Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
331haussmann`laştırmaBaron Haussmann'ın, 20. yüzyıl ortalarında Paris'te yaptığı gibi, çok geniş anayollar açılmasını, eski yolların genişletilmesini ve dümdüz duruma getirilip iki yanlarının yeniden bayındırılmasını içeren kentçilik akımı.
332hava fotoğrafıÖzellikle az gelişmiş ülkelerde, tasarlamayı kolaylaştırmak üzere, haritalama, yerbölümleme, bilgi toplama ve belli ölçütlere göre yorumlama amaçlarıyla belli bölgelerin ve alanların havadan çekilen fotoğrafı.
333hava fotoğrafı haritasıBir kentin ya da kasabanın hava fotoğraflarından oluşan haritası.
334hava kirlenmesiKentleşme ve işleyimselleşme sonucunda, insanların ısınma, taşınma ve öteki etkinleri yüzünden, havadaki, insan sağlığı için çekinceli özdekler oranının yükselmesi.
335havalandırmaBir yapının, konutun belli bir bölümünün, kapı ve pencereleri açılarak havasının temizlenmesi.
336hızlı dolaşımKent ve kasabalarda özel olarak ayrılmış yollarda, giriş ve çıkışlarla sık sık kesilmeyen, giriş ve çıkışların uzun aralıklı ve belirli yerlerde öngörülmüş olduğu, istenilen yerlere kısa sürede gidebilmeyi sağlayan taşıt dolaşımı.
337ısıdüzenlemeBir yapının, konutun belli bir bölümünün, gereğinden çok soğuk ya da sıcak olması durumunda, ısının, özel gereçlerle, doğal ölçülere indirilmesi ya da çıkarılması.
338ışık engellemesi açısıBir yapının, bitişiğinde ya da yakınında bulunan öteki yapıların ışık almasına engel olmaması için, ışık kaynağı özek olmak üzere, söz konusu yapılarla arasındaki açıklık.
339ışıklıkBir yapının yeterli ölçüde ışık alabilmesini sağlamak için, çatısına açılan ve camla kaplanmış olan baca türü çıkıntı.
340ışıyankentÜnlü Fransız kentbilimcisi Le Corbusier'nin önerdiği, birçok oturma birimlerinin kümesel bir biçimde oluşturduğu, 25 hektar büyüklüğündeki alana yayılan, kentte yaşayanları uygarlığın gürültüsünden ve taşıt dolaşımının, alışverişin yarattığı kalabalıktan
341iç kaleKale duvarlarıyla çevrili bir kentin en yüksek yerinde, başkanın, beyin ya da komutanın oturmasına ayrılmış, en son savunma yeri olan kale bölümü.
342içegöçBir ülkeye başka ülkelerden bireylerin ya da toplumsal kümelerin gelip yerleşmesi.
343içgöçBir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi yerlerin birinden ötekine yerleşmek amacıyla yapılan devinim. bk. kentleşme.
344içkentKentin, kale duvarlarıyla çevrili kesimi.
345içyerleştirim yöneltisiBir ülkede, insanların ve ekonomik etkinliklerin kırsal alanlarla kentsel alanlar arasında ve türlü büyüklüklerdeki yerleşim yerleri arasında dağılımına biçim vermekle ilgili kamusal önlemlerin tümü.
346iki düzeyli yolBirbirini bir düzlemde kesmelerini önlemek, yaya ve taşıt dolaşımına hız kazandırmak amacıyla, yöndeş ya da ayrı doğrultularda, ancak ayrımlı düzeylerde uzayan yollardan herbiri.
347iki katlı barkİçinde yalnız bir ailenin oturduğu, iki kattan oluşan ve iki katın, içerden bir ayakçakla birbirine bağlantılı olduğu konut türü.
348iki katlı konutHer katında ayrı ayrı ailelerin yaşadığı, iki kattan oluşan bir konut türü.
349ikinci elden tutmanlıkBir taşınmazı genellikle bir konutu, bir tutmanlık sözleşmesi uyarınca iyesinden almış bulunan bir tutmanın, bu taşınmazı, sözleşmeden aldığı yetkiye dayanarak bir başka tutmana verebilmesi. bk. alttutmanlık.
350ikincil iş özeğiBir kentte ana iş özeğinden ayrı olarak, daha küçük çapta ve kimi etkinliklerini gereği gibi yerine getirebilmesi yönünden kent özeğine bağımlı durumda bulunan, alım satım eylemlerinin yapıldığı yerlerden her biri.
351ikincil konutBir kimsenin sürekli olarak yaşadığı evinden ayrı, dinlencelerinde ya da kısa süreli iş gezilerinde kullandığı, konut pazarında bolluk varmış izlenimini vermekle birlikte, gerçekte, konut sunumunu sınırlandıran konut birimi.
352ikincil yolKent içinde bir yerden bir başka yere gitmek için hep kullanılmayan, anayollar ölçüsünde önemli olmayan, daha çok yayalarca kullanılan yol.
353ikizevTasarları bir olan, bitişik iki evden oluşan bir yapı birimi.
354ikizkentGenellikle bir ırmağın iki yakasında gelişmiş ve yerleşmiş olan iki bölümden oluşan, bir bölümü ötekini tümleyen kent.
355imaretKlasik çağdan sonra yoksullara yemek dağıtılan yer. Aşyeri anlamına kullanılmış olmakla birlikte, başlangıçta, herhangi bir dinsel yapıyı belirtmek için kullanılmıştır.
356imece1. Köylerin zorunlu işgörülerinin yerine getirilebilmesi için, bu çalışmalara, köylünün ortaklaşa olarak ve eşit koşullar içinde, yardımlaşma geleneklerinden güç alarak kendi emeği ile katılması yöntemi. 2. Ürün, emek, işgörü değiştokuşu ve toplumsal yard
357inerçıkarGenellikle yapılarda, katlar arasında insan ve yük taşımasını çabuk ve kolay bir biçimde sağlayan, elektrikle çalışan araç.
358insan çevrebilimiİnsanların, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini incelemeyi konu edinen bilim dalı.
359istençli durakBir kent içinde, toplu ulaşım araçlarının, genellikle genbinitlerin (otobüslerin), yolcu indirmek ve bindirmek için durmak zorunda olmaksızın, gereksinmeye bağlı olarak durmalarına ayrılan yer.
360iş bölgesiBir kent içinde, genellikle özekte ve çevresinde yer alan ve alışveriş etkinliklerine ayrılmış kesim. bk. özbölge, iş özeği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir