini saran uçun üşerleri üzerinde oluşan ışıltılı boşalım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir